نمایش 1–30 از 79 نتیجه

72 فن وکالت حرفه ای دکتر حسن کیا،دکتر امیر عباس بزرگمهر

2,950,000 ریال

آخرین شب یک زن محکوم به مرگ دکتر حسن کیا

630,000 ریال

آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی-کیفری) از سال 1390 تا سال 1400 اکبر غفاری

2,950,000 ریال

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۳ تا ۱۴۰1 حمید جان نثار ملکوتی،رسول جعفری

2,100,000 ریال

آموزش صفر تا صد آیین نگارش درخواست های حقوقی و اجرایی به زبان ساده درخواست های حقوقی در مرحله اجرای احکام(جلد سوم) کاوه چوپانی

1,700,000 ریال

آموزش صفر تا صد آیین نگارش درخواست های حقوقی و اجرایی به زبان ساده درخواست های حقوقی در مرحله دادرسی(جلد دوم) کاوه چوپانی

1,400,000 ریال

آموزش صفر تا صد آیین نگارش درخواست های حقوقی و اجرایی به زبان ساده دستور زبان و اصول نامه نگاری حقوقی (جلد اول) کاوه چوپانی

700,000 ریال

اعاده دادرسی کیفری (شرحی بر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری) دکتر محمد جهان تیغ

600,000 ریال

اعتراض ثالث اجرایی دکتر محمد جهان تیغ

2,500,000 ریال

اعتراض ثالث اجرایی محبوبه مهرابی نیاسر

1,300,000 ریال

افزایش مهریه بعد از عقد نکاح فاطمه سادات طباطبایی

450,000 ریال

الزام به تنظیم سند رسمی محبوبه مهرابی نیاسر

900,000 ریال

بایسته های حقوق کسب و کار دکتر محمود زمانی

قیمت اصلی 3,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,400,000 ریال است.

بایسته های قراردادها دکتر حسن کیا

قیمت اصلی 3,950,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,700,000 ریال است.

بایسته های لایحه نویسی دکتر حسن کیا

2,200,000 ریال

بررسی آزادی های عمومی و حقوق بشر در فقه و حقوق ایران دکتر غلامرضا رادمهر،سید محمد حسینی کرانی

1,700,000 ریال

بررسی و تحلیل حقوقی قانون مالیات بر ارزش افزوده در پرتوی رویه قضایی دیوان عدالت اداری امید یاهو

2,650,000 ریال

پژوهشی در حقوق کارشناسی اصول و قواعد حاکم بر کارشناسی در نظام حقوقی ایران مهندس مهدی لایق

2,500,000 ریال

تحلیل آرای قضایی غلامرضا پورزاهدی

1,450,000 ریال

تحلیل ارث و دیه بانوان و دختران (بر اساس داستان های واقعی) الهام کرمی

400,000 ریال

تحلیل تزاحم حقوق صاحبان مالکیت معنوی با حقوق اشخاص ثالث در فضای مجازی مریم قاسمی

380,000 ریال

تحلیل حقوقی حق زارعانه و بررسی ماهیت آن عبدالرحمن رسولی آستانی؛سید مصطفی حسینی

1,000,000 ریال

تحلیل وضعیت حقوقی تغییر کاربری اماکن مسکونی به تجاری و اداری اصغر آزادی

970,000 ریال

تحلیلی بر جرایم کارکنان دولت در نظام حقوق کیفری حسین داریزین

950,000 ریال

تملکات بلاعوض بین بستگان دکتر غلامحسین عسگری

1,750,000 ریال

جستجوی معاهده مطلوب داوری سرمایه گذاری بین المللی در آینه معاهدات سرمایه گذاری ایران فرهاد تقی پور

1,900,000 ریال

چک در نظم نوین محسن قاسمی؛رامین قاسمی

550,000 ریال

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در پرتو قوانین و آرا دیوان عدالت اداری امید یاهو

قیمت اصلی 1,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,400,000 ریال است.

حق حبس در عقود فاطمه سادات طباطبایی

550,000 ریال

حقوق ارز دکتر محمود زمانی

2,900,000 ریال