نمایش 1–30 از 157 نتیجه

حقوق حمل و نقل در رأی‌های وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور حسن محسنی

700,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران خیانت در امانت (سال های 1390 تا 1402)

قیمت اصلی 2,490,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,250,000 ریال است.

حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع در پرتو تبیین و تفسیر آرای 733 و 811 دیوان عالی کشور سجاد افراسیابی،یاسر افراسیابی

قیمت اصلی 2,990,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,690,000 ریال است.

رهن،صلح و هبه در قانون و رویه قضایی

قیمت اصلی 3,185,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,900,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران کلاهبرداری (سال های 1389 تا 1402)

قیمت اصلی 3,015,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,800,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول (سال های 1391 تا 1402)

قیمت اصلی 3,345,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,975,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران دعاوی طاری (سال های 1390 تا 1401)

قیمت اصلی 5,957,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,400,000 ریال است.

گنجینه نشست های قضایی (سال های 1375 تا 1387)

قیمت اصلی 6,975,000 ریال بود.قیمت فعلی 6,300,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران سرقت (سال های 1391 تا 1401)

قیمت اصلی 2,595,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,300,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران تهدید،افترا،نشر اکاذیب و توهین (سال های 1391 تا 1401)

قیمت اصلی 4,745,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,250,000 ریال است.

کتاب جامع تحلیلی کاربردی ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی مهران زاهدیان تجنکی،زهره پیروز پیمان(دوجلدی)

قیمت اصلی 13,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 11,000,000 ریال است.

مجموعه مقالات حقوقی و بانکی دکتر رضا صحرانورد

قیمت اصلی 6,090,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,850,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران وقف و موقوفات (سال های 1391 تا 1402)

قیمت اصلی 2,750,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,550,000 ریال است.

امور اتفاقی و تامین دلیل در قانون و رویه قضایی

قیمت اصلی 3,030,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,800,000 ریال است.

گزیده آرای حقوقی دکتر عزت الله امانی شلمزاری

قیمت اصلی 3,540,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,400,000 ریال است.

گزارش نشست علمی نحوه استناد به موازین بین‌المللی در مراجع قضایی ایران

750,000 ریال

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) پاییز سال 1394

7,650,000 ریال

نقد رأی نشست های نقد آرای قضایی دادگستری کل استان کرمان (سال ۱۴۰۰)

2,500,000 ریال

خسارت تاخیر تادیه در تعهدات نقدی سجاد افراسیابی

قیمت اصلی 2,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,600,000 ریال است.

نحوه جبران خسارت وارده به خواهان به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع

350,000 ریال

بررسی و تحلیل جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها و آثار آن

380,000 ریال

آرای قضایی در پرتو تحلیل اقتصادی و فلسفی رسول کاظم زاده

2,000,000 ریال

حقوق بین الملل در ترازوی ارزش ها (2) دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

5,500,000 ریال

حقوق بین الملل در ترازوی ارزش ها (1) دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

5,500,000 ریال

حقوق بین الملل محیط زیست دکتر عسگر جلالیان (جلد سوم)

3,500,000 ریال

ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی مهدی فقیهی نژاد

2,500,000 ریال

مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران (کیفری) سال 1394

8,000,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران ورشکستگی (سال های1389تا1401)

قیمت اصلی 3,332,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,200,000 ریال است.

هفتاد سال رویه قضایی محاکم استان تهران امور ثبتی اسناد و املاک (سال های 1331 تا 1401)

6,425,000 ریال

دعاوی بانکی در رویه قضایی احمدرضا اسعدی نژاد

3,845,000 ریال