در حال نمایش 18 نتیجه

تحریرالوسیله کانون وکلا سعید سمیع پور

900,000 ریال

جمع بندی نموداری قانون ثبت سحر جلالی

1,350,000 ریال

جمع بندی نموداری قوانین خاص مدنی سحر جلالی

450,000 ریال

دوره پیشرفته آیین دادرسی کیفری دکتر بهداد کامفر

3,850,000 ریال

شرح جامع اصول فقه سعید سمیع پور

قیمت اصلی 3,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,500,000 ریال است.

شرح جامع تحریرالوسیله کانون و مرکز وکلا سعید سمیع پور

2,500,000 ریال

شرح جامع حدود سعید سمیع پور

650,000 ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (پژوهش)

400,000 ریال

قوانین خاص حقوقی و جزایی اعلامی اسکودا مهرداد معمارزاده

2,550,000 ریال

متون فقه ویژه آزمون قضاوت سعید سمیع پور

1,600,000 ریال

مجموعه سوالات تحریرالوسیله سعید سمیع پور

900,000 ریال

مجموعه سوالات تحریرالوسیله کانون و مرکز وکلا سعید سمیع پور

1,500,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندی شده تالیفی حقوق تجارت دکتر علیرضا سوری

900,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق ثبت فاطمه خسرو حقیقی

1,100,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزا(عمومی)دکتر بهداد کامفر

قیمت اصلی 1,450,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,410,000 ریال است.

مجموعه سوالات مرکز وکلا قوه قضاییه سعید سمیع پور

3,800,000 ریال

مختصر آزمونی حقوق تجارت دکتر علیرضا سوری

قیمت اصلی 3,250,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,000,000 ریال است.

نکات حقوق تجارت فریده باقری

500,000 ریال