1100واژه متون حقوقی محمود رمضانی

1,930,000 ریال

آزمون یار آیین دادرسی مدنی امید گرامی طیبی

2,800,000 ریال

آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (2جلدی شومیز) دکتر محمدمهدی توکلی

5,400,000 ریال

آموزش جامع حقوق تجارت (2جلدی شومیز) دکتر محمدمهدی توکلی

3,900,000 ریال

آموزش جامع حقوق مدنی (2جلدی شومیز) دکتر محمدمهدی توکلی

5,400,000 ریال

آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهزاد رییسی نافچی

2,390,000 ریال

آموزش کلام اسلامی محمدی سعیدی مهر (جلد اول)

2,200,000 ریال

آموزش کلام اسلامی محمدی سعیدی مهر (جلد دوم)

2,200,000 ریال

آیین دادرسی امور و دعاوی ملکی دکتر رئوف سیاری

2,850,000 ریال

آیین دادرسی کیفری احمدرضا عابدی

5,000,000 ریال

آیین نگارش حقوقی در نظام قضایی دیوان عدالت اداری محمدرضا فولادی،محمد حسین دلاوری

4,850,000 ریال

اراضی زراعی و باغ ها امید محمدی

1,100,000 ریال

اصول فقه به روش ساده سمیرا سیدمحمدی (جلد اول)

2,250,000 ریال

اصول فقه به روش ساده سمیرا سیدمحمدی (جلد دوم)

2,400,000 ریال

اصول فقه تحلیلی سید علی بنی صدر

2,900,000 ریال

اعتراض شخص ثالث ماهوی (حقوقی-کیفری) دکتر عباس پهلوان زاده

3,400,000 ریال

ایرادات قضایی بر نحوه طرح دعاوی حقوقی رضا عموزاد مهدیرجی

3,950,000 ریال

بایسته های حقوق ثبت املاک در نظام حقوقی ایران ; دکتر سید علی خراسانی

2,020,000 ریال

بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (در روابط زوجین با تاکید بر مصادیق خاص) نجمه سادات حسینی

550,000 ریال

پک کامل آزمون وکالت+قوانین خاص (گروه علمی موسسه طرح نوین اندیشه)

16,800,000 ریال

تاملات شرحی بر قانون مجازات اسلامی(مشتمل بر کتاب اول تا چهارم)دکتر محسن برهانی،الهه لطفعلی زاده

4,150,000 ریال

تحلیل جرایم (بانگاهی به رویه قضایی)حسین عرب میستانی

1,600,000 ریال

ترجمه تحت اللفظی و روان LAW TEXTS محمود رمضانی

1,700,000 ریال

ترجمه فارسی شرایع ‌الاسلام محقق‌حلی / ابوالقاسم ابن احمد یزدی،محمدتقی دانش‌پژوه (۲جلدی)

7,600,000 ریال

ترجمه قانون مدنی ترکیه (تطبیق کامل با قانون مدنی سوئیس) پیمان زمانی،دکتر رئوف سیاری

3,440,000 ریال

ترجمه کامل قانون مدنی فرانسه به زبان انگلیسی محمود رمضانی

6,300,000 ریال

تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری دکتر فاطمه السادات ایروانی مهاجری

1,150,000 ریال

تفکیک و افراز در حقوق شهری(شرحی بر ماده 101 قانون شهرداری ها) امید محمدی

2,250,000 ریال

تملک قهری اراضی برای طرح‌های عمومی و عمرانی؛ با مطالعه در رويه قضايی انگليس و آمريكا امیرحسین علی‌زاده

2,800,000 ریال

جرایم مرتبط با هویت سلمان عمرانی

1,900,000 ریال

حقوق اداری (1) دکتر مسلم آقایی طوق ؛ دکتر حسن لطفی

3,450,000 ریال

حقوق اساسی به روش ساده دکتر رضا فنازاد

2,150,000 ریال

حقوق اساسی دکتر ابراهیم موسی زاده

2,200,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی(جلد اول و دوم تحلیل حقوقی عقود بانکی) علیرضا توفیق

8,500,000 ریال

حقوق تجارت به روش ساده(اسناد تجاری و ورشکستگی 3/4) رضا رشیدی نسب

2,400,000 ریال

حقوق تجارت به روش ساده(تاجر و شرکت های تجاری1/2) رضا رشیدی نسب

2,400,000 ریال

حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات؛ثبت؛تملک اراضی و املاک) دکتر بهرام حسن زاده

2,450,000 ریال

حقوق ثبت تخصصی دکتر حمیدرضا آدابی

2,400,000 ریال

حقوق خانواده به زبان ساده حقوق مدنی ۵ (دانشگاهی) رضا کریمی منفرد،آیدین لطف اله زادگان

2,600,000 ریال

حقوق قراردادهای اداری دکتر ولی رستمی

1,950,000 ریال

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد شانزدهم) عباس بشیری

3,100,000 ریال

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد نوزدهم) دکتر عباس بشیری علیرضا شریعتی، مهشید یوشی، عباس وکیلی اجود، محمدرضا مهرجو، عیسی شعبانی زیارانی

5,800,000 ریال