در حال نمایش 11 نتیجه

شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر حسین ذبحی (2جلدی)

قیمت اصلی 9,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 8,900,000 ریال است.

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به همراه جدیدترین نظریات مشورتی سید حجت نوبی

1,200,000 ریال

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (قوه قضاییه/رقعی)

500,000 ریال

قوانين و مقررات مواد مخدر جهانگیر منصور 1403

1,200,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات ارزی احسان مهدوی ، محمد یگانه آبکنار

500,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات مواد مخدر (قوه قضاییه)

1,500,000 ریال

مجموعه محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز دکتر حسین ذبحی

قیمت اصلی 5,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,400,000 ریال است.

مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر دکتر حسین ذبحی

قیمت اصلی 7,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 6,900,000 ریال است.

مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر علی شعبانی

2,100,000 ریال

محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دکتر احسان مظفری،رضا علی پناه

قیمت اصلی 2,100,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,950,000 ریال است.

محشای کاربردی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سید بهروز رضوی

1,500,000 ریال