نمایش 11 نتیحه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

حقوق اداری

250,000 ریال

حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه معامله و چک)

140,000 ریال

حقوق تجارت (شرکت های تجاری) جلد دوم

170,000 ریال

حقوق تجارت (شرکتهای تجاری) جلد اول

180,000 ریال

حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)

130,000 ریال

حقوق تجارت بین الملل

250,000 ریال

حقوق تجارت(ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)

140,000 ریال

حقوق تطبیقی

200,000 ریال

حقوق قراردادها

150,000 ریال

حقوق مدنی اشخاص محجورین

250,000 ریال

داوری تجاری بین المللی

330,000 ریال