مشاهده همه 30 نتیجه

کارگاه آموزش حقوق(8جلدی) دکتر صحبت الله سلطانیان

6,420,000 ریال

سوالات آزمون اختبار 1393 تا 1400 دکتر علیرضا درویش (دور اندیشان)

1,950,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( جلد سوم ) ثبت ابراهیم اسماعیلی هریسی

2,000,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( جلد ششم ) آیین دادرسی مدنی ابراهیم اسماعیلی هریسی

2,500,000 ریال

وکلای جوان بدانند (جلد هشتم ) امورحسبی ابراهیم اسماعیلی هریسی

1,500,000 ریال

وکلای جوان بدانند (جلد نهم ) حقوق جزا ابراهیم اسماعیلی هریسی

1,700,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار کیفری (جلد ششم) قوانین خاص مجید عطایی جنتی ؛فاطمه ملکی آزارکی؛فاطمه زنجیرانی؛پیمان مربی

580,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار حقوقی (جلد چهارم) حقوق جزای اختصاصی مجید عطایی جنتی ؛ فاطمه ملکی آزارکی؛سمانه متقی

750,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( جلد پنجم) حق الوکاله؛مالیات و ..ابراهیم اسماعیلی هریسی

1,000,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( جلد هفتم) آیین دادرسی کیفری ابراهیم اسماعیلی هریسی

1,350,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( جلد چهارم ) تجارت ابراهیم اسماعیلی هریسی

2,500,000 ریال

کمک حافظه امور حسبی دکتر امیر مرادی

350,000 ریال

مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی مصاحبه علمی و آزمون تشریحی قضاوت مسلم قزل بیگلو،جواد مصلحی،مرتضی شش بلوکی،میثم عشقی

2,350,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار حقوقی (جلد پنجم) حقوق جزای عمومی مجید عطایی جنتی ؛فاطمه ملکی آزارکی

1,200,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار حقوق ثبت محمدامین شمس الدینی

2,500,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( جلد دوم ) مدنی ابراهیم اسماعیلی هریسی

2,700,000 ریال

دیوان حقوق ثبت دکتر حمیدرضا آدابی؛ندا بیگدلی آذری؛وحید پایان(مهرگان)

1,500,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار حقوقی (جلد هفتم) آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری مجید عطایی جنتی ؛فاطمه ملکی آزارکی

380,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار حقوقی (جلد دوم) حقوق مدنی مجید عطایی جنتی ؛ سمیرا عسکری

650,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار حقوقی (جلد اول) آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی مجید عطایی جنتی ؛فاطمه ملکی آزارکی

950,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( یکم ) پیشه وکالت ابراهیم اسماعیلی هریسی

1,400,000 ریال

منابع آزمون های اختبار کیفری

290,000 ریال

منابع آزمون اختبار حقوقی

390,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندی شده(موضوعی) حقوق ثبت دکتر رضا شکری

2,050,000 ریال

سوالات اختبار آزمونهای حقوقی جواد اعظمی زاده

850,000 ریال

دیوان حقوق ثبت (به همراه مجموعه تست های مربوط) دکتر حمیدرضا آدابی؛ندا بیگدلی؛وحید پایان

800,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار حقوقی (جلد سوم) حقوق تجارت مجید عطایی جنتی ؛ سمیرا عسکری ؛فاطمه ملکی آزارکی

380,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار آیین دادرسی کیفری محمدامین شمس الدینی

1,200,000 ریال

آمادگی آزمون اختبار قضاوت حقوق مدنی محمدحسین زیرائی ؛ سید عارف حسینی ؛مهرزاد رستمی ؛فاطمه مرادی

1,500,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار حقوق جزا محمدامین شمس الدینی

1,800,000 ریال