نمایش 1–30 از 266 نتیجه

آداب و تشریفات دیپلماتیک پرویز ذوالعین

850,000 ریال

آیات الاحکام (حقوقی و جزایی) دکتر ابوالقاسم گرجی

2,200,000 ریال

آیین توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم دکتر عطااله رودگر کوهپر

3,800,000 ریال

آیین دادرسی افتراقی بزه قاچاق کالا و ارز دکتر امید رستمی غازانی

1,200,000 ریال

آیین دادرسی تعزیرات حکومتی دکتر امید رستمی غازانی؛دکتر علیرضا جمشیدی

650,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد اول(کلیات؛دعوای عمومی و دعوای خصوصی) دکتر جواد طهماسبی

350,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد چهارم(اجرای احکام کیفری) دکتر جواد طهماسبی

350,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد دوم(تحقیقات مقدماتی) دکتر جواد طهماسبی

350,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد سوم(صلاحیت دادگاه ها؛اعتراض به آراء؛ادله اثبات در امور کیفری) دکتر جواد طهماسبی

2,300,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر عباس زراعت (جلد اول)

600,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر عباس زراعت (جلد دوم)

550,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر عباس زراعت (جلد سوم)

230,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر هادی رستمی

2,900,000 ریال

آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر علی عباس حیاتی

2,400,000 ریال

آیین دادرسی مدنی(جلد اول) دکتر گودرز افتخار جهرمی؛دکتر مصطفی السان

1,300,000 ریال

آیین دادرسی مدنی(جلد دوم) دکتر گودرز افتخار جهرمی؛دکتر مصطفی السان

1,450,000 ریال

آیین دادرسی مدنی(جلد سوم) دکتر گودرز افتخار جهرمی؛دکتر مصطفی السان

1,900,000 ریال

اثبات دليل اثبات(دوره ٢جلدی) دکتر ناصر کاتوزیان

3,000,000 ریال

اجرای احکام مدنی در نظام حقوقی و کنونی دکتر علی عباس حیاتی

1,400,000 ریال

اختیار دادرس کیفری در ارزیابی ادله دکتر احمد رمضانی

1,100,000 ریال

ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری دکتر عبدالرسول دیانی

750,000 ریال

ادله اثبات دعوا دکتر عباس کریمی،دکتر سهیلا جوادی

1,400,000 ریال

ارزهای مجازی (جهانی شدن بزهکاری و سیاست جنایی) دکتر عارف خلیلی‌ پاجی

1,500,000 ریال

ارزیابی برنامه‌های پیشگیری و کاهش جرم دکتر غلامرضا محمدنسل،دکتر زهرا محمدنسل

1,600,000 ریال

از نگارش تا انتشار پژوهش علمی: یک راهنمای کاربردی دکتر سیدمصطفی مشکات

2,000,000 ریال

اصول جرم شناسی دکتر امیر پاک نهاد

3,200,000 ریال

اصول فقه در نظم حقوقی کنونی دکتر هادی رحمانی

6,200,000 ریال

اصول هفت‌گانه حقوق کیفری دکتر سید حسین حسینی،هدیه نصیری

3,400,000 ریال

اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی دکتر ناصر کاتوزیان

1,900,000 ریال

اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل سعید حسنی

2,100,000 ریال