نمایش 1–30 از 31 نتیجه

آموزش دادرسی الکترونیک مجید عطایی جنتی ؛ رضا زارعی

1,200,000 ریال

آموزش کاربردی وظایف مدیران دفاتر حقوقی مجید عطایی جنتی

2,750,000 ریال

اجرای احکام مدنی حسین شفیعی

2,950,000 ریال

تحلیل کاربردی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجید عطایی جنتی،پیمان مربی

2,550,000 ریال

ترفندهای سیستم C.M.S (ویژه قضات و کارمندان دادگستری) مجید عطایی جنتی،رضا زارعی

1,750,000 ریال

دستیار دادگاه حقوقی(دادخواست)دکتر سیدعطا قیصری،مجید عطایی جنتی،محبوبه خدیوی (جلد دوم)

2,550,000 ریال

دستیار دادگاه حقوقی(صلاحیت)کنعان بندک؛مجید عطایی جنتی؛محبوبه خدیوی (جلد اول)

3,150,000 ریال

دستیار دادگاه خانواده مجید عطایی جنتی،مهدی قیصری،آمنه خدادادی

4,150,000 ریال

دستیار دادگاه کیفری(2) مهدی قیصری،محسن مرادی اوجقاز،مجید عطایی جنتی،آمنه خدادادی

3,880,000 ریال

روش رسیدگی به پروند های کیفری در دادگاه مجید عطایای جنتی،سید مهدی صنعتی

2,850,000 ریال

روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول) مجید عطایی جنتی؛معصومه کریمی

2,550,000 ریال

روش رسیدگی به پرونده های کیفری در دادسرا مجید عطایای جنتی

4,450,000 ریال

روش رسیدگی به پرونده های کیفری در دادسرا مجید عطایی جنتی

4,450,000 ریال

روش رسیدگی به پروندهای جرایم پزشکی در دادسرا مجید عطایی جنتی ؛ بهاره مسگری ؛ الناز بازرگانی گیلانی

1,050,000 ریال

علل منفی شدن امتیاز شعب و راهکار های پیشگیری از آن (C.M.S) مجید عطایی جنتی،رضا زارعی

1,200,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار حقوقی (جلد اول) آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی مجید عطایی جنتی ؛فاطمه ملکی آزارکی

950,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار حقوقی (جلد پنجم) حقوق جزای عمومی مجید عطایی جنتی ؛فاطمه ملکی آزارکی

2,300,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار حقوقی (جلد چهارم) حقوق جزای اختصاصی مجید عطایی جنتی؛فاطمه ملکی آزارکی؛سمانه متقی

1,200,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار حقوقی (جلد دوم) حقوق مدنی مجید عطایی جنتی ؛ سمیرا عسکری

650,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار حقوقی (جلد سوم) حقوق تجارت مجید عطایی جنتی ؛ سمیرا عسکری ؛فاطمه ملکی آزارکی

380,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار حقوقی (جلد هفتم) آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری مجید عطایی جنتی ؛فاطمه ملکی آزارکی

1,480,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار کیفری (جلد ششم) قوانین خاص مجید عطایی جنتی ؛فاطمه ملکی آزارکی؛فاطمه زنجیرانی؛پیمان مربی

1,200,000 ریال

مجموعه مباحث کاربردی رسیدگی به دعاوی خانواده (جلد دوم:تمکین) مجید عطایی جنتی؛طیبه ابراهیمی؛لیلی رفیعیان

2,680,000 ریال

مجموعه نکات کاربردی حقوق کیفری (جلد اول) مجید عطایی جنتی،یوسف محمدیان پهنوار؛فرزانه جوادیان

1,850,000 ریال

مجموعه نکات کاربردی حقوق کیفری (جلد چهارم) مجید عطایی جنتی،حدیثه حاجی پور

980,000 ریال

مجموعه نکات کاربردی حقوق کیفری (جلد دوم) مجید عطایی جنتی،یوسف محمدیان پهنوار

1,750,000 ریال

مجموعه نکات کاربردی حقوق کیفری (جلد سوم) مجید عطایی جنتی،رضا پارسایی؛یوسف محمدیان پهنوار

950,000 ریال

مواد قانونی کاربردی در دادسرا و دادگاه(کیفری) مجید عطایی جنتی

7,500,000 ریال

همیار اجرای احکام مدنی (جلد اول:مستثنیات دین) مجید عطایی جنتی ؛ سوده جورابراهیمیان

1,450,000 ریال

همیار اجرای احکام مدنی (جلد دوم:جایگاه مستثنیات دین در شرایط ورشکستگی) مجید عطایی جنتی،آمنه خدادادی

480,000 ریال