1100واژه متون حقوقی محمود رمضانی

1,450,000 ریال

آزمون یار آیین دادرسی مدنی امید گرامی طیبی

2,800,000 ریال

آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (2جلدی شومیز) دکتر محمدمهدی توکلی

3,250,000 ریال

آموزش جامع حقوق تجارت (2جلدی شومیز) دکتر محمدمهدی توکلی

3,250,000 ریال

آموزش جامع حقوق مدنی (2جلدی شومیز) دکتر محمدمهدی توکلی

3,250,000 ریال

آموزش جامع حقوق مدنی (2جلدی گالینگور) دکتر محمدمهدی توکلی

4,900,000 ریال

آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهزاد رییسی نافچی

1,850,000 ریال

آیین دادرسی امور و دعاوی ملکی دکتر رئوف سیاری

2,850,000 ریال

آیین دادرسی کیفری احمدرضا عابدی

2,600,000 ریال

اراضی زراعی و باغ ها امید محمدی

1,100,000 ریال

اسپرلوس لوایح حقوقی کیفری بانک لوایح (2) دکتر جعفر اخترنیا

8,900,000 ریال

اصول فقه آزمونی دکتر محمدرضا شب خیز

3,350,000 ریال

اصول فقه به روش ساده سمیرا سیدمحمدی (جلد اول)

1,750,000 ریال

اصول فقه به روش ساده سمیرا سیدمحمدی (جلد دوم)

1,750,000 ریال

اصول فقه تحلیلی سید علی بنی صدر

2,900,000 ریال

ایرادات قضایی بر نحوه طرح دعاوی حقوقی رضا عموزاد مهدیرجی

3,950,000 ریال

بایسته های آزمونی متون حقوقی محمود رمضانی

2,950,000 ریال

بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (در روابط زوجین با تاکید بر مصادیق خاص) نجمه سادات حسینی

550,000 ریال

بسته جمع بندی وکالت(گروه علمی موسسه طرح نوین اندیشه)

2,700,000 ریال

پک کامل آزمون وکالت+قوانین خاص (گروه علمی موسسه طرح نوین اندیشه)

16,800,000 ریال

ترجمه تحت اللفظی و روان LAW TEXTS محمود رمضانی

1,700,000 ریال

ترجمه قانون مدنی ترکیه (تطبیق کامل با قانون مدنی سوئیس) پیمان زمانی،دکتر رئوف سیاری

1,950,000 ریال

ترمینولوژی حقوق دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

3,750,000 ریال

تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری دکتر فاطمه السادات ایروانی مهاجری

1,150,000 ریال

تفکیک و افراز در حقوق شهری(شرحی بر ماده 101 قانون شهرداری ها) امید محمدی

2,250,000 ریال

تنقیح مجموعه مقررات شهرداری و شوراهای اسلامی و قوانین مرتبط در نظم کنونی جلیل پورسلیم بناب

3,400,000 ریال

چکش عدالت چوبی

3,000,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی(جلد اول و دوم تحلیل حقوقی عقود بانکی) علیرضا توفیق

8,500,000 ریال

حقوق تجارت به روش ساده(اسناد تجاری و ورشکستگی 3/4) رضا رشیدی نسب

1,700,000 ریال

حقوق تجارت به روش ساده(تاجر و شرکت های تجاری1/2) رضا رشیدی نسب

1,700,000 ریال

حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات؛ثبت؛تملک اراضی و املاک) دکتر بهرام حسن زاده

2,450,000 ریال

حقوق ثبت تخصصی دکتر حمیدرضا آدابی

2,400,000 ریال

حقوق جزای عمومی اسماعیل ساولانی

2,950,000 ریال

حقوق خانواده به زبان ساده حقوق مدنی ۵ (دانشگاهی) رضا کریمی منفرد،آیدین لطف اله زادگان

2,600,000 ریال

حقوق خانواده کاربردی (ازدواج،طلاق،مهریه) در آیینه عمل و قانون دکتر محمد جهان تیغ،پریسا غفاریان

3,450,000 ریال

حقوق قراردادهای اداری دکتر ولی رستمی

1,950,000 ریال

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد شانزدهم) عباس بشیری

3,100,000 ریال

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد هجدهم) دکتر عباس بشیری

4,400,000 ریال

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد هفتم) عباس بشیری؛سهراب رحیمی؛مصطفی مالیه میر،الهه رضایی ملک؛رامز پیفون

3,700,000 ریال

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد هفدهم) دکتر عباس بشیری

4,400,000 ریال

حقوق کیفری اقتصادی دکتر محمدرضا ساکی

3,200,000 ریال

حقوق مالکیت فکری (جنبه‌های کاربردی مرتبط با کسب و کار)علی سیدین، مهدی کارچانی

1,350,000 ریال