مشاهده همه 11 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آموزش دادرسی الکترونیک مجید عطایی جنتی ؛ رضا زارعی

480,000 ریال

روش رسیدگی به پروندهای جرائم پزشکی در دادسرا مجید عطایی جنتی ؛ بهاره مسگری ؛ الناز بازرگانی گیلانی

350,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار حقوقی (جلد اول) آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی مجید عطایی جنتی ؛فاطمه ملکی آزارکی

550,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار حقوقی (جلد پنجم) حقوق جزای عمومی مجید عطایی جنتی ؛فاطمه ملکی آزارکی

550,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار حقوقی (جلد چهارم) حقوق جزای اختصاصی مجید عطایی جنتی ؛ فاطمه ملکی آزارکی؛سمانه متقی

300,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار حقوقی (جلد دوم) حقوق مدنی مجید عطایی جنتی ؛ سمیرا عسکری

400,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار حقوقی (جلد سوم) حقوق تجارت مجید عطایی جنتی ؛ سمیرا عسکری ؛فاطمه ملکی آزارکی

250,000 ریال

مجموعه سوالات اختبار کیفری (جلد ششم) قوانین خاص مجید عطایی جنتی ؛فاطمه ملکی آزارکی؛فاطمه زنجیرانی؛پیمان مربی

300,000 ریال

مجموعه مباحث کاربردی رسیدگی به دعاوی خانواده (جلد دوم:تمکین) مجید عطایی جنتی ؛ طیبه ابراهیمی ؛ لیلی رفیعیان

550,000 ریال

همیار اجرای احکام مدنی (جلد اول:مستثنیات دین) مجید عطایی جنتی ؛ سوده جورابراهیمیان

400,000 ریال

همیار دادگاه حقوقی مجید عطایی جنتی ؛ مرتضی تیرگانی ؛ زهرا دوطلب

900,000 ریال