در حال نمایش 11 نتیجه

آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (2جلدی شومیز) دکتر محمدمهدی توکلی

قیمت اصلی 5,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,200,000 ریال است.

آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (2جلدی گالینگور) دکتر محمدمهدی توکلی

قیمت اصلی 6,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 6,100,000 ریال است.

آموزش جامع حقوق تجارت (2جلدی شومیز) دکتر محمدمهدی توکلی

قیمت اصلی 5,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,000,000 ریال است.

آموزش جامع حقوق تجارت (2جلدی گالینگور) دکتر محمدمهدی توکلی

4,500,000 ریال

آموزش جامع حقوق مدنی (2جلدی شومیز) دکتر محمدمهدی توکلی

قیمت اصلی 5,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,000,000 ریال است.

آموزش جامع حقوق مدنی (2جلدی گالینگور) دکتر محمدمهدی توکلی

قیمت اصلی 6,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 6,500,000 ریال است.

آیین تنظیم قرارداد پیمانکاری دکتر محمدمهدی توکلی،دکتر محمد عباس زاده

1,800,000 ریال

فیلم آموزشی آیین دادرسی مدنی دکتر محمدمهدی توکلی

2,400,000 ریال

فیلم آموزشی حقوق تجارت دکتر محمدمهدی توکلی

2,100,000 ریال

مقدمه علم حقوق دکتر محمدمهدی توکلی

1,100,000 ریال

منظومه چک دکتر محمدمهدی توکلی

قیمت اصلی 2,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,400,000 ریال است.