نمایش 1–30 از 50 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

حقوق مدنی جلد دوم – قواعد عمومی قراردادها دکتر سید حسین صفایی

450,000 ریال

حقوق مدنی 1تا8 دکتر شهبازی(جزوه)با اضافات مبحث ارث

1,600,000 ریال 1,390,000 ریال

مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد ) دکتر سید حسین صفایی

420,000 ریال

نظم در حقوق مدنی رزاقی

600,000 ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) اشخاص و اموال دکتر سید حسین صفایی

550,000 ریال

قواعد فقه 1 بخش مدنی(مالکیت-مسولیت)دکتر سید مصطفی محقق داماد

800,000 ریال

اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان

420,000 ریال

اصول قراردادها و تعهدات دکتر سید مرتضی قاسم زاده

900,000 ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی – وقایع حقوقی مسوولیت مدنی دکتر ناصر کاتوزیان

400,000 ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی قرارداد – ایقاع ناصر کاتوزیان

700,000 ریال

حقوق مدنی اشخاص محجورین صفایی

410,000 ریال

مسوولیت های خارج از قرارداد (مدنی4) دکتر مهراب داراب پور

900,000 ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهای از عقود معین (جلد اول) دکتر ناصر کاتوزیان

580,000 ریال

قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر ناصر کاتوزیان

950,000 ریال

دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها (جلد پنجم) دکتر ناصر کاتوزیان

650,000 ریال

دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها (جلد سوم) دکتر ناصر کاتوزیان

750,000 ریال

مقدمه علم حقوق دکتر ناصر کاتوزیان

400,000 ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهای از عقود معین (جلد دوم) دکتر ناصر کاتوزیان

480,000 ریال

حقوق مدنی وصيت،ارث،شفعه صفايی دکتر سید حسین صفایی

900,000 ریال

حقوق مدنی 6 (عقود معین1)دکتر مهدی شهیدی

400,000 ریال

دوره حقوق مدنی عقود معین (جلد اول) دکتر ناصر کاتوزیان

900,000 ریال

دوره حقوق مدنی عقود معین (جلد چهارم) دکتر ناصر کاتوزیان

850,000 ریال

حقوق مدنی (2) اموال و مالکیت دکتر مرتضی یوسف زاده

100,000 ریال

حقوق مدنی عقود معین (2) دکتر حسن ره پیک

300,000 ریال

حقوق مدنی (8) دکتر پرویز نوین ؛ دکتر عباس خواجه پیری

320,000 ریال

حقوق مدنی (7) عقود معین (2) دکتر پرویز نوین

350,000 ریال

حقوق مدنی وصیت دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

320,000 ریال

حقوق خانواده (حقوق مدنی 5) دکتر شهاب آریان

260,000 ریال

دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها (جلد دوم) دکتر ناصر کاتوزیان

750,000 ریال

دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها (جلد چهارم) دکتر ناصر کاتوزیان

650,000 ریال