مشاهده همه 22 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آسان خوان قانون آیین دادرسی کیفری دکتر علیرضا نوبهار طهرانی

1,100,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری (سیمی_جیبی)حقوق یار

300,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی داد آفرین

650,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری تحریری (سیمی-رقعی)

370,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری تحریری (سیمی/1400)

475,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری در جامه نمودار

500,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی سحر صالح احمدی

1,100,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری ریاست جمهوری

250,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری سیدرضا موسوی و رحیم کشتکار (توازن)

520,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

1,950,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری نموداری رضا بولاغی و حبیب الله جمادی

650,000 ریال

قوانین آئین دادرسی کیفری جهانگیر منصور 1400

500,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون آيين دادرسی كيفری و مقررات مرتبط) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

850,000 ریال

کتاب دستی قوانین کیفری (با آخرین اصلاحات) دکتر حسین ذبحی

1,200,000 ریال

مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط

1,000,000 ریال

مجموعه قوانین اجرای احکام کیفری و مدنی سیدرضا موسوی (توازن)

330,000 ریال

مجموعه قوانین دست نویس آیین دادرسی کیفری

890,000 ریال

مجموعه قوانین محشای من قانون آیین دادرسی کیفری سیدرضا موسوی و یحیی پیری

880,000 ریال

مجموعه قوانین نکته نگار قانون آیین دادرسی کیفری سیدرضا موسوی و امین صمدی (سیمی/توازن)

780,000 ریال

محشای قانون آیین دادرسی کیفری نورمحمد صبری

700,000 ریال

نکته نویس قانون آیین دادرسی کیفری

300,000 ریال

نوین قانون آیین دادرسی کیفری هادی رستمی – علیرضا نوبهاری طهرانی

800,000 ریال