آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (2جلدی) دکتر محمدمهدی توکلی

2,350,000 ریال

آموزش جامع حقوق تجارت (2جلدی) دکتر محمدمهدی توکلی

2,900,000 ریال

آموزش جامع حقوق مدنی (2جلدی) دکتر محمدمهدی توکلی

2,550,000 ریال

آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهزاد رییسی نافچی

1,550,000 ریال

آیین دادرسی امور و دعاوی ملکی دکتر رئوف سیاری

1,450,000 ریال

آیین دادرسی کیفری احمدرضا عابدی

1,950,000 ریال

آیین دادرسی مدنی فراملی دکتر مجید غمامی،دکتر حسن محسنی

1,450,000 ریال

اراضی زراعی و باغ ها امید محمدی

1,100,000 ریال

اسپرلوس لوایح حقوقی کیفری بانک لوایح (2) دکتر جعفر اخترنیا

8,900,000 ریال

اصول فقه آزمونی دکتر محمدرضا شب خیز

2,160,000 ریال

اصول فقه به روش ساده سمیرا سیدمحمدی (جلد اول)

1,060,000 ریال

اصول فقه به روش ساده سمیرا سیدمحمدی (جلد دوم)

1,360,000 ریال

الفارق (دایره المعارف عمومی حقوقی) (دوره 5 جلدی) دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

8,900,000 ریال

بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (در روابط زوجین با تاکید بر مصادیق خاص) نجمه سادات حسینی

550,000 ریال

ترجمه تحت اللفظی و روان LAW TEXTS محمود رمضانی

940,000 ریال

ترمینولوژی حقوق دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

2,750,000 ریال

تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری دکتر فاطمه السادات ایروانی مهاجری

1,150,000 ریال

جامع قوانین همراه توازن (حقوقی،کیفری) دکتر سیدرضا موسوی

2,100,000 ریال

چکش عدالت چوبی

3,150,000 ریال

حقوق تجارت به روش ساده(اسناد تجاری و ورشکستگی 3/4) رضا رشیدی نسب

1,010,000 ریال

حقوق تجارت به روش ساده(تاجر و شرکت های تجاری1/2) رضا رشیدی نسب

1,010,000 ریال

حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات؛ثبت؛تملک اراضی و املاک) دکتر بهرام حسن زاده

2,450,000 ریال

حقوق ثبت تخصصی دکتر حمیدرضا آدابی

2,400,000 ریال

حقوق خانواده به زبان ساده حقوق مدنی ۵ (دانشگاهی) رضا کریمی منفرد،آیدین لطف اله زادگان

1,400,000 ریال

حقوق خانواده کاربردی (ازدواج،طلاق،مهریه) در آیینه عمل و قانون دکتر محمد جهان تیغ،پریسا غفاریان

2,900,000 ریال

حقوق قراردادها دکتر عیسی امینی

1,260,000 ریال

حقوق مدنی 1تا8 دکتر محمد حسین شهبازی (جزوه)با اضافات مبحث ارث

1,490,000 ریال

دائره المعارف حقوقی شوراها و شهرداری ها امید محمدی

1,950,000 ریال

دانشنامه بزه‌دیده‌شناسی و پیشگیری از جرم (2 جلدی)

7,350,000 ریال

در تکاپوی حقوق اساسی دکتر علی اکبر گرجی ازندريانی

2,450,000 ریال

دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی دکتر بهداد کامفر

2,500,000 ریال

دوره کامل (5جلدی) قواعد عمومی قراردادها دکتر ناصر کاتوزیان

6,800,000 ریال

راهنمای جامع آیین نگارش احکام جزایی (1) جلد دوم جعفر اخترنیا

7,400,000 ریال

راهنمای جامع آیین نگارش احکام حقوقی جلد (یکم) جعفر اخترنیا

7,900,000 ریال

راهنمای جامع آیین نگارش لوایح (بانک لوایح) ؛ (حقوقی – کیفری) جعفر اخترنیا

7,900,000 ریال

راهنمای نگارش حقوقی نورمحمد صبری

4,900,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران داوری (سال های1380تا1400)

2,890,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران فسخ،انفساخ،تفاسخ (سال های1380تا1400)

2,450,000 ریال

زنا با محارم (رویکردها و تبیین های جرم شناختی و فقهی) امیر شریفی خضارتی

1,450,000 ریال

ساده ساز حقوق تجارت فرشید فرحناکیان

2,990,000 ریال

ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری دکتر حمیدرضا کلانتری

1,350,000 ریال

سوالات آزمون اختبار 1393 تا 1400 دکتر علیرضا درویش (دور اندیشان)

1,440,000 ریال