در حال نمایش 29 نتیجه

آیین قانون گذاری و وظایف نمایندگان مجلس دکتر اسماعیل واهبی

600,000 ریال

اداره اموال موقوفه بهزاد رجایی

750,000 ریال

اصول حاكم بر قراردادهای دولتی سيد اسماعيل حسينی

1,750,000 ریال

اصول فقه نموداری دکتر حمید فرجی

1,000,000 ریال

بررسی جرم شناختی شیطان گرایی دکتر سید محمود میرخلیلیی ؛ سجاد شکوری راد

150,000 ریال

پژوهه ای در زمینه جامعه شناسی کیفری(دگرش ارزش کیفری)نیلز کریستی

100,000 ریال

ترجمه تحت اللفظی و روان LAW MADE SIMPLE (قسمت قراردادها) محمود رمضانی

2,000,000 ریال

ترجمه تحت اللفظی و روان LAW TEXTS محمود رمضانی

2,500,000 ریال

تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها علیرضا میرزایی

2,800,000 ریال

حقوق اداری محمدکاظم حبیب زاده

190,000 ریال

حقوق ثبت آسان به زبان ساده اسداله قصری

450,000 ریال

حقوق ثبت کاربردی علیرضا میرزایی

2,200,000 ریال

خلاصه مباحث اساسی آیین دادرسی کیفری

160,000 ریال

خیانت در امانت (تحلیل فقهی و حقوقی) اردشیر حسینی

450,000 ریال

زمان انتقال مالکیت در قراردادهای پیش فروش ساختمان محمد صحرائی

450,000 ریال

شخصیت حقوقی دکتر محمدجواد صفار

2,200,000 ریال

قانون ثبت در نظم حقوقی کنونی علیرضا میرزایی

7,000,000 ریال

قوانین و مقررات اراضی ( جنگل ها ، آب ، کشاورزی و منابع طبیعی ) در نظم کنونی علیرضا میرزایی (۲جلدی)

قیمت اصلی 15,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 14,000,000 ریال است.

کمیسیون های شهرداری علیرضا میرزایی

850,000 ریال

مباحث ازدواج و طلاق دکتر حمید فرجی

850,000 ریال

مجموعه آزمون های متون حقوقی (انگلیسی)محمود رمضانی

1,300,000 ریال

مجموعه قراردادهای سبز عباس بشیری

1,750,000 ریال

مجموعه قراردادهای سرخ عباس بشیری

1,700,000 ریال

مجموعه قراردادهای سفید عباس بشیری

2,000,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات آب احمد معماری

550,000 ریال

محشی مجموعه قوانین و مقررات اراضی و جهاد کشاورزی (اراضی؛جنگل ها؛آب) علیرضا میرزایی

5,000,000 ریال

مراجع تشخیص اراضی موات (نحوه رسیدگی و اعتراض) علیرضا میرزایی

1,750,000 ریال

معیار استنتاج فقهی حقوقی یا اصول فقه دکتر جواد سرخوش

400,000 ریال

نحوه عملی تنظیم قراردادها منصور اباذری فومشی

800,000 ریال