مشاهده همه 14 نتیجه

تسلط نامه قانون مجازات اسلامی مجید قاضی زاده

2,980,000 ریال

شبکه سازی قانون آیین دادرسی کیفری دکتر سیدحمید شاهچراغ

1,170,000 ریال

شرح روان آیین دادرسی مدنی دکتر مهدی شکری

3,800,000 ریال

شرح مهمترین مواد قوانین خاص مهدی شکری،نادر نوریان

1,800,000 ریال

قانون تجارت در نظم حقوقی كنونی دکتر محمد دمرچیلی،دکتر علی حاتمی،دکتر محسن قرائی

3,000,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

1,500,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون آيين دادرسی كيفری و مقررات مرتبط) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

1,700,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) علی رسولی زکریا

900,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون تجارت مصوب 1311/02/13با اصلاحات و الحاقات بعدی) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

630,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01و مقررات مرتبط) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

1,600,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون مدنی) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

1,000,000 ریال

کاملترین جامع ترین مجموعه آزمون مشاوران حقوقی(وکلا)

3,500,000 ریال

مجموعه سوالات چهار گزینه ای آزمون نگار معصومه فراغی ناراب

2,200,000 ریال

منتخب قوانین خاص حقوقی و کیفری علی رسولی زکریا

2,400,000 ریال