نمایش 1–30 از 36 نتیجه

اصول فقه جامع امید ولدخانی

1,900,000 ریال

تبیین جایگاه قواعد ارفاقی در حقوق جزا با تاکید بر رویه قضایی علی شعبانی

1,000,000 ریال

جامع قوانین همراه توازن (حقوقی،کیفری) دکتر سیدرضا موسوی

2,100,000 ریال

شرح آزمونی جامع قانون آیین دادرسی مدنی (نموداری) وحید دلشاد

1,700,000 ریال

قانون اساسی سیدرضا موسوی و مرتضی فتحی (توازن)

390,000 ریال

قانون بودجه سال 1401 کل کشور (توازن)

800,000 ریال

قانون تجارت سیدرضا موسوی و حسن علی یاری (توازن)

790,000 ریال

قانون مجازات اسلامی سیدمحمد کیان،سیدرضا موسوی

750,000 ریال

قانون مدنی سیدرضا موسوی و بهمن افشار (توازن)

690,000 ریال

قانون مدیریت خدمات کشوری سیدرضا موسوی

420,000 ریال

قوانین خاص حقوقی،کیفری سید رضا موسوی،سید اکبر موسوی (سیمی/توازن)

1,200,000 ریال

گام آخر آیین دادرسی کیفری دکتر امید ملاکریمی

1,100,000 ریال

گام آخر اصول فقه امید ولدخانی

880,000 ریال

گام آخر حقوق تجارت دکتر امید ملاکریمی

950,000 ریال

گام آخر حقوق ثبت نموداری شهاب الدین فرخی

1,350,000 ریال

گام آخر حقوق مدنی نموداری شهاب الدین فرخی

1,500,000 ریال

گام آخر قانون اساسی بابک زارعی؛محمد زرین کلاه

1,050,000 ریال

مجموعه آزمون های مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه مریم وکیلیان – نرگس دوستیان

1,900,000 ریال

مجموعه آزمون های وکالت 93 تا 99 (توازن)

2,600,000 ریال

مجموعه قوانین محشای من قانون آیین دادرسی کیفری سیدرضا موسوی و یحیی پیری

880,000 ریال

مجموعه قوانین محشای من قانون مجازات اسلامی سیدرضا موسوی و یحیی پیری

1,000,000 ریال

مجموعه قوانین معاملات دولتی (مناقصه و مزایده) سید محمد کیان،رسول حیدری آیت

1,450,000 ریال

مجموعه قوانین نکته نگار قانون آیین دادرسی کیفری سیدرضا موسوی و امین صمدی (سیمی/توازن)

780,000 ریال

مجموعه قوانین نکته نگار قانون آیین دادرسی مدنی سیدرضا موسوی و امین صمدی (سیمی/توازن)

740,000 ریال

مجموعه قوانین نکته نگار قانون تجارت سیدرضا موسوی و امین صمدی (سیمی/توازن)

850,000 ریال

مجموعه قوانین نکته نگار قانون مجازات اسلامی سیدرضا موسوی و امین صمدی (سیمی/توازن)

660,000 ریال

مجموعه قوانین نکته نگار قانون مدنی سیدرضا موسوی و امین صمدی (سیمی/توازن)

750,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات پولی و بانکی سید محمد کیان

790,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات رفاه ؛کار ؛ تامین اجتماعی سیدرضا موسوی (توازن)

780,000 ریال

مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر علی شعبانی

2,100,000 ریال