مشاهده همه 30 نتیجه

قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (امور مدنی) جهانگیر منصور 1401

550,000 ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی جهانگیر منصور 1401

300,000 ریال

قانون اساسی و قانون مدنی جهانگیر منصور 1401

750,000 ریال

قانون تجارت جهانگیر منصور 1401

700,000 ریال

قانون جدید شوارهای حل اختلاف حسین زارعی 1401

380,000 ریال

قانون حمایت خانواده جهانگیر منصور 1401

380,000 ریال

قانون روابط موجر و مستاجر جهانگیر منصور 1401

400,000 ریال

قانون کار جهانگیر منصور 1401

800,000 ریال

قانون مجازات اسلامی جهانگیر منصور 1401

950,000 ریال

قانون مدنی جهانگیر منصور 1401

700,000 ریال

قوانين و مقررات مربوط به تخلفات اداری جهانگیر منصور 1401

400,000 ریال

قوانين و مقررات مربوط به مجازات جرايم نيروهاي مسلح و دادرسی نیروهای مسلح جهانگیر منصور 1401

400,000 ریال

قوانين و مقررات مواد مخدر جهانگیر منصور 1401

600,000 ریال

قوانین آیین دادرسی کیفری جهانگیر منصور 1401

900,000 ریال

قوانین چک؛سفته؛برات؛قانون صدور چک جهانگیر منصور 1401

400,000 ریال

قوانین مالیات های مستقیم جهانگیر منصور 1401

1,000,000 ریال

قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی جهانگیر منصور (1401/گالینگور)

1,150,000 ریال

قوانین و مقررات استخدامی جهانگیر منصور 1401

950,000 ریال

قوانین و مقررات بیمه جهانگیر منصور (1401/گالینگور)

1,700,000 ریال

قوانین و مقررات ثبتی جهانگیر منصور 1401

1,500,000 ریال

قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری جهانگیر منصور 1401

320,000 ریال

قوانین و مقررات کار؛رفاه و تامین اجتماعی جهانگیر منصور 1401

1,800,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام جهانگیر منصور 1401

850,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج وطلاق جهانگیر منصور 1401

550,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی جهانگیر منصور 1401

400,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به خانواده جهانگیر منصور 1401

950,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری جهانگیر منصور 1401

1,600,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث جهانگیر منصور 1401

500,000 ریال

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی جهانگیر منصور 1401

950,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به (استان؛شهر؛شهرستان؛روستا و شهرداری ) جهانیگر منصور 1401 (گالینگور وزیری)

3,800,000 ریال