در حال نمایش 8 نتیجه

آیین دادرسی مدنی دکتر فریدون نهرینی (جلد اول-بخش اول)

2,000,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دکتر فریدون نهرینی (جلد اول-بخش دوم)

1,200,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دکتر فریدون نهرینی (جلد چهارم:شیوه های عادی شکایت از رای دادگاه و چگونگی بازنگری آن (دادخواهی و تجدید نظر))

4,500,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دکتر فریدون نهرینی (جلد دوم:دعوا، شرایط اقامه و استماع آن)

1,500,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دکتر فریدون نهرینی (جلد سوم:فرایند دادرسی و صدور رای)

1,250,000 ریال

ایستایی اجرای احکام دکتر فریدون نهرینی

1,600,000 ریال

دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی) دکتر فریدون نهرینی

قیمت اصلی 2,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,150,000 ریال است.

فسخ قرارداد با نگاهی به رویه قضایی دکتر فریدون نهرینی

3,400,000 ریال