نمایش 1–30 از 168 نتیجه

7 تیک حقوق مدنی مصطفی مدرسی چهار طاقی

4,000,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دکتر نسرین ترازی

1,100,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز سید میلاد زیبایی؛هادی بیلدار

650,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دکتر رضا شکری

3,500,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دکتر رضا شکری

3,250,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دکتر رضا شکری؛فاطمه توکلی

1,600,000 ریال

آشنایی با اصطلاحات حقوقی فتوت نصیری سواد کوهی

800,000 ریال

آموزش جامع قراردادنویسی احمد متولی/سمانه کافتری

قیمت اصلی 5,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,700,000 ریال است.

آموزش جامع مناقصات احمد متولی

3,600,000 ریال

آیا حقوق بشر؟ دکتر رضا اسلامی

2,200,000 ریال

آیین تنظیم قراردادهای بین المللی(آموزش قراردادنویسی به زبان انگلیسی به انضمام فرهنگ تخصصی)احمد متولی/سمانه کافتری

4,000,000 ریال

آیین دادرسی مدنی (دادرسی و وارسی) دکتر سام محمدی

2,300,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دکتر عباس کریمی (مجد)

2,700,000 ریال

آیین نگارش آراء قضایی دکتر محمد صالحی راد

1,750,000 ریال

آیین وکالت احمد فتحی

3,050,000 ریال

اجاره در نظم حقوقی کنونی سیدعباس آرامی

2,300,000 ریال

اجرای احکام کیفری عارفه مدنی کرمانی

1,700,000 ریال

اجرای احکام مدنی عارفه مدنی کرمانی

1,300,000 ریال

اختلافات مالک و زارع «بر اساس قانون اصلاحات ارضی»رضا زرجان،سامان عسکری

1,800,000 ریال

ارث (حقوق مدنی 8) دکتر مهدی شهیدی

2,000,000 ریال

اسلام و حقوق بشر (دوره مقدماتی) دکتر موسی عاکفی

1,800,000 ریال

اصول تفتیش و بازرسی در آیین دادرسی کیفری دکتر محمدرضا الهی منش؛وحید پایان؛معصومه خدنگ

600,000 ریال

اصول حقوقی حاکم بر قرارداد در نظام حقوقی ایران علیرضا عطایی

950,000 ریال

اصول راهبردی دادرسی منصفانه پدرام محمودی

400,000 ریال

اصول مشترک حاکم بر معاملات دکتر سید محمدتقی علوی

2,400,000 ریال

اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی امیر خواجه زاده؛فاطمه بیناییان

2,100,000 ریال

ایجاد نظام جبران خسارت ناشی از حوادث پزشکی مهسا خوش اخلاق

950,000 ریال

بایسته های حقوق جزای عمومی (3-2-1) دکتر محمد مصدق

2,300,000 ریال

بایسته های قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی دکتر محسن علیجانی

2,400,000 ریال

بررسی حقوقی و جرم شناختی جرایم ناشی از نفرت دکتر سالار صادقی

1,500,000 ریال