نمایش 1–30 از 86 نتیجه

محشای قانون داوری تجاری بین المللی دکتر سعید جوهر

1,500,000 ریال

دوره قراردادهای تجاری 2 توزیع-نمایندگی تجاری دکتر میرشهبیز شافع

9,500,000 ریال

وظایف کلیدی داوران حوزه سرمایه گذاری بین المللی دکتر امیر سالاری تبار،حسن رمزدان،مهدی ناصر

1,000,000 ریال

حقوق تجارت الکتریسیته در اتحادیه اروپا(جلد دوم)دکتر محمد سالاری،محمدصادق خان محمدی،مهدی ناصر

1,400,000 ریال

حقوق تجارت الکتریسیته در اتحادیه اروپا(جلد اول)دکتر محمد سالاری،محمدصادق خان محمدی،مهدی ناصر

2,000,000 ریال

فصل سرمایه گذاری توافقنامه جامع تجاری و اقتصادی (CETA)دکتر مونا احمدلو،آذر ویسی شیخ رباط،حسن رمزدان،مهدی ناصر

1,300,000 ریال

حقوق نوین تجارت بین الملل دکتر امیر اسلامی تبار،مسعود سالاریان،دکتر آذر گیو کی،مهدی ناصر

2,500,000 ریال

حقوق کسب و کارهای بین المللی و محیط قانونی دکتر امیر اسلامی تبار،مهسا دهینی،مهدی ناصر(جلد دوم)

1,400,000 ریال

حقوق کسب و کارهای بین المللی و محیط قانونی دکتر امیر اسلامی تبار،مهسا دهینی،مهدی ناصر(جلد اول)

2,000,000 ریال

قانون نمونه آنسیترال در مورد مشارکت عمومی-خصوصی دکتر امیر شایگان فر،دکتر محمد داراب پور

900,000 ریال

حقوق تجارت بین‌الملل پیشرفته دکتر سید محمدحسن رضوی

2,300,000 ریال

اصول مناقصات دولتی(مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران،اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی)دکتر مصطفی رضایی

2,000,000 ریال

قاعده مندسازی تبادل فرامرزی اطلاعات در حقوق تجارت بین الملل(رویکرد جمهوری خلق چین)دکتر حسین صادقی،دکتر آذر گیو کی،مهدی ناصر

1,200,000 ریال

مقررات جدید آنسیترال در مورد میانجیگری و توافقنامه سازش (کنوانسیون میانجیگری 2018 سنگاپور) محمد داراب پور

850,000 ریال

اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل سعید حسنی

2,100,000 ریال

بایسته های قانون داوری تجاری بین المللی سیدحسین اسعدی

500,000 ریال

قرادوره قراردادهای تجاری 1 فرانچایز (امتیاز کسب و کار) دکتر میرشهبیز شافع

8,500,000 ریال

راهنمای حقوقی اسناد یکنواخت درباره قراردادهای تجاری بین المللی(با تاکید بر بیع بین المللی)سیدحسین اسعدی

700,000 ریال

نحوه تنظیم و نمونه قرارداد های کاربردی در شرکت های صنعتی و تجاری (فارسی-انگلیسی) دکتر غلامحسین عسگری

2,890,000 ریال

حمایت از داده های در حقوق موضوعه ایران حسین زند

3,500,000 ریال

داوری تجاری بین المللی دکتر سعید جوهر

2,500,000 ریال

ضمانت اجراهای نقض قرارداد درکنوانسیون های بیع بین المللی کالا و حقوق ایران دکتر فرشاد فارسانی

2,000,000 ریال

حق تقدم سهامداران و تجارت جهانی دکتر مونا احمدلو،فاطمه باقری،مهدی ناصر

850,000 ریال

شروط قراردادهای تجاری بین المللی در نظر و عمل جلال رجبی خاصوان

1,400,000 ریال

آیین تنظیم قراردادهای بین المللی(آموزش قراردادنویسی به زبان انگلیسی به انضمام فرهنگ تخصصی)احمد متولی/سمانه کافتری

4,000,000 ریال

تجارت در ایتالیا (راهنمای حقوقی برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی) داریوش گرجی

700,000 ریال

داوری تجاری بین المللی(کتاب دوم) آیین رسیدگی در دیوان داوری دکتر مهراب داراب پور

1,800,000 ریال

داوری تجاری بین المللی(کتاب نخست)آیین تشکیل دیوان داوری دکتر مهراب داراب پور

1,800,000 ریال

هزار توی قراردادهای انگلیسی زبان برای حرفه ای ها علیرضا رجبی جورشری

3,800,000 ریال

نظام حقوقی حاکم بر ضمانت‌های بانکی در قراردادهای تجاری بین‌المللی دکتر نادر مردانی

1,400,000 ریال