نمایش 1–30 از 50 نتیجه

آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس دکتر مجتبی شربتی – دکتر هادی مرادپیری

1,980,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آشوری (جلد اول)

1,050,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آشوری (جلد دوم)

1,400,000 ریال

اصول فقه کاربردی (جلد اول) دکتر حسین قافی،دکتر سعید شریعتی

2,050,000 ریال

اصول فقه کاربردی (جلد دوم) دکتر حسین قافی،دکتر سعید شریعتی

1,900,000 ریال

اصول فقه کاربردی (جلد سوم) دکتر حسین قافی،دکتر سعید شریعتی

1,700,000 ریال

اصول و مبانی روابط بین الملل (1) دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

900,000 ریال

پزشکی قانونی دکتر فرامرز گودرزی؛دکتر مهرزاد کیانی

1,840,000 ریال

پلیس علمی(کشف علمی جرایم)مهدی نجابتی

1,490,000 ریال

تاریخ فقه و فقها دکتر ابوالقاسم گرجی

1,310,000 ریال

تحریر الروضه فی شرح اللعمه (1) علیرضا امینی،سیدمحمدرضا آیتی

1,320,000 ریال

تحریر الروضه فی شرح اللعمه (2) علیرضا امینی،سیدمحمدرضا آیتی

1,500,000 ریال

حقوق اداری تطبیقی دکتر مهدی هداوند (جلد اول)

900,000 ریال

حقوق اداری تطبیقی دکتر مهدی هداوند (جلد دوم)

570,000 ریال

حقوق اداری منوچهر طباطبایی موتمنی

1,870,000 ریال

حقوق اقتصادی دکتر عبدالحسین شیروی

1,000,000 ریال

حقوق بانکی دکتر مصطفی السان

1,600,000 ریال

حقوق بیمه دکتر ایرج بابایی

1,400,000 ریال

حقوق تجارت 1 (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری) دکتر ربیعا اسکینی

1,120,000 ریال

حقوق تجارت 2 شرکتهای تجاری (جلد اول) دکتر ربیعا اسکینی

1,640,000 ریال

حقوق تجارت 2 شرکتهای تجاری (جلد دوم) دکتر ربیعا اسکینی

1,640,000 ریال

حقوق تجارت 3 (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه معامله و چک) دکتر ربیعا اسکینی

1,620,000 ریال

حقوق تجارت 4 (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته) دکتر ربیعا اسکینی

980,000 ریال

حقوق تجارت الکترونیکی دکتر مصطفی السان

1,190,000 ریال

حقوق تجارت بین الملل دکتر عبدالحسین شیروی

قیمت اصلی 2,230,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,100,000 ریال است.

حقوق تطبیقی دکتر عبدالحسین شیروی

1,040,000 ریال

حقوق خانواده(ازدواج،طلاق و فرزندان) دکتر عبدالحسین شیروی

1,180,000 ریال

حقوق دریایی دکتر مرتضی نجفی اسفاد

قیمت اصلی 1,320,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,260,000 ریال است.

حقوق دیپلماتیک و کنسولی دکتر سعید خالوزاده

250,000 ریال

حقوق رسانه دکتر باقر انصاری

1,250,000 ریال