نمایش 1–30 از 50 نتیجه

اجاره به شرط تملیک سهام شرکت ها و آثار حقوقی آن عبداله اسفندیار

قیمت اصلی 1,990,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,860,000 ریال است.

امور اتفاقی و تامین دلیل در قانون و رویه قضایی

قیمت اصلی 3,030,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,800,000 ریال است.

بیع در قانون و رویه قضایی

4,390,000 ریال

تبدیل تعهد و مصادیق آن در حقوق مدنی ایران دکتر رضا صحرانورد

قیمت اصلی 2,100,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,900,000 ریال است.

حقوق استدلالی املاک و اراضی(پرسش و پاسخ های موضوعی) دکتر رئوف سیاری،پیمان زمانی

قیمت اصلی 4,990,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,800,000 ریال است.

حقوق بانکی کاربردی (جلد پنجم) علیرضا توفیق ؛ سمانه سادات حسینی یزدی

2,430,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی (جلد چهارم) علیرضا توفیق-دکتر عباس مرادی آملی

2,300,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی (جلد سوم) علیرضا توفیق-دکتر عباس مرادی آملی

1,600,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی (جلد شیشم) علیرضا توفیق،دکتر محمد قاسمی

3,300,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی(جلد اول و دوم تحلیل حقوقی عقود بانکی) علیرضا توفیق

قیمت اصلی 8,650,000 ریال بود.قیمت فعلی 8,500,000 ریال است.

حقوق جزای اختصاصی کاربردی در نظم تطبیقی دکتر محمدمحسن اسعدی (3جلدی)

7,150,000 ریال

حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع در پرتو تبیین و تفسیر آرای 733 و 811 دیوان عالی کشور سجاد افراسیابی،یاسر افراسیابی

قیمت اصلی 2,990,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,690,000 ریال است.

حقوق دعاوی املاک (2) علیرضا توفیق؛اکوان تک؛دکتر هژیر تک

3,300,000 ریال

حقوق دعاوی املاک (جلد1) علیرضا توفیق

1,900,000 ریال

حقوق شهر و شهرسازی نظام حقوقی حاکم بر هیئت حل اختلاف(ماده 38 شهرداری ها)علیرضا توفیق؛محمدمحسن اسعدی

1,200,000 ریال

حقوق کاربردی و مفهومی اراضی،املاک و شهری دکتر رئوف سیاری،پیمان زمانی

6,490,000 ریال

حقوق مالیاتی در نظم حقوقی کنونی دکتر محمدمحسن اسعدی (جلد اول)

قیمت اصلی 2,980,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,800,000 ریال است.

خسارت تاخیر تادیه در تعهدات نقدی سجاد افراسیابی

قیمت اصلی 2,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,600,000 ریال است.

خیارات در قانون و رویه قضایی

2,465,000 ریال

داوری داخلی دکتر رحمان عمروانی

قیمت اصلی 3,990,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,800,000 ریال است.

دعاوی بانکی در رویه قضایی احمدرضا اسعدی نژاد

3,845,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران اجاره (سال های 1383 تا 1401)

قیمت اصلی 4,715,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,550,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران ادله اثبات دعوا در امور مدنی (سال های1380تا1400)

قیمت اصلی 4,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,150,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران اسناد تجاری (سال های1380تا1400)

554,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران اعتراض ثالث و اعتراض ثالث اجرایی (سال های1380تا1400)

3,060,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران افراز،تقسیم و فروش مال مشاع (سال های 1380 تا 1401)

قیمت اصلی 2,336,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,300,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران الزام به تنظیم سند،الزام به تحویل مبیع،استرداد ثمن،استرداد مبیع (سال های1380تا1400)

قیمت اصلی 3,690,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,600,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران خسارت (سال های 1382 تا 1401)

قیمت اصلی 2,595,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,480,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران خلع ید (سال های 1382 تا 1401)

قیمت اصلی 3,645,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,500,000 ریال است.

رویه قضایی محاکم استان تهران داوری (سال های1380تا1400)

قیمت اصلی 5,220,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,000,000 ریال است.