نمایش 1–30 از 39 نتیجه

اجاره به شرط تملیک سهام شرکت ها و آثار حقوقی آن عبداله اسفندیار

1,700,000 ریال

بیع در قانون و رویه قضایی ناصر نصرتی صدقیانی

2,690,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی (جلد پنجم) علیرضا توفیق ؛ سمانه سادات حسینی یزدی

1,400,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی (جلد چهارم) علیرضا توفیق-دکتر عباس مرادی آملی

2,300,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی (جلد سوم) علیرضا توفیق-دکتر عباس مرادی آملی

1,600,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی (جلد شیشم) علیرضا توفیق،دکتر محمد قاسمی

3,300,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی(جلد اول و دوم تحلیل حقوقی عقود بانکی) علیرضا توفیق

8,500,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی کاربردی در نظم تطبیقی دکتر محمدمحسن اسعدی (3جلدی)

7,150,000 ریال

حقوق دعاوی املاک (2) علیرضا توفیق؛اکوان تک؛دکتر هژیر تک

3,300,000 ریال

حقوق دعاوی املاک (جلد1) علیرضا توفیق

1,900,000 ریال

حقوق شهر و شهرسازی نظام حقوقی حاکم بر هیئت حل اختلاف (ماده 38 شهرداری ها) علیرضا توفیق ؛ محمدمحسن اسعدی

1,200,000 ریال

حقوق کاربردی و مفهومی اراضی،املاک و شهری دکتر رئوف سیاری،پیمان زمانی

5,900,000 ریال

خسارت تاخیر تادیه در تعهدات نقدی سجاد افراسیابی

2,900,000 ریال

خیارات در قانون و رویه قضایی

2,465,000 ریال

دعاوی بانکی در رویه قضایی احمدرضا اسعدی نژاد

3,845,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران اجاره (سال های 1383 تا 1401)

4,550,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران ادله اثبات دعوا در امور مدنی (سال های1380تا1400)

4,150,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران اسناد تجاری (سال های1380تا1400)

554,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران اعتراض ثالث و اعتراض ثالث اجرایی (سال های1380تا1400)

3,060,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران افراز،تقسیم و فروش مال مشاع (سال های 1380 تا 1401)

2,300,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران الزام به تنظیم سند،الزام به تحویل مبیع،استرداد ثمن،استرداد مبیع (سال های1380تا1400)

3,600,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران خسارت (سال های 1382 تا 1401)

2,480,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران خلع ید (سال های 1382 تا 1401)

3,500,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران داوری (سال های1380تا1400)

3,650,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران سرقفلی و حق کسب و پیشه(سال های1391تا1401)

1,775,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران فسخ،انفساخ،تفاسخ (سال های1380تا1400)

5,450,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران ورشکستگی (سال های1389تا1401)

3,200,000 ریال

سقوط تعهدات در قانون و رویه قضایی (دادگستری کل استان تهران)

2,300,000 ریال

عقود و معاملات (1) در قانون و رویه قضایی(اقسام عقود و معاملات؛شرایط اساسی صحت معامله)

1,660,000 ریال

عقود و معاملات (2) در قانون و رویه قضایی(در اثر معاملات،شرایط ضمن عقد،معاملات فضولی)

4,100,000 ریال