در حال نمایش 18 نتیجه

آسیب شناسی قانون تعزیرات فائز مقبل باعرض،جواد نادری عوج بغزی

قیمت اصلی 2,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,800,000 ریال است.

ترجمه قانون مدنی ترکیه (تطبیق کامل با قانون مدنی سوئیس) پیمان زمانی،دکتر رئوف سیاری

قیمت اصلی 2,450,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,300,000 ریال است.

تمایز جرایم مادی صرف و مسوولیت مطلق (با نگاه تطبیقی)مطهره مهرپرور،علی پایدار فرد

قیمت اصلی 1,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,100,000 ریال است.

جرم شناسی دکتر رضا علومی

1,500,000 ریال

حقوق قراردادها و حقوق تعهدات تطبیقی دکتر پرویز نوین

قیمت اصلی 1,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,740,000 ریال است.

دعاوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت علی اصغر شریف

1,350,000 ریال

سیاست کیفری سختگیرانه در آیین دادرسی کیفری ایران (در بوته نقد)دکتر هادی کرامتی معز؛عبدالرحمن حسن آبادی

قیمت اصلی 1,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,200,000 ریال است.

فرهنگ جرم شناسی (انگلیسی به فارسی) محمود رمضانی

2,500,000 ریال

فرهنگ عبارات و اشارات حقوقی(عربی_فارسی) امیرتیمور تاجمیری

3,000,000 ریال

کنوانسیون آپوستیل جمشید زرگری

قیمت اصلی 1,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,550,000 ریال است.

کیفری های اجتماع محور در رویه قضایی دکتر حسنعلی موذن زادگان،محسن مرادی اوجقاز

1,800,000 ریال

محشی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی علی جلیلوند

قیمت اصلی 1,100,000 ریال بود.قیمت فعلی 950,000 ریال است.

محشی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی علی جلیلوند

قیمت اصلی 3,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,200,000 ریال است.

محشی کاربردی اراضی خالصه و تعیین تکلیف اراضی علی جلیلوند

قیمت اصلی 3,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,500,000 ریال است.

محشی کاربردی حفظ اراضی زراعی باغ ها علی جلیلوند

قیمت اصلی 3,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,600,000 ریال است.

محشی کاربردی دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی علی جلیلوند

قیمت اصلی 3,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,000,000 ریال است.

مسایلی در حقوق مدنی فراملی (چالش ها و تجربیات) جمشید زرگری

1,550,000 ریال

مولفه های احراز عنصر ذهنی جرم ابوالفضل بدخش

قیمت اصلی 1,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,550,000 ریال است.