نمایش 1–30 از 34 نتیجه

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور سید علی اصغر باختر

500,000 ریال

آیین نگارش حقوقی در نظام قضایی ایران سید احمد باختر ؛ مسعود رییسی

10,500,000 ریال

اعتراض شخص ثالث اجرایی وحید اباذری فومشی ؛ زینب نوری ده چناشک

880,000 ریال

پنجره های شکسته (رمان معمایی جنایی) حسین آراسته

1,180,000 ریال

تحلیل کاربردی آموزشی مواد مربوط به اجرا و وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری سید احمد باختر ؛ پیمان بختیاری

600,000 ریال

چگونگی رسیدگی به دعاوی اعسار

2,600,000 ریال

حدود اختیارات شوراهای اسلامی کشور در قوانین و مقررات سید علی اصغر باختر

520,000 ریال

حقوق کاربردی آیین دادرسی (1) اعاده دادرسی در امور مدنی سید احمد باختر

360,000 ریال

دادرسی انتظامی تقصیرات و تخلفات انتظامی قضات(قانون نظارت بر رفتار قضات) محمدرضا بیات

1,650,000 ریال

درخواست ها در قانون آیین دادرسی کیفری سید احمد باختر ؛ پیمان بختیاری

850,000 ریال

دعاوی جلب شخص ثالث منصور اباذری فومشی،زینب نوری

400,000 ریال

شرح مختصر اصلاحات حقوقی (مدنی و کیفری) محمدعلی آقایی

950,000 ریال

شرح و بررسی نحوه اجرای محکومیت های مالی (واحد پژوهش دادگستری کل استان گلستان)

1,050,000 ریال

قانون ثبت اسناد و املاک در رویه قضایی وحید اباذری فومشی

690,000 ریال

قانون مدنی در رویه قضایی وحید اباذری فومشی

2,400,000 ریال

قرارداد های تجارتی(بررسی تحلیلی_تطبیقی پیرامون ماهیت،ویژگی ها و انواع قرارداد های تجارتی) دکتر حشمت الله سماواتی

2,500,000 ریال

قوانین و مقررات داوری و میانجیگری (موسسه داوری صدای عدالت باختر)

1,100,000 ریال

قولنامه_مبایعه نامه سید اسماعیل محمودی؛نوراله حسینی خواه

450,000 ریال

کمیسیون های اداری از منظر قانون و رویه قضایی عاطفه زاهدی

1,350,000 ریال

لمعه دمشقیه دکتر حمید مسجد سرایی (جلد اول)

2,850,000 ریال

لمعه دمشقیه دکتر حمید مسجد سرایی (جلد دوم)

2,850,000 ریال

لوایح دفاعیه درخواست رسیدگی فوق العاده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری منصور اباذری فومشی

5,300,000 ریال

متون فقه (1) دکتر عباس زراعت، دکتر حمید مسجدسرایی

2,450,000 ریال

متون فقه 5 دکتر حمید مسجد سرایی،دکتر عباس زراعت

400,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات امور اراضی فاقد سند علی اصغر شفیعی خورشیدی

1,150,000 ریال

مجموعه کامل بخشنامه های ثبتی منصور اباذری فومشی

5,300,000 ریال

مجموعه کامل لوایح حقوقی و کیفری منصور اباذری فومشی

5,500,000 ریال

مجموعه کامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل حقوقی منصور اباذری فومشی(۲جلدی)

22,290,000 ریال

نحوه علمی تنظیم و نگارش انواع دادخواست منصور اباذری فومشی

4,550,000 ریال

نحوه علمی تنظیم و نگارش انواع کیفر خواست منصور اباذری فومشی

1,900,000 ریال