نمایش 1–30 از 111 نتیجه

اینفوگرافی آیین دادرسی مدنی و ادله و وسایل اثبات دعوا دکتر مهدی فلاح خاریکی،سیده هاله هاشمی

840,000 ریال

آیین دادرسی مدنی (2) دکتر کریم مرادوند،دکتر جلال جعفری

1,500,000 ریال

آیین دادرسی مدنی (انتقال دعوا) دکتر فیض الله قایدی

1,650,000 ریال

مجموعه قوانین محشای من قانون آیین دادرسی مدنی سیدرضا موسوی و یحیی پیری

1,250,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دکتر عباس کریمی (مجد)

1,600,000 ریال

شرح تفصیلی آیین دادرسی مدنی (درسنامه تشریحی،تطبیقی،تحلیلی) بهزاد کریمی

2,600,000 ریال

آزمون یار آیین دادرسی مدنی امید گرامی طیبی

2,800,000 ریال

مباحث مشترک آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری سمانه معصومی تروجنی،معصومه محمدی دارابی

1,000,000 ریال

آیین دادرسی مدنی (ادغام و تفکیک دعاوی) دکتر حسین اسماعیلی

2,000,000 ریال

آیین دادرسی مدنی (دعاوی مرتبط) دکتر حبیب الله پورصادقی

1,300,000 ریال

آیین دادرسی مدنی (استثنائات دادرسی) دکتر عباس کریمی ؛ دکتر حمیدرضا پرتو (جلد سوم)

260,000 ریال

آیین دادرسی مدنی (طرح و جری دعوا،ختم دعوا) دکتر عباس کریمی ؛ دکتر حمیدرضا پرتو (جلد دوم)

1,400,000 ریال

آیین دادرسی مدنی (سازمان قضایی) دکتر عباس کریمی ؛ دکتر حمیدرضا پرتو (جلد اول)

550,000 ریال

آیین دادرسی مدنی (دادرسی و وارسی) دکتر سام محمدی

1,950,000 ریال

پژوهشی در حقوق کارشناسی اصول و قواعد حاکم بر کارشناسی در نظام حقوقی ایران مهندس مهدی لایق

1,500,000 ریال

خودآموز آیین دادرسی مدنی فریبرز اله دانه

1,000,000 ریال

آیین دادرسی مدنی فراملی دکتر مجید غمامی،دکتر حسن محسنی

1,500,000 ریال

اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران و انگلیس دکتر وحید خندانی

950,000 ریال

بررسی تحلیلی اصول دادرسی عادلانه (در اعلامه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی) رضا زارع

360,000 ریال

مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی(ریاست جمهوری)

1,500,000 ریال

محشای آزمونی قانون آیین دادرسی مدنی سید احمد سجادی؛ندا سادات سجادی

1,980,000 ریال

مجموعه نکات کاربردی قانون آیین دادرسی مدنی(به همراه نمونه سوالات آزمون های مربوطه) زهرا امیری

2,500,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دکتر فریدون نهرینی (جلد سوم:فرایند دادرسی و صدور رای)

1,250,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دکتر فریدون نهرینی (جلد دوم:دعوا، شرایط اقامه و استماع آن)

1,500,000 ریال

آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه دکتر محمدعلی شاه حیدری پور

750,000 ریال

آیین دادرسی مدنی فرانسه دکتر حسن محسنی (جلد دوم)

1,900,000 ریال

آیین دادرسی مدنی فرانسه دکتر حسن محسنی (جلد اول)

350,000 ریال

یادداشتهای محکمه جلد3 (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی) سید محمد رضا حسینی

1,500,000 ریال

یادداشتهای محکمه جلد2 (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی) سید محمد رضا حسینی

850,000 ریال

یادداشتهای محکمه جلد1 (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی) سید محمد رضا حسینی

2,850,000 ریال