نمایش 1–30 از 1194 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سیاست قضایی در حمایت از منابع طبیعی دکتر امیر احمدی ؛ صبار رحمت آبادی

450,000 ریال

حق زارعانه در حقوق ایران (همراه با رویه قضایی) قدرت عموزاده مهدیرجی

400,000 ریال

حقوق کار دکتر حسین قبادی

650,000 ریال

حقوق بین الملل محیط زیست دکتر سید عباس پورهاشمی ؛ دکتر بهاره ارغند

450,000 ریال

شرح و بررسی ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دکتر حسین ذبحی

250,000 ریال

شرح قانون مجازات اسلامی (دیات) دکتر محمد مصدق (جلد ششم)

600,000 ریال

شرح قانون مجازات اسلامی (دیات) دکتر محمد مصدق (جلد پنجم)

650,000 ریال

شرح قانون مجازات اسلامی (قصاص) دکتر محمد مصدق (جلد چهارم)

700,000 ریال

شرح قانون مجازات اسلامی (حدود) دکتر محمد مصدق (جلد سوم)

590,000 ریال

شرح قانون مجازات اسلامی (جرایم-مسوولیت کیفری-ادله اثبات) دکتر محمد مصدق (جلد دوم)

590,000 ریال

شرح قانون مجازات اسلامی (کلیات_مجازات ها) دکتر محمد مصدق (جلد اول)

790,000 ریال

کلیات حقوق نظریه عمومی دکتر ناصر کاتوزیان

435,000 ریال

حقوق داوری داخلی دکتر عباس کریمی ؛ دکتر حمیدرضا پرتو

500,000 ریال

روانشناسی جنایی (جلد اول) دکتر مهدی کی نیا

900,000 ریال

مسولیت بین المللی دولت متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل دکتر علیرضا ابراهیم گل

680,000 ریال

حقوق املاک واقع در طرح های شهرداری شهرام بهرامی ؛ پیام شعبانی

540,000 ریال

کاملترین و جامع ترین مجموعه آزمون های حقوقی جزا با پاسخ تشریحی منصور قرائی

1,350,000 ریال

ترجمه تحت اللفظی و روان متون حقوقی (3) حقوق عمومی ویژه پیام نور محمود رمضانی

450,000 ریال 405,000 ریال

دوره حقوق مدنی عقود معین (جلد اول) دکتر ناصر کاتوزیان

900,000 ریال

دوره حقوق مدنی عقود معین (جلد چهارم) دکتر ناصر کاتوزیان

850,000 ریال

حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان دکتر ناصر کاتوزیان

350,000 ریال

راهنمای نگارش جزایی (دعاوی ویژه کلاه برداری) جعفر اخترنیا

1,200,000 ریال

راهنمای نگارش لوایح (2) فن دفاع جعفر اخترنیا

1,150,000 ریال

راهنمای نگارش حقوقی (شوراهای حل اختلاف) جعفر اخترنیا

1,300,000 ریال

راهنمای نگارش حقوقی (دعاوی راجع به خانواده) جعغر اخترنیا

1,700,000 ریال

راهنمای نگارش ثبتی (1) ثبت اسناد و املاک جعفر اخترنیا

800,000 ریال

راهنمای نگارش حقوقی (روابط موجر و مستاجر) جعفر اخترنیا

1,200,000 ریال

حقوق تامین اجتماعی دکتر محمدرضا مجتهدی

250,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی دکتر محمد سهرابی

300,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دکتر بهرام بهرامی (جلد سوم)

130,000 ریال