در حال نمایش 28 نتیجه

آموزش حقوق تجارت به بیان ساده تاجر و شرکت های تجاری امیر ناظری (جلد اول)

قیمت اصلی 3,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,300,000 ریال است.

آیین دادرسی کیفری (جلد اول) اسماعیل ساولانی

1,600,000 ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) اسماعیل ساولانی

1,600,000 ریال

اصول فقه به روش ساده سمیرا سیدمحمدی (جلد اول)

قیمت اصلی 2,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,250,000 ریال است.

اصول فقه به روش ساده سمیرا سیدمحمدی (جلد دوم)

قیمت اصلی 2,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,400,000 ریال است.

جزوه آموزشی آیین دادرسی مدنی امیر کمالوند

قیمت اصلی 2,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,650,000 ریال است.

حقوق اساسی به روش ساده دکتر رضا فنازاد

قیمت اصلی 2,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,150,000 ریال است.

حقوق تجارت به روش ساده(اسناد تجاری و ورشکستگی 3/4) رضا رشیدی نسب

قیمت اصلی 2,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,400,000 ریال است.

حقوق تجارت به روش ساده(تاجر و شرکت های تجاری1/2) رضا رشیدی نسب

قیمت اصلی 2,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,400,000 ریال است.

حقوق جزای اختصاصی اسماعیل ساولانی

3,500,000 ریال

حقوق جزای عمومی اسماعیل ساولانی

3,000,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (داد آفرین)

1,700,000 ریال

قانون آیین دادرسی مدنی امیر کمالوند (داد آفرین)

قیمت اصلی 2,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,200,000 ریال است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهزاد قشلاقیان

1,450,000 ریال

قانون تجارت محمدرضا ملکی (داد آفرین)

2,700,000 ریال

قانون مجازات اسلامی اسماعیل ساولانی (داد آفرین)

2,900,000 ریال

مبانی حقوق مدنی اعمال حقوقی و تعهدات (مدنی3) مجتبی جرعه نوش

2,300,000 ریال

مبانی حقوق مدنی اموال و مالکیت (مدنی2)مجتبی جرعه نوش

1,600,000 ریال

متون فقه به روش ساده بهزاد قشلاقیان

1,000,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندي شده حقوق مدنی (جلد اول) مجتبی جرعه نوش

3,000,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندي شده حقوق مدنی (جلد دوم) مجتبی جرعه نوش

قیمت اصلی 3,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,400,000 ریال است.

مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی(جلد اول)

قیمت اصلی 2,250,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,200,000 ریال است.

مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی(جلد دوم)

قیمت اصلی 2,250,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,200,000 ریال است.

مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی امیر کمالوند

قیمت اصلی 3,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,450,000 ریال است.

مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق تجارت نیلوفر حسینی ؛ برسام رنجبر ابوعلی

4,700,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی اسماعیل ساولانی

قیمت اصلی 2,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,750,000 ریال است.

مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی مجتبی جرعه نوش

1,000,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندی شده مبانی استنباط حقوق اسلامی سمیرا سید محمدی

قیمت اصلی 3,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,150,000 ریال است.