نمایش 1–30 از 35 نتیجه

آزادی های عمومی و حقوق بشر دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی

1,900,000 ریال

آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت دکتر محمدحسن صادقی مقدم ؛ دکتر نادر میرزاده کوهشاهی

650,000 ریال

اصول و مبانی حقوق اساسی دکتر خیرالله پروین ؛ دکتر فیروز اصلانی

2,600,000 ریال

بر منهج عدل دکتر حسن جعفری تبار

1,500,000 ریال

ترجمه فارسی شرایع ‌الاسلام محقق‌حلی / ابوالقاسم ابن احمد یزدی،محمدتقی دانش‌پژوه (۲جلدی)

قیمت اصلی 8,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 7,600,000 ریال است.

حقوق اساسی تطبیقی دکتر خیرالله پروین ؛ محمدمهدی سیفی

650,000 ریال

حقوق اساسی کشورهای اسلامی دکتر ابراهیم موسی زاده

1,500,000 ریال

حقوق انرژی برق (مطالعه تطبیقی با حقوق اتحادیه اروپا) دکتر محمد ساردوئی‌نسب؛دکتر هادی قائمی

1,900,000 ریال

حقوق بیع بین المللی دکتر سید حسین صفایی ؛ دکتر محمود کاظمی ؛ دکتر مرتضی عادل ؛ دکتر میرزانژاد

3,000,000 ریال

حقوق بیمه (جلد اول) دکتر محمد حسن صادقی مقیم- دکتر رضا شکوهی زاده

1,300,000 ریال

حقوق تجارت نوین (قراردادهای تجاری) دکتر مجتبی اشراقی آرانی

1,800,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی دکتر ایرج گلدوزیان

1,600,000 ریال

حقوق جزای عمومی ایران دکتر ایرج گلدوزیان

2,900,000 ریال

حقوق خانواده (جلد اول) دکتر سید حسین صفایی،دکتر اسدالله امامی(دانشگاه تهران)

1,900,000 ریال

حقوق خانواده (جلد دوم) دکتر سید حسین صفایی،دکتر اسدالله امامی(دانشگاه تهران)

150,000 ریال

حقوق دیپلماتیک و کنسولی دکتر جواد صدر

1,800,000 ریال

حقوق مجاور (راهنمای معاهده رم و معاهده حامل های صوتی) علیرضا محمدزاده وادقانی

1,000,000 ریال

حقوق محیط زیست دکتر محمدحسن حبیبی (جلد اول)

980,000 ریال

حقوق محیط زیست دکتر محمدحسن حبیبی (جلد دوم)

980,000 ریال

حقوق محیط زیست دکتر محمدحسن حبیبی (جلد سوم)

980,000 ریال

حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی (مجموعه مقالات همایش) دکتر الهام امین‌زاده

2,500,000 ریال

دوره مختصر منطق صوری دکتر محمد خوانساری

1,100,000 ریال

دیوان عالی کشور و حقوق محیط زیست ایران دکتر حسن محسنی

2,200,000 ریال

راهنمای کاربردی معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی نسخه اصلاحی استکهلم (1967) علیرضا محمدزاده وادقانی

800,000 ریال

سرگذشت قانون مباحثی ازتاریخ حقوق دور نمایی از روزگاران پیشین تا امروز علی پاشا صالح

1,100,000 ریال

عصر تجزیه در علوم انسانی دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

600,000 ریال

فقه استدلالی نفت و گاز و حقوق تطبیقی دکتر سید علی محمد یثربی

1,500,000 ریال

فقه ضمان قهری و حقوق خصوصی؛جزایی و عمومی دکتر سید علی محمد یثربی

2,700,000 ریال

مبادی فقه و اصول دکتر علیرضا فیض

3,400,000 ریال

مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه ابوالحسن محمدی

2,900,000 ریال