نمایش 1–30 از 69 نتیجه

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق تجارت(تست تجارت)دکتر مجید قربانی

5,050,000 ریال

حقوق تجارت 1 (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری) دکتر ربیعا اسکینی

1,120,000 ریال

حقوق اسناد تجاری(حقوق تجارت3) دکتر کورش کاویانی

950,000 ریال

حقوق تجارت 4 (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته) دکتر ربیعا اسکینی

980,000 ریال

مقدمه ای بر حقوق رقابت تجاری و نقش آن در سیاستگزاری و تنظیم بازار دکتر حشمت الله سماواتی

2,500,000 ریال

حقوق تجارت 2 شرکتهای تجاری (جلد اول) دکتر ربیعا اسکینی

1,640,000 ریال

حقوق تجارت 2 شرکتهای تجاری (جلد دوم) دکتر ربیعا اسکینی

1,640,000 ریال

حقوق تجارت 3 (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه معامله و چک) دکتر ربیعا اسکینی

1,620,000 ریال

آموزش جامع حقوق تجارت (2جلدی شومیز) دکتر محمدمهدی توکلی

5,200,000 ریال

حقوق بازرگانی (حقوق تجارت) دکتر منوچهر جفره

700,000 ریال

تست حقوق تجارت دکتر فرید کمیجانی

2,400,000 ریال

قانون تجارت در نظم حقوقی كنونی دکتر محمد دمرچیلی،دکتر علی حاتمی،دکتر محسن قرائی

4,500,000 ریال

آموزش جامع حقوق تجارت (2جلدی گالینگور) دکتر محمدمهدی توکلی

4,500,000 ریال

فرمولاسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی دکتر علی فلاح

2,900,000 ریال

حقوق شرکت های تجاری دکتر محمدرضا پاسبان

2,360,000 ریال

گروه شرکت های تجاری (دادگاه صالح و قانون حاکم) دکتر سمیرا سلیمان زاده

2,200,000 ریال

حقوق تجارت نوین (قراردادهای تجاری) دکتر مجتبی اشراقی آرانی

1,800,000 ریال

درسنامه جامع حقوق تجارت دکتر جواد معتمدی

4,000,000 ریال

نظم در حقوق تجارت مهدی رزاقی آرانی

1,500,000 ریال

داوری تجاری بین المللی دکتر عبدالحسین شیروی

1,880,000 ریال

حقوق تجارت (2) دکتر محمدرضا پاسبان

2,650,000 ریال

حقوق دریایی دکتر مرتضی نجفی اسفاد

1,260,000 ریال

مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت دکتر ابراهیم عبدی پور فرد

1,300,000 ریال

حقوق ورشکستگی (حقوق تجارت4) دکتر کورش کاویانی

600,000 ریال

حقوق شرکت های تجاری (حقوق تجارت2) دکتر کورش کاویانی

2,100,000 ریال

ساده ساز حقوق تجارت فرشید فرحناکیان

6,400,000 ریال

حقوق تجارت (1) حقوق تجار؛معاملات و قراردادهای تجاری دکتر سعید جوهر

450,000 ریال

حقوق تجارت بین الملل دکتر عبدالحسین شیروی

2,100,000 ریال

حقوق تجارت (4) دکتر محمدرضا پاسبان

1,600,000 ریال

حقوق تجارت (1) دکتر محمدرضا پاسبان

1,700,000 ریال