نمایش 1–30 از 159 نتیجه

حقوق مدنی 1تا8 دکتر محمد حسین شهبازی (جزوه)با اضافات مبحث ارث

2,400,000 ریال

آموزش جامع حقوق مدنی (2جلدی گالینگور) دکتر محمدمهدی توکلی

4,700,000 ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) قواعد عمومی قراردادها دکتر سید حسین صفایی

1,350,000 ریال

شرح جامع قانون مدنی دکتر فرهاد بیات؛شیرین بیات

3,590,000 ریال

اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان

900,000 ریال

مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق مدنی(تست مدنی)دکتر مجید قربانی

4,800,000 ریال

حقوق قراردادها دکتر عیسی امینی

1,500,000 ریال

مسولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد ) دکتر سید حسین صفایی

1,470,000 ریال

مختصر حقوق خانواده دکتر سید حسین صفایی؛دکتر اسدالله امامی

1,850,000 ریال

قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر ناصر کاتوزیان

2,150,000 ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) اشخاص و اموال دکتر سید حسین صفایی

1,100,000 ریال

حقوق مدنی استاد شعبانی(جزوه)

2,250,000 ریال

حقوق مدنی اشخاص محجورین دکتر سید حسین صفایی؛دکتر سید مرتضی قاسم زاده

1,320,000 ریال

حقوق مدنی پیشرفته (نمایندگی وامانت) دکتر سید حسین صفایی،دکتر محمدهادی جواهرکلام (جلد دوم)

2,700,000 ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهای از عقود معین (جلد اول) دکتر ناصر کاتوزیان

1,500,000 ریال

حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات دکتر سید مرتضی قاسم زاده

1,600,000 ریال

حقوق مدنی پیشرفته تضمین های دین(رهن و ضمان) دکتر سید حسین صفایی،دکتر محمدهادی جواهرکلام (جلد اول)

1,300,000 ریال

حقوق مدنی (1) اشخاص و محجورین دکتر علی عباس حیاتی

400,000 ریال

قواعد فقه (بخش مدنی 1) دکتر سید مصطفی محقق داماد

1,200,000 ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی (قرارداد – ایقاع) دکتر ناصر کاتوزیان

1,700,000 ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی شفعه وصیت ارث (حقوق مدنی 8) دکتر ناصر کاتوزیان

900,000 ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهای از عقود معین (جلد دوم) دکتر ناصر کاتوزیان

1,500,000 ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی مسوولیت مدنی) دکتر ناصر کاتوزیان

1,100,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی مجتبی جرعه نوش

1,000,000 ریال

دوره حقوق مدنی عقود معین (جلد اول) دکتر ناصر کاتوزیان

2,800,000 ریال

حقوق مدنی پیشرفته شرکت مدنی(اشاعه،شرکت اذنی،شرکت معاوضی،تفسیم مال مشاع) دکتر سید حسین صفایی،دکتر محمدهادی جواهرکلام (جلد سوم)

2,100,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندي شده حقوق مدنی (جلد دوم) مجتبی جرعه نوش

2,450,000 ریال

حقوق مدنی تحلیلی (جلد دوم) دکتر محمود حبیبی

1,550,000 ریال

حقوق مدنی 3 (تعهدات) دکتر مهدی شهیدی

1,300,000 ریال

نظم در حقوق مدنی مهدی رزاقی آرانی

1,000,000 ریال