نمایش 1–30 از 75 نتیجه

500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق ثبت محسن رفعتی

1,400,000 ریال

5000 نکته کلیدی حقوق مدنی سید رضا هاشمی ؛ فواد هاشم زاده

700,000 ریال

آیین دادرسی کیفری به زبان ساده دکتر بابک فرهی

قیمت اصلی 2,850,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,800,000 ریال است.

ادبیات عرب آسان (صرف و نحو) سید محمدحسن روناسی

1,400,000 ریال

ادبیات فارسی آسان احمد بهزادی

1,900,000 ریال

اصول فقه تحلیلی سید علی بنی صدر

قیمت اصلی 2,950,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,900,000 ریال است.

بایسته های آیین دادرسی مدنی دکتر رحمان عمروانی

قیمت اصلی 2,950,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,900,000 ریال است.

برگزیده ای از بخشنامه های ثبتی رضا کریمی منفرد،سعید سمامی

1,500,000 ریال

تاثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی دکتر مینا قلیچ خان،دکتر امید جمشیدی

250,000 ریال

تثبیت حقوق مدنی حسام الدین ترکمن

1,400,000 ریال

ترجمه فارسی اللمعه الدمشقیه حمید نیک فکر

550,000 ریال

تعارض ادله اثبات دعوا (در امور حقوقی) دکتر رحمان عمروانی

850,000 ریال

تعلیق در عقد محمدعلی حیرانی نوبری

850,000 ریال

حقوق تجارت در پرتو نظام حقوق کنونی امین حقیقت،علیرضا سوری

قیمت اصلی 3,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,100,000 ریال است.

حقوق ثبت آسان رضا کریمی منفرد

1,800,000 ریال

حقوق خانواده به زبان ساده حقوق مدنی ۵ (دانشگاهی) رضا کریمی منفرد،آیدین لطف اله زادگان

قیمت اصلی 2,650,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,600,000 ریال است.

حقوق مدنی نموداری امین بیات

قیمت اصلی 3,950,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,800,000 ریال است.

سرقفلی به زبان ساده دکتر احسان پهلوانی فرد،دکتر بهزاد بهرامی نسب

450,000 ریال

شرحی بر آیین دادرسی کیفری بابک فرحی

325,000 ریال

فرهنگ واژگان حقوقی (فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی) دکتر فرهاد بیات؛شیرین بیات

300,000 ریال

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نموداری الهام مختاری

1,550,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری تحریری (سیمی-رقعی)

370,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری تحریری (سیمی/1401)

قیمت اصلی 1,450,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,350,000 ریال است.

قانون آیین دادرسی کیفری نموداری رضا بولاغی و حبیب الله جمادی

1,000,000 ریال

قانون آیین دادرسی مدنی تحریری (جیبی)

150,000 ریال

قانون آیین دادرسی مدنی تحریری (سیمی/1402)

1,600,000 ریال

قانون اساسی نموداری مجتبی بختیاری

600,000 ریال

قانون امور حسبی تحریری (رقعی)

100,000 ریال

قانون تجارت تحریری

285,000 ریال

قانون تجارت تحریری (سیمی/1402)

1,500,000 ریال