نمایش 1–30 از 72 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دکتر نسرین ترازی

1,100,000 ریال

اسلام و حقوق بین الملل دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

400,000 ریال

اسناد تجاری داخلی و بین المللی دکتر محمدامین سالاریان،دکتر صادق عبدی

600,000 ریال

اصول حقوق بین الملل اقتصادی دکتر محمد ضیایی بیگدلی – دکتر صادق ضیایی بیگدلی

1,600,000 ریال

اصول و مبانی روابط بین الملل (1) دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

450,000 ریال

اینکوترمز 2020 محمدصالح ذوقی؛مجید زندمیر آلاوند

960,000 ریال

بایسته های حقوق بین الملل خصوصی دکتر محمود سلجوقی

900,000 ریال

بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(1)دکتر حسین آل کجباف

800,000 ریال

بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا موسی زاده

900,000 ریال

بایسته های حقوق سازمان تجارت جهانی محمدرضا حاذقی اقدم

950,000 ریال

تشریفات پرداخت اسناد تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون آنسیترال نگین هادیان جعفری

400,000 ریال

حقوق بیع بین المللی دکتر ابراهیم شعاریان؛فرشاد رحیمی

2,500,000 ریال

حقوق بیع بین المللی دکتر سید حسین صفایی ؛ دکتر محمود کاظمی ؛ دکتر مرتضی عادل ؛ دکتر میرزانژاد

770,000 ریال

حقوق بین الملل اسلام عباسعلی عظیمی شوشتری

70,000 ریال

حقوق بین الملل اقتصادی آندریاس اف.لونفلد (دکتر محمد حبیبی مجنده)

900,000 ریال

حقوق بین الملل تطبیقی دکتر سید داود آقایی

850,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) دکتر محمود سلجوقی

800,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) دکتر محمود سلجوقی

1,200,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) محمد نصیری

460,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی جلد اول, ارفع نیا

650,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی جلد دوم, ارفع نیا

180,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی جلد سوم, ارفع نیا

68,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی دکتر محمد سهرابی

500,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی دکتر نجاد علی الماسی

700,000 ریال

حقوق بین الملل دریاها آرمین طلعت

850,000 ریال

حقوق بین الملل دریاها دکتر بهمن آقایی

1,200,000 ریال

حقوق بین الملل دکتر سیدقاسم زمانی

680,000 ریال

حقوق بین الملل راهیافتی اسلامی دکتر سید مصطفی محقق داماد

180,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی (جلد اول) دکتر سیدباقر میرعباسی

250,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی حمید الهویی نظری

850,000 ریال