در حال نمایش 10 نتیجه

آخرین حکم یک قاضی احمد بشیریه

480,000 ریال

حقوق جزای عمومی محمد باهری

3,200,000 ریال

حقوق طبیعی در اندیشه شیعی مجید نیکویی

1,400,000 ریال

در نسبت عدالت و حقوق با دوستی محمدهادی طلعتی

1,200,000 ریال

دیو در شیشه (فلسفه رویه قضایی) حسن جعفری تبار

1,100,000 ریال

شرح اصطلاحات فقهی – حقوقی حسن شیبانی فر

600,000 ریال

شرح حق (تاریخ شفاهی حقوق ایران) وحید آگاه،تهمورث بشیریه،محمد جلالی،امیرحسین سلیمیان

1,250,000 ریال

کاغذین جامه(آیین نگارش؛لایحه قضایی) حسن جعفری تبار

1,300,000 ریال

کلیات جرم شناسی مهرداد رایجیان اصلی

4,000,000 ریال

مسولیت مدنی کالاها حسن جعفری تبار

600,000 ریال