نمایش 1–30 از 35 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

حقوق جزای عمومی (1) دکتر علیرضا میلانی

180,000 ریال

جرایم علیه تمامیت جمسانی اشخاص (حقوق جزای اختصاصی) دکتر جلال الدین قیاسی

700,000 ریال

کلیات حقوق جزا دکتر سید محمود مجیدی

320,000 ریال

جرم شناسی دکتر سید محمود میرخلیلی

450,000 ریال

جرم شناسی پیشگیری (جلد اول) شهرام ابراهیمی

70,000 ریال

جرایم علیه مصالح عمومی کشور (حقوق جزای اختصاصی 2) دکتر سید محمود مجیدی

380,000 ریال

حقوق جزای عمومی(3) دکتر عباس منصورآبادی

600,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی (2) جرایم علیه مصالح عمومی کشور دکتر حسین میرمحمد صادقی

600,000 ریال

پزشکی قانونی دکتر فرامرز گودرزی؛دکتر مهرزاد کیانی

570,000 ریال

سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران دکتر سیدمحمد حسینی

850,000 ریال

حقوق جزای بین الملل دکتر حسین پوربافرانی

600,000 ریال

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسن پوربافرانی

900,000 ریال

جرایم علیه اشخاص(قتل) احمد حاجی ده آبادی

480,000 ریال

حقوق جزای عمومی ایران دکتر ایرج گلدوزیان

1,300,000 ریال

حقوق جزای عمومی(3)دکتر علیرضا میلانی

100,000 ریال

حقوق جزای عمومی(1) دکتر حسین میرمحمد صادقی

650,000 ریال

جرایم علیه اموال و مالکیت میرمحمد صادقی

770,000 ریال

جرم شناسی دکتر علی نجفی توانا

550,000 ریال

جرم و جرم شناسی: متن درسی نظریه های جرم و کجروی علی سلیمی

690,000 ریال

درآمدی بر جرم شناسی مهرداد راجیان اصلی

260,000 ریال

کلیات حقوق جزا اردبیلی

350,000 ریال

جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین با آخرین اصلاحات

980,000 ریال

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میرمحمد صادقی

600,000 ریال

نظام های بزرگ سياست جنايی(علي حسين نجفی ابرند آبادی)

600,000 ریال

جرايم عليه شخصيت معنوی اشخاص حسین میر محمد صادقی

200,000 ریال

کلیات حقوق جزا دکتر عباس منصور آبادی

270,000 ریال

زمینه حقوق جزای عمومی رضا نوربها

350,000 ریال

بایسته های جزای اختصاصی ایرج گلدوزیان

550,000 ریال

بایسته های جزای عمومی ایرج گلدوزیان

450,000 ریال

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص دکتر حسین میرمحمد صادقی

730,000 ریال