حقوق کاربردی

نمایش 1–30 از 1889 نتیجه

72 فن وکالت حرفه ای دکتر حسن کیا،دکتر امیر عباس بزرگمهر

2,950,000 ریال

آثار حقوقی مطالبه تعهد محمود فیروزی

800,000 ریال

آخرین شب یک زن محکوم به مرگ دکتر حسن کیا

630,000 ریال

آداب الوکاله (منشور اخلاقی وکالت) دکتر حمید مسجد سرایی،دکتر عبدالرضا فرهادیان

1,060,000 ریال

آداب و شگردهای وکالت در دادگستری بهمن کشاورز

1,300,000 ریال

آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی-کیفری) از سال 1390 تا سال 1400 اکبر غفاری

2,950,000 ریال

آراء شورای عالی ثبت و شرح آن دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

5,500,000 ریال

آرای قضایی در پرتو تحلیل اقتصادی و فلسفی رسول کاظم زاده

2,000,000 ریال

آرای هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کارگر و کارفرما حسین عبداللهی؛زهرا دانش ناری

1,650,000 ریال

آرای وحدت رویه (حقوقی؛کیفری؛ثبتی؛اداری) علی رسول زکریا

9,000,000 ریال

آرای وحدت رویه (دیوان عالی کشور)نورمحمد صبری

1,100,000 ریال

آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی) دکتر مهدی فلاح خاریکی

1,550,000 ریال

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰1 حمید جان نثار ملکوتی،رسول جعفری

2,100,000 ریال

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(حقوقی-کیفری)سیدرضا موسوی (توازن)

1,890,000 ریال

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (از سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۰)(حقوقی و جزایی) قوه قضاییه

3,000,000 ریال

آزادی بیان و جرایم تحریک در حقوق بین الملل دکتر باقر انصاری،سیده مهلا امامی

1,000,000 ریال

آزادی حیوانات بهنام خداپناه

450,000 ریال

آزادی در فقه و حدود آن محمدحسن قدردان قراملکی

500,000 ریال

آزادی مشروط و پس از آن دکتر هدیه غلامرضایی آزاد؛دکتر مراد عباسی

900,000 ریال

آسیب شناسی دادرسی کار در نظم حقوقی ایران دکتر احسان اکبری

650,000 ریال

آسیب شناسی طلاق ناشی از عسر و حرج در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور دکتر مریم مهاجری

500,000 ریال

آسیب شناسی قانون تعزیرات فائز مقبل باعرض،جواد نادری عوج بغزی

قیمت اصلی 2,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,800,000 ریال است.

آسیب شناسی وکالت دعاوی بهمن کشاورز

1,200,000 ریال

آشنایی با آیین دادرسی کیفری (جلد اول) دکتر مرتضی ناجی زواره

780,000 ریال

آشنایی با اصطلاحات حقوقی فتوت نصیری سواد کوهی

800,000 ریال

آشنایی با جرم پولشویی دکتر محمدرضا ساکی

1,350,000 ریال

آشنایی با قوانین بالادستی در حوزه صنعت احداث مهندس مهدی میرقادری

1,600,000 ریال

آمبود زمان دکتر ابراهیم موسی زاده ، فصل الله جوکار

85,000 ریال

آموخته ها در پرونده های قتل عبدالصمد خرمشاهی

قیمت اصلی 4,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,850,000 ریال است.

آموزش تقسیم ارث به صورت نموداری محمدرضا فتوحی

300,000 ریال