در حال نمایش 24 نتیجه

آیین دادرسی مدنی دکتر بهرام بهرامی (جلد اول)

180,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دکتر بهرام بهرامی (جلد دوم)

220,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دکتر بهرام بهرامی (جلد سوم)

130,000 ریال

ابطال و اصلاح سند در نظام حقوقی ايران محمد علی نژادی

2,250,000 ریال

اجرای احکام مدنی دکتر بهرام بهرامی

2,000,000 ریال

اصلاحات ارضی در ایران و مسائل حقوقی راجع به آن کریم صادقی ده چناری

1,300,000 ریال

بايسته های حقوق ثبت اسناد املاک دکتر بهرام بهرامی،دکتر محمدرضا بهرامی،سعیده بهرامی

900,000 ریال

بایسته های ادله اثبات دکتر بهرام بهرامی

1,300,000 ریال

بایسته های اعاده دادرسی دکتر بهرام بهرامی

800,000 ریال

بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها دکتر بهرام بهرامی

1,700,000 ریال

بایسته های داوری در حقوق ایران دکتر بهرام بهرامی؛دکتر رضا پرتوی زاده؛دکتر محمدرضا بهرامی

1,400,000 ریال

بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دکتر بهرام بهرامی؛دکتر محمدرضا بهرامی

600,000 ریال

بایسته های ورود ثالث،جلب ثالث،اعتراض ثالث دکتر بهرام بهرامی

قیمت اصلی 2,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,300,000 ریال است.

حقوق ثبت اسناد (شناخت دفاتر رسمی) محمود تفکریان

2,000,000 ریال

حقوق ثبت املاک محمود تفکریان

2,500,000 ریال

راهنمای نگارش دادخواست و شکواییه شقایق قنبریان

1,000,000 ریال

صد پرسمان حقوقی علی صدری خانلو

850,000 ریال

صد پرسمان کیفری علی صدری خانلو

1,000,000 ریال

قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار) دکتر احمد رفیعی

3,000,000 ریال

کتاب دستی قوانین کیفری (با آخرین اصلاحات) دکتر حسین ذبحی

1,200,000 ریال

مجموعه محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز دکتر حسین ذبحی

قیمت اصلی 5,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,400,000 ریال است.

مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر دکتر حسین ذبحی

قیمت اصلی 7,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 6,900,000 ریال است.

محشای اجرای ثبت دکتر بهرام حسن زاده

1,800,000 ریال

نقد آراء قضایی دکتر بهرام بهرامی

600,000 ریال