نمایش 1–30 از 130 نتیجه

مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران (کیفری) سال 1394

8,000,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران ورشکستگی (سال های1389تا1401)

3,200,000 ریال

هفتاد سال رویه قضایی محاکم استان تهران امور ثبتی اسناد و املاک (سال های 1331 تا 1401)

6,425,000 ریال

دعاوی بانکی در رویه قضایی احمدرضا اسعدی نژاد

3,845,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران خسارت (سال های 1382 تا 1401)

2,480,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران اجاره (سال های 1383 تا 1401)

4,550,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران افراز،تقسیم و فروش مال مشاع (سال های 1380 تا 1401)

2,300,000 ریال

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) سال 1394

8,900,000 ریال

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار سال 1394

4,700,000 ریال

عدالت قضایی گزیده آراء دکتر ناصر کاتوزیان

1,950,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران اعتراض ثالث و اعتراض ثالث اجرایی (سال های1380تا1400)

2,325,000 ریال

سقوط تعهدات در قانون و رویه قضایی (دادگستری کل استان تهران)

2,300,000 ریال

مجموعه محشای نظریات مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران به انضمام آرای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتر یاران علیرضا سلیمی نایینی،زینب رجبی

5,900,000 ریال

چگونگی استناد موجه قاضی به منابع معتبر اسلامی (قوه قضاییه)

350,000 ریال

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان سال 1393

3,600,000 ریال

کلاهبرداری در رویه قضایی دکتر بابک فرهی

1,500,000 ریال

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (از سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۰)(حقوقی و جزایی) قوه قضاییه

3,000,000 ریال

مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان (حقوقی) بهار سال 1398

3,400,000 ریال

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تابستان سال 1393

3,450,000 ریال

نقد رای آرای دادگستری کل استان فارس در بوته نقد و تحلیل (جلد سوم)

1,750,000 ریال

نقد رای آرای دادگستری کل استان فارس در بوته نقد و تحلیل (جلد دوم)

1,550,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران سرقفلی و حق کسب و پیشه(سال های1391تا1401)

1,775,000 ریال

حقوق بین الملل محیط زیست دکتر عسگر جلالیان (جلد دوم)

2,700,000 ریال

حقوق بین الملل محیط زیست دکتر عسگر جلالیان (جلد اول)

1,600,000 ریال

آیین دادرسی اعتراض و نقض آرای قضاوتی در نظم حقوقی کنونی سعید صالح احمدی،سحر صالح احمدی

2,000,000 ریال

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(حقوقی-کیفری)سیدرضا موسوی (توازن)

1,400,000 ریال

نظریات شورای نگهبان در مباحث حقوق شهرداری امید محمدی

800,000 ریال

مفاد کلیدی آرای وحدت رویه ی هیئت عمومی دیوان عالی کشور (از سال 1381 لغایت 1401) حمید قهرمانی

500,000 ریال

مجموعه دیدگاه‌های حقوقی در تعزیرات حکومتی تهران فرزاد آقایی،علی محسنی،فرزین جوادی‌مقدم

750,000 ریال

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) زمستان سال 1393

1,500,000 ریال