حقوق کاربردی

نمایش 1–30 از 1840 نتیجه

حقوق حمل و نقل در رأی‌های وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور حسن محسنی

700,000 ریال

بایسته های قراردادها دکتر حسن کیا

قیمت اصلی 3,950,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,700,000 ریال است.

اصول اجرای احکام مدنی و استثنائات آن با تاکید بر رویه قضایی دکتر نادر پور ارشد،علی غفاری

1,500,000 ریال

اعتراض ثالث در امور کیفری از قانون تا رویه قضایی دکتر ابوالفضل محمدعلیخانی،سید فرزام محمدی جزه ئی

1,500,000 ریال

مسولیت مدنی و نظام جبران خسارت در حوادث رانندگی دکتر محمد عابدی،محمدتقی نادی

قیمت اصلی 5,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,200,000 ریال است.

اصول کلی حقوق در حقوق بین الملل سرمایه گذاری محسن نیک بین

3,300,000 ریال

تبدیل تعهد و مصادیق آن در حقوق مدنی ایران دکتر رضا صحرانورد

قیمت اصلی 2,100,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,900,000 ریال است.

وصول مطالبات و نحوه اجرای وثایق تسهیلات بانکی دکتر رضا صحرانورد

قیمت اصلی 2,990,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,700,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران خیانت در امانت (سال های 1390 تا 1402)

قیمت اصلی 2,490,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,250,000 ریال است.

مولفه های احراز عنصر ذهنی جرم ابوالفضل بدخش

قیمت اصلی 1,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,550,000 ریال است.

مجموعه قوانین کارا دکتر عباس تدین

قیمت اصلی 6,980,000 ریال بود.قیمت فعلی 6,000,000 ریال است.

حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع در پرتو تبیین و تفسیر آرای 733 و 811 دیوان عالی کشور سجاد افراسیابی،یاسر افراسیابی

قیمت اصلی 2,990,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,690,000 ریال است.

رهن،صلح و هبه در قانون و رویه قضایی

قیمت اصلی 3,185,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,900,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران کلاهبرداری (سال های 1389 تا 1402)

قیمت اصلی 3,015,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,800,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول (سال های 1391 تا 1402)

قیمت اصلی 3,345,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,975,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران دعاوی طاری (سال های 1390 تا 1401)

قیمت اصلی 5,957,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,400,000 ریال است.

شیوه طرح دعوی به خواسته نقض رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نزد دیوان عدالت اداری امید محمدی

قیمت اصلی 1,250,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,160,000 ریال است.

حقوق شهری در حریم شهر امید محمدی

قیمت اصلی 1,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,150,000 ریال است.

شرح وظایف قانونی کارشناسان رسمی دادگستری در نظم نوین کنونی دکتر علی رفیعی

قیمت اصلی 4,580,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,100,000 ریال است.

مبسوط در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی امیررضا امیریان منش (جلد دوم)

قیمت اصلی 2,990,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,750,000 ریال است.

گنجینه نشست های قضایی (سال های 1375 تا 1387)

قیمت اصلی 6,975,000 ریال بود.قیمت فعلی 6,300,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران سرقت (سال های 1391 تا 1401)

قیمت اصلی 2,595,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,300,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران تهدید،افترا،نشر اکاذیب و توهین (سال های 1391 تا 1401)

قیمت اصلی 4,745,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,250,000 ریال است.

اصول حاکم بر مجازات اشخاص حقوقی دکتر امین نیکو منظری

قیمت اصلی 3,020,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,730,000 ریال است.

سیر صدساله قانون گذاری وقف در حقوق ایران دکتر نبی الله محمدی

قیمت اصلی 1,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,450,000 ریال است.

سیر صدساله قانون گذاری داوری ایران دکتر نبی الله محمدی

قیمت اصلی 1,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,600,000 ریال است.

حقوق مالکیت صنعتی دکتر اسدالله امامی

5,900,000 ریال

محشای کاربردی قانون امور گمرکی زینب حمدی اصل

قیمت اصلی 1,750,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,600,000 ریال است.

رابطه علیت در مسولیت مدنی ایران فرخوند

قیمت اصلی 1,750,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,600,000 ریال است.

آیین دادرسی مدنی حواشی دادرسی دکتر داود سلطانیان

قیمت اصلی 2,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,450,000 ریال است.