مشاهده همه 22 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

حقوق اسناد تجاری، حقوق تجارت (3) سعید جوهر

450,000 ریال

حقوق اسناد تجاری(تجارت3) دکتر کورش کاویانی

500,000 ریال

حقوق تجارت (1) حقوق تجار؛معاملات و قراردادهای تجاری سعید جوهر

450,000 ریال

حقوق تجارت (2) حقوق شرکت های تجاری (قواعد عمومی و اختصاصی؛مطالعه تطبیقی) سعید جوهر

800,000 ریال

حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه معامله و چک) دکتر ربیعا اسکینی

280,000 ریال

حقوق تجارت (جلد اول) دکتر حسن ستوده تهرانی

550,000 ریال

حقوق تجارت (شرکت های تجاری) جلد دوم ربیعا اسکینی

290,000 ریال

حقوق تجارت (شرکتهای تجاری) جلد اول ربیعا اسکینی

360,000 ریال

حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری) ربیعا اسکینی

260,000 ریال

حقوق تجارت الکترونیکی دکتر مصطفی السان

390,000 ریال

حقوق تجارت بین الملل اثر شیروی

700,000 ریال

حقوق تجارت(ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته) دکتر ربیعا اسکینی

310,000 ریال

حقوق دریایی دکتر مرتضی نجفی اسفاد

410,000 ریال

حقوق شرکت های تجاری محمدرضا پاسبان

420,000 ریال

حقوق شرکت های تجاری(تجارت2) سعید جوهر

500,000 ریال

حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی وحید بزرگی امیر هوشنگ فتحی زاده

180,000 ریال

حقوق ورشکستگی دکتر کوروش کاویانی

250,000 ریال

داوری تجاری بین المللی عبدالحسین شیروی

430,000 ریال

مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت دکتر ابراهیم عبدی پور فرد

465,000 ریال

مقدمه ای بر حقوق رقابت تجاری و نقش آن در سیاستگزاری و تنظیم بازار حشمت الله سماواتی

70,000 ریال

مقدمه حقوق تجارت (1) دکتر کوروش کاویانی

120,000 ریال

نظم در حقوق تجارت رزاقی

500,000 ریال