نمایش 1–30 از 64 نتیجه

آیین پیش دادرسی دیوان کیفری بین المللی دکتر محمدهادی ذاکرحسن

1,200,000 ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد اول) دکتر علی خالقی

2,100,000 ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) دکتر علی خالقی

1,150,000 ریال

آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث دکتر حسین قربانیان

1,400,000 ریال

اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی دکتر لعیا جنیدی

1,700,000 ریال

انتقال قرارداد(نظریه عمومی_عقود معین) دکتر ابراهیم شعاریان

2,200,000 ریال

پاسخ به جرم حکومتی دکتر نبی اله غلامی

750,000 ریال

پلیس و حقوق بین المللی بشر دکتر حسین آقایی جنت مکان،مهدی رضایی صادقی،زهرا ساعدی

2,100,000 ریال

تحلیل اقتصادی ثبت اجباری اسناد و املاک دکتر محمود باقری،مسعود الماسی،سعید رحمانی

900,000 ریال

تعارض قوانین در قراردادها و الزمات غیر قراردادی دکتر مرضیه افضلی مهر

1,500,000 ریال

تعیین خسارت در داوری سرمایه گذاری از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق دکتر حسن فرج مهرابی

3,000,000 ریال

تفسیر حقوق کودک امیرحسین محبعلی؛مریم مهیمنی؛زهره سرایی

3,000,000 ریال

تقارن بین عناصر مادی و معنوی جرم دکتر حسین میرمحمد صادقی،دکتر راضیه صابری

2,000,000 ریال

تکنیک های آموزش حقوق ابراهیم شعاریان ، صنم خدیوزاد

1,060,000 ریال

تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری دکتر عبدالله خدابخشی،دکتر حسنعلی درودیان،دکتر محمد آشوری

2,500,000 ریال

جرح داوران دیوان داوری دعاوی ایران _ایالات متحده محمد کاکاوند

2,500,000 ریال

جستارهایی ازحقوق جزای بین الملل دکتر علی خالقی

500,000 ریال

جنسیت و منع تبعیض در آموزش رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر فرانک ظهیری

1,800,000 ریال

حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل و مناسبات آن با دموکراسی دکتر امینه مویدیان

2,000,000 ریال

حقوق اسناد تجاری دکتر بهروز اخلاقی

قیمت اصلی 6,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 6,200,000 ریال است.

حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) دکتر ماشااله بنا نیاسری (جلد اول)

3,000,000 ریال

حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) دکتر ماشااله بنا نیاسری (جلد دوم)

2,700,000 ریال

حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی دکتر حسین قربانیان

1,500,000 ریال

حقوق املاک واقع در طرح های شهرداری شهرام بهرامی ؛ پیام شعبانی

1,080,000 ریال

حقوق بیع بین المللی دکتر ابراهیم شعاریان؛فرشاد رحیمی

3,500,000 ریال

حقوق بیمه دریایی در چین دکتر ماشالله بنا نیاسری؛ندا نوری

320,000 ریال

حقوق بین الملل از منظر علوم زبان دکتر سید محمد حسین میرزاده

1,200,000 ریال

حقوق بین الملل اقتصادی دکتر سید قاسم زمانی

1,800,000 ریال

حقوق بین الملل دریاها آرمین طلعت

3,000,000 ریال

حقوق بین الملل دکتر سید قاسم زمانی

1,450,000 ریال