در حال نمایش 11 نتیجه

آیین دادرسی خانواده در نظم حقوقی کنونی (حقوق خانواده پیشرفته 1) سعید صالح احمدی؛دکتر مهدیه محمدتقی زاده

6,000,000 ریال

ادله اثبات دعوی در نظم حقوق کنونی (جلد 1 و 2) سعید صالح احمدی ؛ سحر صالح احمدی

7,500,000 ریال

حقوق تطبیقی و فقهی خانواده در نظم حقوقی کنونی (حقوق خانواده پیشرفته 2) سعید صالح احمدی؛دکتر مهدیه محمدتقی زاده

1,250,000 ریال

حقوق سرپرستی در نظم حقوقی کنونی (حقوق خانواده پیشرفته 3) دکتر علی دریمی؛دکتر غلامحسبن افراس؛رئوف سیاری؛سعید صالح احمدی

2,500,000 ریال

قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی دکتر علی دریمی؛سعید صالح احمدی

5,500,000 ریال

قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی سعید صالح احمدی

قیمت اصلی 6,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,700,000 ریال است.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (1) دکتر سید علیرضا میرکمالی؛سحر صالح احمدی

7,000,000 ریال

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (2) دکتر سید علیرضا میرکمالی؛سحر صالح احمدی

5,000,000 ریال

قوانین حمایت خانواده در نظم حقوقی کنونی (مختصر حقوق خانواده) دکتر مهدیه محمدتقی زاده؛دکتر غلامحسین افراس؛سعید صالح احمدی

4,000,000 ریال

قوانین خاص حقوق خصوصی در نظم حقوقی کنونی سعید صالح احمدی

9,500,000 ریال

مباحثی از حقوق حمل و نقل دریایی دکتر رضا موسی زاده؛دکتر علی زارع؛دکتر مهدیه پازوکی

7,000,000 ریال