مشاهده همه 25 نتیجه

704 کلید واژه مهم متون حقوقی روح اله خلجی ؛پروانه آقایی

600,000 ریال

آموزش کلام اسلامی محمدی سعیدی مهر (جلد اول)

3,000,000 ریال

آموزش کلام اسلامی محمدی سعیدی مهر (جلد دوم)

3,000,000 ریال

اخلاق حرفه‌ای دادرسی دکتر سعید نظری توکلی

1,370,000 ریال

اخلاق مجازات(مجموعه مقالات اخلاق کاربردی درباره مجازات) علی اصغر محمدزاده؛فاطمه جباری؛امیرحسین لشکر

600,000 ریال

اصل حسن نیت در قراردادها علی جعفری

600,000 ریال

انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی اسماعیل آقابابایی بنی

350,000 ریال

پژوهشی نو در قراردادهای بانکی طاهره کریمی

600,000 ریال

تاثیر دیدگاه های فقهی بر قوانین کیفری اسماعیل آقابابایی بنی

900,000 ریال

تحریر الروضه فی شرح اللعمه (1) علیرضا امینی،سیدمحمدرضا آیتی

1,320,000 ریال

تحریر الروضه فی شرح اللعمه (2) علیرضا امینی،سیدمحمدرضا آیتی

1,500,000 ریال

حقوق اموال غیرمنقول(ثبت اسناد و املاک،اجاره و پیش فروش ساختمان) جواد پبری،فایزه کاوسی

550,000 ریال

حقوق حمایت از داده های شخصی نرگس نخجوانی

400,000 ریال

حقوق قراردادها (اصول و مهارت های قراردادنویسی) دکتر فرهاد بیات

950,000 ریال

حقوق مالکیت فکری (جنبه‌های کاربردی مرتبط با کسب و کار)علی سیدین، مهدی کارچانی

1,350,000 ریال

حقوق مجازات سیده عطیه عدنانی

1,100,000 ریال

حقوق وصیت محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی

350,000 ریال

دوره کامل فقه استدلالی ترجمه روان تحت الفظی تحریر الروضه فی شرح المعه (جلد اول و دوم) سید مهدی دادمرزی

4,550,000 ریال

فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللعمه (جلد اول) سید مهدی دادمرزی

2,250,000 ریال

فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللعمه (جلد دوم) سید مهدی دادمرزی

2,650,000 ریال

قاعده فراغ دادرس در فقه و حقوق ایران حمدالله سلیمانی ساردو

3,950,000 ریال

مالکیت فضای محاذی زمین و احکام بهره برداری از آن محمدحسن نجفی راد

400,000 ریال

مکتب فقهی محقق اردبیلی محمدعلی سلطانی؛سیدعلی حسینی

600,000 ریال

منطق کاربردی علی اصغر خندان

1,900,000 ریال

نگرشی کابردی به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری احمدرضا عابدی

400,000 ریال