نمایش 1–30 از 131 نتیجه

7 تیک حقوق مدنی مصطفی مدرسی چهار طاقی

2,400,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دکتر نسرین ترازی

1,100,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز سید میلاد زیبایی؛هادی بیلدار

650,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دکتر رضا شکری

1,750,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دکتر رضا شکری

1,600,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دکتر رضا شکری؛فاطمه توکلی

600,000 ریال

آموزش جامع قراردادنویسی احمد متولی/سمانه کافتری

2,500,000 ریال

آموزش جامع مناقصات احمد متولی

1,600,000 ریال

آیا حقوق بشر؟ دکتر رضا اسلامی

410,000 ریال

آیین دادرسی مدنی (دادرسی و وارسی) دکتر سام محمدی

1,000,000 ریال

آیین نگارش آراء قضایی دکتر محمد صالحی راد

1,150,000 ریال

آیین وکالت احمد فتحی

1,500,000 ریال

اجرای احکام کیفری عارفه مدنی کرمانی

1,000,000 ریال

اجرای احکام مدنی عارفه مدنی کرمانی

850,000 ریال

ارث (حقوق مدنی 8) دکتر مهدی شهیدی

950,000 ریال

اسلام و حقوق بشر (دوره مقدماتی) دکتر موسی عاکفی

900,000 ریال

اصول تفتیش و بازرسی در آیین دادرسی کیفری دکتر محمدرضا الهی منش؛وحید پایان؛معصومه خدنگ

600,000 ریال

اصول حقوقی حاکم بر قرارداد در نظام حقوقی ایران علیرضا عطایی

800,000 ریال

اصول راهبردی دادرسی منصفانه پدرام محمودی

400,000 ریال

اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی امیر خواجه زاده؛فاطمه بیناییان

900,000 ریال

بایسته های قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی دکتر محسن علیجانی

1,600,000 ریال

بررسی حقوقی و جرم شناختی جرایم ناشی از نفرت دکتر سالار صادقی

850,000 ریال

بررسی فقهی و حقوقی اقاله نرگس محبوبی

900,000 ریال

بررسی میزان بازدارندگی مجازات اعدام مریم علی اکبری

350,000 ریال

بیع و اجاره در پرتو دکترین حقوقی ایران دکتر سیدمرتضی نعیمی

900,000 ریال

تحلیل اقتصادی اصول اخلاقی در حقوق قراردادها دکتر محمود زمانی

1,050,000 ریال

ترافعی شدن آیین دادرسی کیفری دکتر شهرام محمدی؛دکتر طیبه بیژنی میرزا

1,100,000 ریال

ترجمه مباحث حقوقی تحریر الوسیله (حضرت امام خمینی (ره) آیت الله سید محمد موسوی بجنورد ؛ دکتر سید عباس حسینی نیک

2,550,000 ریال

ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر اسدالله لطفی

2,500,000 ریال

تروریسم دولتی در آیینه حقوق بین الملل نواب محمدی ده چشمه

1,400,000 ریال