نمایش 1–30 از 65 نتیجه

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق تجارت(تست تجارت)دکتر مجید قربانی

4,200,000 ریال

حقوق تجارت 1 (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری) دکتر ربیعا اسکینی

810,000 ریال

حقوق تجارت 2 شرکتهای تجاری (جلد اول) دکتر ربیعا اسکینی

660,000 ریال

حقوق اسناد تجاری(حقوق تجارت3) دکتر کورش کاویانی

950,000 ریال

حقوق تجارت 4 (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته) دکتر ربیعا اسکینی

970,000 ریال

حقوق تجارت 3 (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه معامله و چک) دکتر ربیعا اسکینی

1,140,000 ریال

حقوق تجارت 2 شرکتهای تجاری (جلد دوم) دکتر ربیعا اسکینی

1,150,000 ریال

مقدمه ای بر حقوق رقابت تجاری و نقش آن در سیاستگزاری و تنظیم بازار دکتر حشمت الله سماواتی

1,200,000 ریال

قانون تجارت در نظم حقوقی كنونی دکتر محمد دمرچیلی،دکتر علی حاتمی،دکتر محسن قرائی

3,000,000 ریال

فرمولاسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی دکتر علی فلاح

1,950,000 ریال

آموزش جامع حقوق تجارت (2جلدی شومیز) دکتر محمدمهدی توکلی

3,250,000 ریال

گروه شرکت های تجاری (دادگاه صالح و قانون حاکم) دکتر سمیرا سلیمان زاده

2,200,000 ریال

حقوق تجارت نوین (قراردادهای تجاری) دکتر مجتبی اشراقی آرانی

730,000 ریال

نظم در حقوق تجارت مهدی رزاقی آرانی

700,000 ریال

داوری تجاری بین المللی دکتر عبدالحسین شیروی

1,350,000 ریال

تست حقوق تجارت دکتر فرید کمیجانی

1,700,000 ریال

حقوق شرکت های تجاری (حقوق تجارت2) دکتر کورش کاویانی

1,000,000 ریال

مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت دکتر ابراهیم عبدی پور فرد

960,000 ریال

درسنامه جامع حقوق تجارت دکتر جواد معتمدی

2,400,000 ریال

حقوق ورشکستگی (حقوق تجارت4) دکتر کورش کاویانی

300,000 ریال

ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل دکتر علیرضا مسعودی

1,500,000 ریال

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) محمدصالح ذوقی

450,000 ریال

حقوق تجارت الکترونیک دکتر ستار زرکلام

180,000 ریال

آیین دادرسی ورشکستگی دکتر سعید جوهر

350,000 ریال

حقوق شرکت های تجاری دکتر محمدرضا پاسبان

1,660,000 ریال

حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی دکتر وحید بزرگی،دکتر امیر هوشنگ فتحی زاده،میرهادی سیدی

180,000 ریال

حقوق تجارت بین الملل دکتر عبدالحسین شیروی

2,230,000 ریال

ساده ساز حقوق تجارت فرشید فرحناکیان

2,990,000 ریال

حقوق تجارت تطبیقی (چک، سفته و برات در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس) دکتر ربیعا اسکینی

900,000 ریال

دوره جدید حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول و دوم و سوم) دکتر محمد صقری

3,850,000 ریال