نمایش 1–30 از 49 نتیجه

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(حقوقی-کیفری)سیدرضا موسوی (توازن)

1,890,000 ریال

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سیدرضا موسوی (توازن)

650,000 ریال

اصول فقه جامع امید ولدخانی

3,300,000 ریال

اصول و فنون مذاکره قراردادی دکتر سیدرضا موسوی،مهندس بهنام بهزادی

1,400,000 ریال

تبیین جایگاه قواعد ارفاقی در حقوق جزا با تاکید بر رویه قضایی علی شعبانی

1,000,000 ریال

جامع قوانین همراه توازن (حقوقی،کیفری) دکتر سیدرضا موسوی

4,400,000 ریال

شرح آزمونی جامع قانون آیین دادرسی مدنی (نموداری) وحید دلشاد

3,500,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری سیدرضا موسوی و رحیم کشتکار (توازن)

1,490,000 ریال

قانون آیین دادرسی مدنی سیدرضا موسوی و علی اصغر احمدی (توازن)

1,590,000 ریال

قانون اساسی سیدرضا موسوی و مرتضی فتحی (توازن)

590,000 ریال

قانون بودجه سال 1401 کل کشور (توازن)

800,000 ریال

قانون تجارت سیدرضا موسوی و حسن علی یاری (توازن)

1,490,000 ریال

قانون حمایت خانواده سیدرضا موسوی (توازن)

350,000 ریال

قانون مجازات اسلامی سیدمحمد کیان،سیدرضا موسوی

1,490,000 ریال

قانون مدنی سیدرضا موسوی و بهمن افشار (توازن)

1,490,000 ریال

قانون مدیریت خدمات کشوری سیدرضا موسوی

560,000 ریال

قوانین خاص حقوقی،کیفری سید رضا موسوی،سید اکبر موسوی (سیمی/توازن)

3,250,000 ریال

گام آخر آیین دادرسی کیفری دکتر امید ملاکریمی

1,650,000 ریال

گام آخر اصول فقه امید ولدخانی

1,100,000 ریال

گام آخر حقوق تجارت دکتر امید ملاکریمی

1,950,000 ریال

گام آخر حقوق ثبت نموداری شهاب الدین فرخی

1,400,000 ریال

گام آخر حقوق مدنی نموداری شهاب الدین فرخی

1,500,000 ریال

گام آخر قانون اساسی بابک زارعی؛محمد زرین کلاه

1,600,000 ریال

متون فقه وکالت (کانون وکلا-مرکز وکلا) بهرام امن زاده

3,600,000 ریال

مجموعه آزمون های کانون وکلا 93 تا 1402 (توازن)

4,880,000 ریال

مجموعه آزمون های مرکز وکلای قوه قضاییه شهاب الدین فرخی،بهرام امن زاده،مهرداد سلطانیان

5,300,000 ریال

مجموعه قوانین اجرای احکام کیفری و مدنی سیدرضا موسوی (توازن)

330,000 ریال

مجموعه قوانین ثبتی (اسناد و املاک) سیدرضا موسوی و سید مجتبی موسوی (توازن)

1,450,000 ریال

مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر سیدرضا موسوی (توازن)

350,000 ریال

مجموعه قوانین محشای من قانون آیین دادرسی کیفری سیدرضا موسوی و یحیی پیری

1,900,000 ریال