مشاهده همه 23 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آزادی های عمومی و حقوق بشر دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی

450,000 ریال

آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت دکتر محمدحسن صادقی مقدم ؛ دکتر نادر میرزاده کوهشاهی

650,000 ریال

اصول و مبانی حقوق اساسی دکتر خیرالله پروین ؛ دکتر فیروز اصلانی

570,000 ریال

حقوق اساسی تطبیقی دکتر خیرالله پروین ؛ محمدمهدی سیفی

650,000 ریال

حقوق اساسی کشورهای اسلامی دکتر ابراهیم موسی زاده

770,000 ریال

حقوق بیع بین المللی دکتر سید حسین صفایی ؛ دکتر محمود کاظمی ؛ دکتر مرتضی عادل ؛ دکتر میرزانژاد

770,000 ریال

حقوق بیمه (جلد اول) دکتر محمد حسن صادقی مقیم- دکتر رضا شکوهی زاده

250,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی دکتر ایرج گلدوزیان

1,000,000 ریال

حقوق جزای عمومی ایران دکتر ایرج گلدوزیان

1,300,000 ریال

حقوق مجاور (راهنمای معاهده رم و معاهده حامل های صوتی) علیرضا محمدزاده وادقانی

320,000 ریال

حقوق محیط زیست دکتر محمدحسن حبیبی (جلد اول)

320,000 ریال

حقوق محیط زیست دکتر محمدحسن حبیبی (جلد دوم)

180,000 ریال

حقوق محیط زیست دکتر محمدحسن حبیبی (جلد سوم)

180,000 ریال

دوره مختصر منطق صوری دکتر محمد خوانسار

450,000 ریال

دیوان عالی کشور و حقوق محیط زیست ایران دکتر حسن محسنی

1,000,000 ریال

راهنمای کاربردی معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی نسخه اصلاحی استکهلم (1967) علیرضا محمدزاده وادقانی

800,000 ریال

سرگذشت قانون مباحثی ازتاریخ حقوق دور نمایی از روزگاران پیشین تا امروز علی پاشا صالح

1,100,000 ریال

فقه استدلالی نفت و گاز و حقوق تطبیقی دکتر سید علی محمد یثربی

490,000 ریال

فقه ضمان قهری و حقوق خصوصی؛جزایی و عمومی دکتر سید علی محمد یثربی

500,000 ریال

مبادی فقه و اصول دکتر علیرضا فیض

750,000 ریال

مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه ابوالحسن محمدی

700,000 ریال

محکومیت بی گناهان رویکرد میان رشته ای به ادله اثبات کیفری جمشید غلاملو

610,000 ریال

نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری آیت الله عباسعلی عمبدزنجانی – دکتر ابراهیم موسی زاده

700,000 ریال