در حال نمایش 21 نتیجه

اراضی و املاک واقع در طرح و نحوه دفاع از حقوق مالکانه(همراه با رویه قضایی)جلیل پورسلیم بناب

1,500,000 ریال

اصول حاکم بر معاملات املاک و اراضی کاربردی جلیل پورسلیم بناب

3,800,000 ریال

بررسی حقوقی نحوه تفکیک املاک و اراضی باغات و افراز آنها جلیل پورسلیم بناب

1,500,000 ریال

تنقیح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت احمد ابراهیمی کرهرودی

600,000 ریال

تنقیح مجموعه مقررات شهرداری و شوراهای اسلامی و قوانین مرتبط در نظم کنونی جلیل پورسلیم بناب

7,000,000 ریال

حقوق مدنی ایران و فرانسه در جهت تعهدات دکتر محمدرضا منصور اصفهانی

2,500,000 ریال

حقوق مردم در شهرداری ها جلیل پورسلیم بناب

5,000,000 ریال

راهنمای نگارش حقوقی نورمحمد صبری

12,000,000 ریال

روش رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری عبدالهاشم یعقوبی

1,300,000 ریال

روش عملی تقسیم ارث(ماترک) به زبان ساده احمد ابراهیمی کرهرودی

1,200,000 ریال

مجموعه آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری (1397 تا 1401) احمد ابراهیمی کرهرودی

قیمت اصلی 7,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 6,800,000 ریال است.

مجموعه استفتائات فقهی و رویه قضایی راجع به قتل و مسائل پیرامون آن محمد باقر کرمی

1,100,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات برنامه های پنج ساله اول تا پنجم حسین طیبی توکل

2,000,000 ریال

مجموعه کامل قوانین و مقررات چک امیر هوشنگ ساسانژاد

1,500,000 ریال

محشای قانون آیین دادرسی کیفری نورمحمد صبری

3,000,000 ریال

مدیران شرکت ها و موسسات (خصوصی؛دولتی؛تعاونی)امیر هوشنگ ساسانژاد

3,500,000 ریال

مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری سعید باقری ؛ امیر هوشنگ ساسانژاد

1,300,000 ریال

مسایل حقوقی آپارتمان ها قوانین و مقررات وحدت رویه امیر هوشنگ ساسانژاد

3,000,000 ریال

مقدمه ای بر حقوق رقابت تجاری و نقش آن در سیاستگزاری و تنظیم بازار دکتر حشمت الله سماواتی

2,500,000 ریال

نظریه عمومی تعهدات و تراز ریسک دکتر محمدرضا منصور اصفهانی

3,500,000 ریال

نمونه قراردادها امیر هوشنگ ساسان نژاد

6,500,000 ریال