در حال نمایش 21 نتیجه

آیین دادرسی کیفری جلد سوم(صلاحیت دادگاه ها؛اعتراض به آراء؛ادله اثبات در امور کیفری) دکتر جواد طهماسبی

2,300,000 ریال

اثبات دليل اثبات(دوره ٢جلدی) دکتر ناصر کاتوزیان

3,000,000 ریال

اختیار دادرس کیفری در ارزیابی ادله دکتر احمد رمضانی

1,100,000 ریال

ادله اثبات دعاوی (حقوقی-کیفری) دکتر عزیزالله فهیمی

1,200,000 ریال

ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری دکتر عبدالرسول دیانی

750,000 ریال

ادله اثبات دعوا دکتر عباس کریمی،دکتر سهیلا جوادی

1,400,000 ریال

ادله اثبات دعوا همراه با رویه قضایی دکتر کریم مرادوند

1,250,000 ریال

ادله اثبات دعوای مدنی دکتر علی مهاجری

2,750,000 ریال

ادله اثبات دعوی در نظم حقوق کنونی (جلد 1 و 2) سعید صالح احمدی ؛ سحر صالح احمدی

7,500,000 ریال

ادله ی اثبات دعوا (حقوق ماهوی وشکلی) دکتر عبدالله شمس

1,400,000 ریال

بایسته های ادله اثبات دکتر بهرام بهرامی

1,300,000 ریال

تعارض ادله اثبات دعوا (در امور حقوقی) دکتر رحمان عمروانی

850,000 ریال

تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی بین سند و شهادت محمدابراهیم جز طوسی؛داود داداش نژاد؛علیرضا حسنی

400,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران ادله اثبات دعوا در امور مدنی (سال های1380تا1400)

قیمت اصلی 4,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,150,000 ریال است.

شرح قانون مجازات اسلامی (جرایم-مسوولیت کیفری-ادله اثبات) دکتر محمد مصدق (جلد دوم)

3,500,000 ریال

فرآیند اثبات جرم درحقوق ایران محمد امین بزرگمهر

900,000 ریال

کد مدنی فرانسه (حقوق قراردادها,تعهدات و ادله اثبات دعوا) منصوره حسن زاده

1,250,000 ریال

کمک حافظه ادله و وسائل اثبات دعوا دکتر مهدی فلاح خاریکی؛سیده هاله هاشمی

1,280,000 ریال

مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم) اصول عملیه و تعارض ادله دکتر سید مصطفی محقق داماد

750,000 ریال

مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی ادله اثبات کیفری در اسلام احمد حاجی ده آبادی

1,000,000 ریال

مداقه ادله معارض با اسناد رسمی در حقوق کیفری امیرمحمد طراز

800,000 ریال