مشاهده همه 17 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

شرح قانون تجارت بابک پاک نیا

900,000 ریال

قانون تجارت (جیبی_سیمی) حقوق یار

350,000 ریال

قانون تجارت آسان محمود رمضانی

600,000 ریال

قانون تجارت تحریری

285,000 ریال

قانون تجارت جهانگیر منصور 1400

380,000 ریال

قانون تجارت در جامه نمودار

500,000 ریال

قانون تجارت در نظم حقوق کنونی فرشید فرحناکیان

800,000 ریال

قانون تجارت در نظم حقوقی كنونی دکتر محمد دمرچیلی، دکتر علی حاتمی، دکتر محسن قرائی

1,500,000 ریال

قانون تجارت سیدرضا موسوی و حسن علی یاری (توازن)

600,000 ریال

قانون تجارت محمدرضا ملکی داد آفرین

800,000 ریال

قانون تجارت نموداری حبیب الله جمادی و رضا بولاغی

700,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون تجارت مصوب 1311/02/13با اصلاحات و الحاقات بعدی) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

550,000 ریال

مجموعه تنقیحی قانون تجارت و مقررات آن (ریاست جمهوری/رقعی)

330,000 ریال

مجموعه قوانین دست نویس قانون تجارت

500,000 ریال

مجموعه قوانین نکته نگار قانون تجارت سیدرضا موسوی و امین صمدی (سیمی/توازن)

610,000 ریال

نکته نویس قانون تجارت

350,000 ریال

نوین قانون تجارت دکتر فرید کمیجانی

1,150,000 ریال