مشاهده همه 8 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

قانون تجارت در نظم حقوقی كنونی دکتر محمد دمرچیلی، دکتر علی حاتمی، دکتر محسن قرائی

1,500,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

630,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون آيين دادرسی كيفری و مقررات مرتبط) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

850,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) علی رسولی زکریا

400,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون تجارت مصوب 1311/02/13با اصلاحات و الحاقات بعدی) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

550,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01و مقررات مرتبط) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

650,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون مدنی) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

630,000 ریال

مجموعه سوالات چهار گزینه ای آزمون نگار معصومه فراغی ناراب

2,200,000 ریال