مشاهده همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر

700,000 ریال

مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (جزایی)

520,000 ریال

مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (حقوقی)

480,000 ریال

مجموعه قوانین تنقیح شده کیفری

3,950,000 ریال

مجموعه محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز

1,500,000 ریال

مجموعه نشست های قضایی در مسائل حقوق مدنی

1,920,000 ریال

مواد قانونی کاربردی در دادسرا و دادگاه(کیفری)

750,000 ریال

نقد آراء قضایی

120,000 ریال

هزار اختیار و وظیفه و نمایندگی دادستان

350,000 ریال