نمایش 1–30 از 36 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

اسناد تجاری داخلی و بین المللی دکتر محمدامین سالاریان،دکتر صادق عبدی

600,000 ریال

اینکوترمز 2020 محمدصالح ذوقی؛مجید زندمیر آلاوند

960,000 ریال

بایسته های حقوق سازمان تجارت جهانی محمدرضا حاذقی اقدم

950,000 ریال

تشریفات پرداخت اسناد تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون آنسیترال نگین هادیان جعفری

400,000 ریال

حقوق اسناد تجاری، حقوق تجارت (3) سعید جوهر

800,000 ریال

حقوق اسناد تجاری(حقوق تجارت3) دکتر کورش کاویانی

500,000 ریال

حقوق بازرگانی (حقوق تجارت) دکتر منوچهر جفره

250,000 ریال

حقوق تجارت (1) حقوق تجار؛معاملات و قراردادهای تجاری سعید جوهر

450,000 ریال

حقوق تجارت (2) حقوق شرکت های تجاری (قواعد عمومی و اختصاصی؛مطالعه تطبیقی) سعید جوهر

800,000 ریال

حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه معامله و چک) دکتر ربیعا اسکینی

510,000 ریال

حقوق تجارت (جلد اول) دکتر حسن ستوده تهرانی

550,000 ریال

حقوق تجارت (جلد سوم) دکتر حسن ستوده تهرانی

1,100,000 ریال

حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری) دکتر ربیعا اسکینی

350,000 ریال

حقوق تجارت الکترونیکی دکتر مصطفی السان

390,000 ریال

حقوق تجارت بین الملل عبدالحسین شیروی

980,000 ریال

حقوق تجارت شرکتهای تجاری (جلد اول) دکتر ربیعا اسکینی

510,000 ریال

حقوق تجارت شرکتهای تجاری (جلد دوم) دکتر ربیعا اسکینی

510,000 ریال

حقوق تجارت(ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته) دکتر ربیعا اسکینی

430,000 ریال

حقوق دریایی دکتر مرتضی نجفی اسفاد

410,000 ریال

حقوق شرکت های تجاری محمدرضا پاسبان

420,000 ریال

حقوق شرکت های تجاری(تجارت2) سعید جوهر

500,000 ریال

حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی وحید بزرگی امیر هوشنگ فتحی زاده

180,000 ریال

حقوق ورشکستگی (حقوق تجارت4) دکتر کوروش کاویانی

300,000 ریال

داوری تجاری بین المللی عبدالحسین شیروی

600,000 ریال

روش تفسیر در حقوق تجارت دکتر جواد معتمدی

600,000 ریال

شرح جامع قانون تجارت دکتر مجید سربازیان ، سیدرضا هاشمی

1,290,000 ریال

ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل دکتر علیرضا مسعودی

400,000 ریال

فرمولاسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی دکتر علی فلاح

1,150,000 ریال

قانون تجارت در نظم حقوقی كنونی دکتر محمد دمرچیلی، دکتر علی حاتمی، دکتر محسن قرائی

1,500,000 ریال

کلیات حقوق شرکت های تجاری با نگاه تطبیقی به فرانسه آرمان محمودیان

550,000 ریال