در حال نمایش 26 نتیجه

504 مسئله حقوق جزای عمومی محمد سلیمانی، محمد شورورزی

1,200,000 ریال

آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (2جلدی شومیز) دکتر محمدمهدی توکلی

قیمت اصلی 5,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,200,000 ریال است.

آموزش جامع حقوق تجارت (2جلدی شومیز) دکتر محمدمهدی توکلی

قیمت اصلی 5,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,000,000 ریال است.

آموزش جامع حقوق تجارت (2جلدی گالینگور) دکتر محمدمهدی توکلی

4,500,000 ریال

آموزش جامع حقوق جزا دکتر زهرا داستان

4,500,000 ریال

آموزش جامع حقوق مدنی (2جلدی شومیز) دکتر محمدمهدی توکلی

قیمت اصلی 5,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,000,000 ریال است.

آموزش جامع حقوق مدنی (2جلدی گالینگور) دکتر محمدمهدی توکلی

5,000,000 ریال

آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهزاد رییسی نافچی

قیمت اصلی 2,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,700,000 ریال است.

آیین تنظیم قرارداد پیمانکاری دکتر محمدمهدی توکلی،دکتر محمد عباس زاده

1,800,000 ریال

تکرار و تثبیت حقوق تجارت محمد کاظم بیات

500,000 ریال

تکرار و تثبیت حقوق جزای عمومی محمد موسی زاده شوشتری

450,000 ریال

درس نامه جرم شناسی مهرداد رایجیان اصلی

900,000 ریال

شرح تمثیلی قانون مجازات اسلامی محمد سلیمانی،محمود شورورزی

1,100,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری در جامه نمودار

1,100,000 ریال

قانون آیین دادرسی مدنی در جامه نمودار

1,000,000 ریال

قانون تجارت در جامه نمودار

700,000 ریال

قانون مجازات اسلامی در جامه نمودار

1,200,000 ریال

قانون مدنی در جامه نمودار

900,000 ریال

متون فقه آزمون وکالت قوه قضائیه صادق صبیح

650,000 ریال

متون فقه آزمون وکالت کانون و مرکز وکلا صادق صبیح

قیمت اصلی 1,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,750,000 ریال است.

مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه احمد زهره وند

600,000 ریال

مختصر آیین دادرسی کیفری احسان حبیبی دهکردی

750,000 ریال

مقدمه علم حقوق دکتر محمدمهدی توکلی

1,100,000 ریال

مکتوب همراه آیین دادرسی مدنی محمد حسن صولت

1,700,000 ریال

مکتوب همراه حقوق مدنی محمد حسن صولت

1,250,000 ریال

منظومه چک دکتر محمدمهدی توکلی

قیمت اصلی 2,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,400,000 ریال است.