نمایش 1–30 از 56 نتیجه

داوری تجاری بین المللی(کتاب دوم) آیین رسیدگی در دیوان داوری دکتر مهراب داراب پور

1,300,000 ریال

داوری تجاری بین المللی(کتاب نخست)آیین تشکیل دیوان داوری دکتر مهراب داراب پور

1,300,000 ریال

هزار توی قراردادهای انگلیسی زبان برای حرفه ای ها علیرضا رجبی جورشری

2,600,000 ریال

نظام حقوقی حاکم بر ضمانت‌های بانکی در قراردادهای تجاری بین‌المللی دکتر نادر مردانی

1,400,000 ریال

تفسیر رسمی کنوانسیون اجرای احکام خارجی(لاهه 2019) سیدحسین اسعدی

750,000 ریال

ماهیت، مفاد و آثار قرارداد توزیع بین المللی مرضیه نیکویی

1,300,000 ریال

نمونه قراردادهای اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) برای استارتاپ ها دکتر سعید حقانی

900,000 ریال

گروه شرکت های تجاری (دادگاه صالح و قانون حاکم) دکتر سمیرا سلیمان زاده

1,800,000 ریال

داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی (جلد اول) دکتر لعیا جنیدی،محمدرضا شکیب،بهاره احمدپور

1,900,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب ششم) دکتر مهراب داراب پور

1,300,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب پنجم) دکتر مهراب داراب پور

1,150,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب چهارم) دکتر مهراب داراب پور

700,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب سوم) دکتر مهراب داراب پور

700,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب دوم) دکتر مهراب داراب پور

1,300,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب نخست) دکتر مهراب داراب پور

800,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز سید میلاد زیبایی؛هادی بیلدار

650,000 ریال

بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل 85تا1400

2,950,000 ریال

تفسیری بر حقوق بیع بین المللی دکتر مهراب داراب پور

750,000 ریال

حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) دکتر ماشااله بنا نیاسری (جلد دوم)

1,300,000 ریال

حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) دکتر ماشااله بنا نیاسری (جلد اول)

1,450,000 ریال

آزادی مشروط و پس از آن دکتر هدیه غلامرضایی آزاد؛دکتر مراد عباسی

900,000 ریال

کلیات حقوق شرکت های تجاری با نگاه تطبیقی به فرانسه آرمان محمودیان

550,000 ریال

تشریفات پرداخت اسناد تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون آنسیترال نگین هادیان جعفری

400,000 ریال

ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل دکتر علیرضا مسعودی

400,000 ریال

بایسته های حقوق سازمان تجارت جهانی محمدرضا حاذقی اقدم

950,000 ریال

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) محمدصالح ذوقی

450,000 ریال

اینکوترمز 2020 محمدصالح ذوقی؛مجید زندمیر آلاوند

960,000 ریال

نظام حقوقی قراردادهای مشارکت (جوینت ونچر) دکتر رضا آریان کیا؛احسان معدولیت

850,000 ریال

حقوق بیع بین المللی دکتر ابراهیم شعاریان؛فرشاد رحیمی

2,500,000 ریال

اسناد تجاری داخلی و بین المللی دکتر محمدامین سالاریان،دکتر صادق عبدی

600,000 ریال