نمایش 1–30 از 90 نتیجه

مجموعه آرای قضایی دیوان عدالت اداری (زمستان ۹۳)

1,500,000 ریال

عدالت (آرای وحدت رویه قضایی و اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور) سروش ستوده جهرمی

3,250,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران فسخ،انفساخ،تفاسخ (سال های1380تا1400)

2,440,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران الزام به تنظیم سند،الزام به تحویل مبیع،استرداد ثمن،استرداد مبیع (سال های1380تا1400)

1,650,000 ریال

اندیشه‌های قضایی،نشست‌های علمی دادگستری کل استان فارس (جلد چهارم)

1,100,000 ریال

اندیشه‌های قضایی،نشست‌های علمی دادگستری کل استان فارس (جلد سوم)

1,300,000 ریال

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۰ حمید جان نثار ملکوتی،رسول جعفری

1,300,000 ریال

مجموعه ۲۵ ساله مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور (۱۳۷۴ تا ۱۳۹۸) 30 جلد

31,750,000 ریال

صلاحیت دانشگاه‌‌ها و شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تعیین حد نصاب مرحله دوم سنجش داوطلبان دکتری

260,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران اسناد تجاری (سال های1380تا1400)

554,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران ادله اثبات دعوا در امور مدنی (سال های1380تا1400)

1,810,000 ریال

آراء شورای عالی ثبت و شرح آن دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

2,200,000 ریال

بیانات و مقالات دکتر طیرانیان

1,200,000 ریال

اخلاق مجازات(مجموعه مقالات اخلاق کاربردی درباره مجازات) علی اصغر محمدزاده؛فاطمه جباری؛امیرحسین لشکر

600,000 ریال

اصول و ظوابط به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح محمدرضا خاکشور؛سامان اوجاقلو شهابی

1,300,000 ریال

مجموعه استفتائات فقهی و رویه قضایی راجع به قتل و مسائل پیرامون آن محمد باقر کرمی

1,100,000 ریال

نقد رویه قضایی در امور مدنی دکتر ناصر کاتوزیان

150,000 ریال

نکات کلیدی آرا وحدت رویه هیت عمومی دیوان عالی کشور(حقوقی و کیفری) مجتبی باری

700,000 ریال

مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران (حقوقی) پاییز سال 1393

2,150,000 ریال

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه اداری؛استخدامی و فرهنگی (1361_1396)

550,000 ریال

گزارش نشست علمی حقوق متهمان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در مرحله تعقیب؛کشف و تحقیقات مقدماتی

250,000 ریال

کودکان آنلاین و حق آنان بر امنیت؛همه جانبه در فضای مجازی محمدمهدی بادامی

240,000 ریال

مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور جزایی سید حسین شاکری

3,500,000 ریال

مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور حقوقی سید حسین شاکری

3,250,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,200,000 ریال

تحلیل پرسش های نشست های قضایی یوسف براری چناری؛رضا رضایی مقدم؛محمدجواد کبریتی کرمانی

1,800,000 ریال

مجموعه آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری احمد ابراهیمی کرهرودی

2,500,000 ریال

نشست های نقد بررسی آرای قضایی اختلاس و پول شویی

160,000 ریال

تشخیص خلاف شرع بین بودن آرای قضایی توسط رییس قوه قضاییه (موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری)

340,000 ریال

گفتارهایی در دیوان عدالت اداری(مجموعه گزارش های پژوهشی و نشست های علمی سال های 96تا98)

1,460,000 ریال