مشاهده همه 24 نتیجه

قانون اساسی و قانون مدنی جهانگیر منصور 1401

600,000 ریال

قانون تجارت جهانگیر منصور 1401

500,000 ریال

قانون جدید شوارهای حل اختلاف حسین زارعی 1401

380,000 ریال

قانون روابط موجر و مستاجر جهانگیر منصور 1401

350,000 ریال

قانون کار جهانگیر منصور 1401

650,000 ریال

قوانين و مقررات مربوط به تخلفات اداری جهانگیر منصور 1401

400,000 ریال

قوانين و مقررات مربوط به مجازات جرايم نيروهاي مسلح و دادرسی نیروهای مسلح جهانگیر منصور 1401

400,000 ریال

قوانين و مقررات مواد مخدر جهانگیر منصور 1401

600,000 ریال

قوانین آیین دادرسی کیفری جهانگیر منصور 1401

750,000 ریال

قوانین چک؛سفته؛برات؛قانون صدور چک جهانگیر منصور 1401

400,000 ریال

قوانین مالیات های مستقیم جهانگیر منصور 1401

1,000,000 ریال

قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی جهانگیر منصور (1401/گالینگور)

1,150,000 ریال

قوانین و مقررات استخدامی جهانگیر منصور 1401

850,000 ریال

قوانین و مقررات بیمه جهانگیر منصور (1401/گالینگور)

1,700,000 ریال

قوانین و مقررات ثبتی جهانگیر منصور 1401

1,200,000 ریال

قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری جهانگیر منصور 1401

280,000 ریال

قوانین و مقررات کار؛رفاه و تامین اجتماعی جهانگیر منصور 1401

1,800,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام جهانگیر منصور 1401

700,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج وطلاق جهانگیر منصور 1401

480,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی جهانگیر منصور 1401

400,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به خانواده جهانگیر منصور 1401

950,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری جهانگیر منصور 1401

1,600,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث جهانگیر منصور 1401

500,000 ریال

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی جهانگیر منصور 1401

950,000 ریال