نمایش 1–30 از 158 نتیجه

آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی-کیفری) از سال 1390 تا سال 1400 اکبر غفاری

2,950,000 ریال

آراء شورای عالی ثبت و شرح آن دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

5,500,000 ریال

آرای قضایی در پرتو تحلیل اقتصادی و فلسفی رسول کاظم زاده

2,000,000 ریال

آرای هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کارگر و کارفرما حسین عبداللهی؛زهرا دانش ناری

1,650,000 ریال

آرای وحدت رویه (حقوقی؛کیفری؛ثبتی؛اداری) علی رسول زکریا

9,000,000 ریال

آرای وحدت رویه (دیوان عالی کشور)نورمحمد صبری

1,100,000 ریال

آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی) دکتر مهدی فلاح خاریکی

1,550,000 ریال

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰1 حمید جان نثار ملکوتی،رسول جعفری

2,100,000 ریال

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(حقوقی-کیفری)سیدرضا موسوی (توازن)

1,890,000 ریال

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (از سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۰)(حقوقی و جزایی) قوه قضاییه

3,000,000 ریال

آیین دادرسی اعتراض و نقض آرای قضاوتی در نظم حقوقی کنونی سعید صالح احمدی،سحر صالح احمدی

2,700,000 ریال

اخلاق مجازات(مجموعه مقالات اخلاق کاربردی درباره مجازات) علی اصغر محمدزاده؛فاطمه جباری؛امیرحسین لشکر

600,000 ریال

اصول و ظوابط به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح محمدرضا خاکشور؛سامان اوجاقلو شهابی

1,300,000 ریال

امور اتفاقی و تامین دلیل در قانون و رویه قضایی

قیمت اصلی 3,030,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,800,000 ریال است.

اندیشه‌های قضایی،نشست‌های علمی دادگستری کل استان فارس (جلد چهارم)

1,100,000 ریال

اندیشه‌های قضایی،نشست‌های علمی دادگستری کل استان فارس (جلد سوم)

1,300,000 ریال

ایجاد وحدت‌رویه قضایی (مبانی، چالش‌ها و راهکارها) دکتر محمدرضا رفیعی

450,000 ریال

ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی مهدی فقیهی نژاد

2,500,000 ریال

بر منهج عدل دکتر حسن جعفری تبار

1,500,000 ریال

بررسی و تحلیل جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها و آثار آن

380,000 ریال

بیانات و مقالات دکتر طیرانیان

1,700,000 ریال

تأملات در باب حقوق و شریعت تاریخ و سیاست محمدعلی موحد

3,500,000 ریال

تحلیل آرای قضایی غلامرضا پورزاهدی

1,450,000 ریال

تحلیل آیین دادرسی و جهات ابطال رای داوری حسن فضلی،دکتر امیر عباس بزرگمهر

4,560,000 ریال

تحلیل پرسش های نشست های قضایی یوسف براری چناری؛رضا رضایی مقدم؛محمدجواد کبریتی کرمانی

3,800,000 ریال

تحلیل جرایم (بانگاهی به رویه قضایی)حسین عرب میستانی

قیمت اصلی 2,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,800,000 ریال است.

تشخیص خلاف شرع بین بودن آرای قضایی توسط رییس قوه قضاییه (موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری)

370,000 ریال

توجیه و نقد رویه قضایی دکتر ناصر کاتوزیان

2,300,000 ریال

جستارهایی در جامعه شناسی کیفری سید درید موسوی مجاب؛مریم مهذب

980,000 ریال

جستارهایی در حقوق کیفری(شکلی وماهوی) دکتر رجب گلدوست

2,200,000 ریال