مشاهده همه 11 نتیجه

شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر حسین ذبحی (2جلدی)

1,500,000 ریال

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به همراه جدیدترین نظریات مشورتی سید حجت نوبی

1,200,000 ریال

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (قوه قضاییه/رقعی)

500,000 ریال

قوانين و مقررات مواد مخدر جهانگیر منصور 1403

1,200,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات ارزی احسان مهدوی ، محمد یگانه آبکنار

500,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات مواد مخدر (قوه قضاییه)

1,500,000 ریال

مجموعه محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز دکتر حسین ذبحی

5,400,000 ریال

مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر دکتر حسین ذبحی

6,900,000 ریال

مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر علی شعبانی

2,100,000 ریال

محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دکتر احسان مظفری،رضا علی پناه

1,950,000 ریال

محشای کاربردی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سید بهروز رضوی

1,500,000 ریال