در حال نمایش 29 نتیجه

قوانین آیین دادرسی کیفری جهانگیر منصور 1403

1,400,000 ریال

نکته نویس قانون آیین دادرسی کیفری احمد غفوری

1,500,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری (قوه قضاییه)

120,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (داد آفرین)

1,700,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری ریاست جمهوری

500,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری (سیمی_جیبی)حقوق یار

480,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری تحریری (سیمی/1401)

قیمت اصلی 1,450,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,350,000 ریال است.

قانون آیین دادرسی کیفری در جامه نمودار

1,100,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری سیدرضا موسوی و رحیم کشتکار (توازن)

1,490,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,200,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری آسان محمود رمضانی

1,800,000 ریال

مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری (قوه قضاییه)

3,250,000 ریال

مجموعه قوانین محشای من قانون آیین دادرسی کیفری سیدرضا موسوی و یحیی پیری

1,900,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون آيين دادرسی كيفری و مقررات مرتبط) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

1,700,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری تحریری (سیمی-رقعی)

370,000 ریال

مجموعه قوانین اجرای احکام کیفری و مدنی سیدرضا موسوی (توازن)

330,000 ریال

محشای قانون آیین دادرسی کیفری نورمحمد صبری

3,000,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی سحر صالح احمدی

3,500,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

1,950,000 ریال

آسان خوان قانون آیین دادرسی کیفری دکتر علیرضا نوبهار طهرانی

1,800,000 ریال

مجموعه قوانین دست نویس آیین دادرسی کیفری امین بخشی زاده اهری

2,480,000 ریال

محشای قانون آیین دادرسی کیفری اکبر علیزاده،سمیه نظری چالشتری،علی مرادطالبی کلیشمی

3,900,000 ریال

شرح ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری مهدی شتابی

1,600,000 ریال

شرح جامع قانون آیین دادرسی کیفری یاسر شاکری

1,700,000 ریال

مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط

1,000,000 ریال

کتاب دستی قوانین کیفری (با آخرین اصلاحات) دکتر حسین ذبحی

1,200,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری نموداری رضا بولاغی و حبیب الله جمادی

1,000,000 ریال

مجموعه قوانین نکته نگار قانون آیین دادرسی کیفری سیدرضا موسوی و امین صمدی (سیمی/توازن)

780,000 ریال

نوین قانون آیین دادرسی کیفری دکتر هادی رستمی،علیرضا نوبهاری طهرانی

2,300,000 ریال