نمایش 1–30 از 3287 نتیجه

اعتراض ثالث در امور کیفری از قانون تا رویه قضایی دکتر ابوالفضل محمدعلیخانی،سید فرزام محمدی جزه ئی

1,500,000 ریال

مسولیت مدنی و نظام جبران خسارت در حوادث رانندگی دکتر محمد عابدی،محمدتقی نادی

قیمت اصلی 5,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,200,000 ریال است.

اصول کلی حقوق در حقوق بین الملل سرمایه گذاری محسن نیک بین

3,300,000 ریال

آموزش حقوق تجارت به بیان ساده تاجر و شرکت های تجاری امیر ناظری (جلد اول)

قیمت اصلی 3,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,300,000 ریال است.

تبدیل تعهد و مصادیق آن در حقوق مدنی ایران دکتر رضا صحرانورد

قیمت اصلی 2,100,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,900,000 ریال است.

وصول مطالبات و نحوه اجرای وثایق تسهیلات بانکی دکتر رضا صحرانورد

قیمت اصلی 2,990,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,700,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران خیانت در امانت (سال های 1390 تا 1402)

قیمت اصلی 2,490,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,250,000 ریال است.

مولفه های احراز عنصر ذهنی جرم ابوالفضل بدخش

قیمت اصلی 1,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,550,000 ریال است.

بایسته‌های حقوق تجارت دکتر سعید جوهر

قیمت اصلی 3,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,330,000 ریال است.

مجموعه قوانین کارا دکتر عباس تدین

قیمت اصلی 6,980,000 ریال بود.قیمت فعلی 6,000,000 ریال است.

حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع در پرتو تبیین و تفسیر آرای 733 و 811 دیوان عالی کشور سجاد افراسیابی،یاسر افراسیابی

قیمت اصلی 2,990,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,690,000 ریال است.

رهن،صلح و هبه در قانون و رویه قضایی

قیمت اصلی 3,185,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,900,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران کلاهبرداری (سال های 1389 تا 1402)

قیمت اصلی 3,015,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,800,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول (سال های 1391 تا 1402)

قیمت اصلی 3,345,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,975,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران دعاوی طاری (سال های 1390 تا 1401)

قیمت اصلی 5,957,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,400,000 ریال است.

شرح جامع آیین دادرسی مدنی و قوانین خاص مرتبط دکتر مصطفی السان،احسان بهرامی

قیمت اصلی 3,990,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,700,000 ریال است.

شیوه طرح دعوی به خواسته نقض رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نزد دیوان عدالت اداری امید محمدی

قیمت اصلی 1,250,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,160,000 ریال است.

حقوق شهری در حریم شهر امید محمدی

قیمت اصلی 1,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,150,000 ریال است.

شرح وظایف قانونی کارشناسان رسمی دادگستری در نظم نوین کنونی دکتر علی رفیعی

قیمت اصلی 4,580,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,100,000 ریال است.

مبسوط در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی امیررضا امیریان منش (جلد دوم)

قیمت اصلی 2,990,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,750,000 ریال است.

گنجینه نشست های قضایی (سال های 1375 تا 1387)

قیمت اصلی 6,975,000 ریال بود.قیمت فعلی 6,300,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران سرقت (سال های 1391 تا 1401)

قیمت اصلی 2,595,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,300,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران تهدید،افترا،نشر اکاذیب و توهین (سال های 1391 تا 1401)

قیمت اصلی 4,745,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,250,000 ریال است.

اصول حاکم بر مجازات اشخاص حقوقی دکتر امین نیکو منظری

قیمت اصلی 3,020,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,730,000 ریال است.

سیاست جنایی دکتر باقر شاملو

1,600,000 ریال

حقوق بشر از نظر تا عمل دکتر خیراالله پروین

3,300,000 ریال

سیر صدساله قانون گذاری وقف در حقوق ایران دکتر نبی الله محمدی

قیمت اصلی 1,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,450,000 ریال است.

سیر صدساله قانون گذاری داوری ایران دکتر نبی الله محمدی

قیمت اصلی 1,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,600,000 ریال است.

حقوق اساسی دکتر مسعود خدیمی

قیمت اصلی 2,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,500,000 ریال است.

حقوق مالکیت صنعتی دکتر اسدالله امامی

5,900,000 ریال