نمایش 1–30 از 120 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آیین دادرسی کیفری جلد اول(کلیات؛دعوای عمومی و دعوای خصوصی) دکتر جواد طهماسبی

350,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد چهارم(اجرای احکام کیفری) دکتر جواد طهماسبی

350,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد دوم(تحقیقات مقدماتی) دکتر جواد طهماسبی

350,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد سوم(صلاحیت دادگاه ها؛اعتراض به آراء؛ادله اثبات در امور کیفری) دکتر جواد طهماسبی

550,000 ریال

آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر علی عباس حیاتی

1,200,000 ریال

آیین دادرسی مدنی(جلد اول) دکتر گودرز افتخار جهرمی؛دکتر مصطفی السان

450,000 ریال

آیین دادرسی مدنی(جلد دوم) دکتر گودرز افتخار جهرمی؛دکتر مصطفی السان

600,000 ریال

آیین دادرسی مدنی(جلد سوم) دکتر گودرز افتخار جهرمی؛دکتر مصطفی السان

600,000 ریال

اثبات دليل اثبات(دوره ٢جلدی)دكتر ناصر كاتوزيان

1,050,000 ریال

اجرای احکام مدنی در نظام حقوقی و کنونی دکتر علی عباس حیاتی

550,000 ریال

اختیار دادرس کیفری در ارزیابی ادله دکتر احمد رمضانی

700,000 ریال

اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی دکتر ناصر کاتوزیان

600,000 ریال

الزامات و آموزه های حقوق اساسی دکتر خیراالله پروین

400,000 ریال

اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان

500,000 ریال

بایسته های جزای اختصاصی ایرج گلدوزیان

550,000 ریال

بایسته های جزای عمومی ایرج گلدوزیان

450,000 ریال

بایسته های حقوق اساسی سید ابوالفضل قاضی (شریعت پناهی)

450,000 ریال

بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا موسی زاده

550,000 ریال

پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی

75,000 ریال

ترجمه کامل Law Made Simple

900,000 ریال

ترجمه کامل LAW TEXTS دکتر اسماعیل صغیری

550,000 ریال

تعهدات وکیل و موکل دکتر محمدعلی حجازی

50,000 ریال

تملك اراضی توسط دولت و شهرداری ها دكتر سيد محمد طباطباي نژاد

400,000 ریال

توجیه و نقد رویه قضایی دکتر ناصر کاتوزیان

600,000 ریال

جامعه شناسی حقوق دکتر سید ابوالفضل قاضی <<شریعت پناهی>>

150,000 ریال

جرايم عليه شخصيت معنوی اشخاص حسین میر محمد صادقی

200,000 ریال

جرایم علیه اشخاص(قتل) احمد حاجی ده آبادی

480,000 ریال

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میرمحمد صادقی

600,000 ریال

جرایم علیه اموال و مالکیت میرمحمد صادقی

770,000 ریال

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات) دکتر حسین آقایی نیا

650,000 ریال