در حال نمایش 15 نتیجه

چگونه اضهارنامه بنویسیم؟ حسین زینالی

540,000 ریال

چگونه دادخواست بنویسیم؟ حسین زینالی

780,000 ریال

چگونه قرارداد بنویسیم؟ توحید زینالی

800,000 ریال

چگونه وکالت کنیم پریسا محمدی مقدم

310,000 ریال

دعاوی بانکی در رویه دادگاه ها توحید زینالی

980,000 ریال

دعاوی کمیسیون ماده 56 در رویه دادگاه توحید زینالی

980,000 ریال

دعوای مطالبه مهریه(در رویه دادگاها)

430,000 ریال

دعوای ابطال رای داوری(ابلاغ؛اجرا؛ابطال) در رویه دادگاه ها توحید زینالی

950,000 ریال

دعوای ابطال سند (وکالت نامه – سند مالکیت – اجاره نامه و … در رویه دادگاه ها) مهدی زینالی

990,000 ریال

دعوای ابطال معامله در رویه دادگاه مهدی زینالی

850,000 ریال

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در رویه دادگاه مهدی زینالی

1,000,000 ریال

دعوای تامین خواسته(توقیف اموال)در رویه دادگاه ها توحید زینالی

750,000 ریال

دعوای خلع ید در رویه دادگاه ها مهدی زینالی

2,460,000 ریال

منابع آزمون اختبار حقوقی

390,000 ریال

منابع آزمون های اختبار کیفری

290,000 ریال