نمایش 1–30 از 100 نتیجه

مجموعه قوانین و مقررات و کنوانسیون های مرتبط با تجارت بین الملل،نفت گاز و پترو شیمی (جلد 3)سعید نقی پور

12,000,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات و کنوانسیون های مرتبط با تجارت بین الملل،نفت گاز و پترو شیمی (جلد 1) سعید نقی پور

13,000,000 ریال

اعتراض به رای داوری دکتر علیرضا ایرانشاهی

قیمت اصلی 3,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,800,000 ریال است.

تخلف سرمایه گذاران خارجی در حقوق سرمایه گذاری بین المللی دکتر حسین صادقی،حمیده زرعی،مهدی ناصر

2,000,000 ریال

حقوق سرمایه گذاری خطر پذیر در چین فاطمه باقری،مهدی ناصر

1,800,000 ریال

حفاظت و امنیت کامل در حقوق سرمایه گذاری بین المللی دکتر حسین صادقی،مسعود سالاریان،حدیقه برزگر،مهدی ناصر

5,000,000 ریال

آناتومی حقوق شرکت ها دکتر حسین صادقی،حمیده زرعی،مهدی ناصر

2,750,000 ریال

راهکارهای تجارت سازمان تجارت جهانی (WTO) در حقوق بین الملل دکتر حسین صادقی،مستانه خدابخشی،مهدی ناصر

3,700,000 ریال

حقوق رقابت در چین دکتر حسین صادقی،دکتر هدایت فرخانی،مهدی ناصر

2,500,000 ریال

حقوق رقابت و سیاست در اتحادیه اروپا و بریتانیا دکتر حسین صادقی،مسعود سالاریان،حدیقه برزگر،مهدی ناصر

3,200,000 ریال

درهم کسیختگی افریقا فناوری،حقوق و توسعه فاطمه باقری،مهدی ناصر

3,000,000 ریال

حقوق تجارت بین الملل دکتر حسین صادقی،مسعود سالاریان،حدیقه برزگر،مهدی ناصر

8,000,000 ریال

حقوق شرکت ها نظریه موجودیت واقعی دکتر حسین صادقی،آرزو علیپور،دکتر علی آگاه،مهدی ناصر

2,500,000 ریال

اصول کلی حقوق در حقوق بین الملل سرمایه گذاری محسن نیک بین

3,300,000 ریال

محشای قانون داوری تجاری بین المللی دکتر سعید جوهر

قیمت اصلی 1,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,500,000 ریال است.

دوره قراردادهای تجاری 2 توزیع-نمایندگی تجاری دکتر میرشهبیز شافع

9,500,000 ریال

وظایف کلیدی داوران حوزه سرمایه گذاری بین المللی دکتر امیر سالاری تبار،حسن رمزدان،مهدی ناصر

1,000,000 ریال

حقوق تجارت الکتریسیته در اتحادیه اروپا(جلد دوم)دکتر محمد سالاری،محمدصادق خان محمدی،مهدی ناصر

1,400,000 ریال

حقوق تجارت الکتریسیته در اتحادیه اروپا(جلد اول)دکتر محمد سالاری،محمدصادق خان محمدی،مهدی ناصر

2,000,000 ریال

فصل سرمایه گذاری توافقنامه جامع تجاری و اقتصادی (CETA)دکتر مونا احمدلو،آذر ویسی شیخ رباط،حسن رمزدان،مهدی ناصر

1,300,000 ریال

حقوق نوین تجارت بین الملل دکتر امیر اسلامی تبار،مسعود سالاریان،دکتر آذر گیو کی،مهدی ناصر

2,500,000 ریال

حقوق کسب و کارهای بین المللی و محیط قانونی دکتر امیر اسلامی تبار،مهسا دهینی،مهدی ناصر(جلد دوم)

1,400,000 ریال

حقوق کسب و کارهای بین المللی و محیط قانونی دکتر امیر اسلامی تبار،مهسا دهینی،مهدی ناصر(جلد اول)

2,000,000 ریال

قانون نمونه آنسیترال در مورد مشارکت عمومی-خصوصی دکتر امیر شایگان فر،دکتر محمد داراب پور

900,000 ریال

حقوق تجارت بین‌الملل پیشرفته دکتر سید محمدحسن رضوی

2,300,000 ریال

اصول مناقصات دولتی(مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران،اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی)دکتر مصطفی رضایی

2,000,000 ریال

قاعده مندسازی تبادل فرامرزی اطلاعات در حقوق تجارت بین الملل(رویکرد جمهوری خلق چین)دکتر حسین صادقی،دکتر آذر گیو کی،مهدی ناصر

1,200,000 ریال

مقررات جدید آنسیترال در مورد میانجیگری و توافقنامه سازش (کنوانسیون میانجیگری 2018 سنگاپور) محمد داراب پور

850,000 ریال

اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل سعید حسنی

2,100,000 ریال

بایسته های قانون داوری تجاری بین المللی سیدحسین اسعدی

500,000 ریال