نمایش 1–30 از 90 نتیجه

آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی-کیفری) از سال 1390 تا سال 1400 اکبر غفاری

1,390,000 ریال

آراء شورای عالی ثبت و شرح آن دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

2,200,000 ریال

آرای هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کارگر و کارفرما حسین عبداللهی؛زهرا دانش ناری

1,650,000 ریال

آرای وحدت رویه (حقوقی؛کیفری؛ثبتی؛اداری) علی رسول زکریا

2,400,000 ریال

آرای وحدت رویه (دیوان عالی کشور)نورمحمد صبری

1,100,000 ریال

آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی) دکتر مهدی فلاح خاریکی

250,000 ریال

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۰ حمید جان نثار ملکوتی،رسول جعفری

1,300,000 ریال

اخلاق مجازات(مجموعه مقالات اخلاق کاربردی درباره مجازات) علی اصغر محمدزاده؛فاطمه جباری؛امیرحسین لشکر

600,000 ریال

اصول و ظوابط به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح محمدرضا خاکشور؛سامان اوجاقلو شهابی

1,300,000 ریال

اندیشه‌های قضایی،نشست‌های علمی دادگستری کل استان فارس (جلد چهارم)

1,100,000 ریال

اندیشه‌های قضایی،نشست‌های علمی دادگستری کل استان فارس (جلد سوم)

1,300,000 ریال

بر منهج عدل دکتر حسن جعفری تبار

400,000 ریال

بیانات و مقالات دکتر طیرانیان

1,200,000 ریال

تأملات در باب حقوق و شریعت تاریخ و سیاست محمدعلی موحد

1,600,000 ریال

تحلیل آرای قضایی غلامرضا پورزاهدی

450,000 ریال

تحلیل آیین دادرسی و جهات ابطال رای داوری حسن فضلی،دکتر امیر عباس بزرگمهر

1,930,000 ریال

تحلیل پرسش های نشست های قضایی یوسف براری چناری؛رضا رضایی مقدم؛محمدجواد کبریتی کرمانی

1,800,000 ریال

تحلیل جرایم (بانگاهی به رویه قضایی)حسین عرب میستانی

450,000 ریال

تشخیص خلاف شرع بین بودن آرای قضایی توسط رییس قوه قضاییه (موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری)

340,000 ریال

توجیه و نقد رویه قضایی دکتر ناصر کاتوزیان

500,000 ریال

جستارهایی در جامعه شناسی کیفری سید درید موسوی مجاب؛مریم مهذب

980,000 ریال

حقوق داوری کاربردی علی علی دادی ده کهنه؛ابوذر جوهری

1,250,000 ریال

حقوق داوری و دعاوی مربوط به آ ن در رویه قضایی دکتر عبدالله خدابخشی

2,000,000 ریال

حقوق مالکیت صنعتی در آیینه اندیشه قضایی علی سیدین؛مهدی کارچانی

1,360,000 ریال

در تکاپوی عدالت (آرا دیوان عالی کشور در امور مدنی) دکتر میر حسین عابدیان؛مجتبی اسدزاده؛علی فیروزمند

200,000 ریال

دعاوی بانکی در رویه دادگاه ها توحید زینالی

980,000 ریال

دعوای ابطال رای داوری(ابلاغ؛اجرا؛ابطال) در رویه دادگاه ها توحید زینالی

950,000 ریال

دعوای ابطال سند (وکالت نامه – سند مالکیت – اجاره نامه و … در رویه دادگاه ها) مهدی زینالی

990,000 ریال

دعوای ابطال معامله در رویه دادگاه مهدی زینالی

850,000 ریال

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در رویه دادگاه مهدی زینالی

800,000 ریال