نمایش 9 نتیحه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

بایسته های جزای عمومی

290,000 ریال

جستارهائی در حقوق کیفری(شکلی وماهوی)

400,000 ریال

جلوهای نوین در حقوق کیفری

250,000 ریال

ساده ساز آیین دادرسی کیفری

400,000 ریال

ساده ساز جزای عمومی

280,000 ریال

ضابطان قضایی وظایف اختیارات ومسولیت ها

120,000 ریال

مجموعه قوانین دست نویس آیین دادرسی کیفری

185,000 ریال

موازین قضائی

350,000 ریال

نکته هایی در آیین دادرسی کیفری

670,000 ریال