نمایش 1–30 از 253 نتیجه

آسیب شناسی قانون تعزیرات فائز مقبل باعرض،جواد نادری عوج بغزی

قیمت اصلی 2,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,800,000 ریال است.

آشنایی با جرم پولشویی دکتر محمدرضا ساکی

1,350,000 ریال

آموزش جامع مناقصات احمد متولی

3,600,000 ریال

آیین توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم دکتر عطااله رودگر کوهپر

3,800,000 ریال

آیین دادرسی افتراقی بزه قاچاق کالا و ارز دکتر امید رستمی غازانی

1,200,000 ریال

آیین دادرسی تعزیرات حکومتی دکتر امید رستمی غازانی؛دکتر علیرضا جمشیدی

650,000 ریال

آیین دادرسی ورشکستگی دکتر سعید جوهر

350,000 ریال

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملایت اجرایی سلیمان فدوی

500,000 ریال

اجاره به شرط تملیک سهام شرکت ها و آثار حقوقی آن عبداله اسفندیار

قیمت اصلی 1,990,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,860,000 ریال است.

اجرای موثر رای و آیین اجرای محکومیت مالی دکتر حسن محسنی

800,000 ریال

احکام و مقرارت مال پیدا شده از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران دکتر محمدرسول آهنگران،میلاد حیدری

1,000,000 ریال

اداره اموال موقوفه بهزاد رجایی

750,000 ریال

ارز های رمز پایه در حقوق عمومی و خصوصی دکتر مونا احمدلو،صیاد خاکزاد،احمد سالاری،مهدی ناصر

1,700,000 ریال

اسباب مالکیت خارج از قانون مدنی صابر درفشه

700,000 ریال

اصول مشترک حاکم بر معاملات دکتر سید محمدتقی علوی

2,400,000 ریال

اصول مناقصات دولتی(مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران،اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی)دکتر مصطفی رضایی

2,000,000 ریال

اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری دکتر علیرضا شریفی

200,000 ریال

اعسار دکتر عباسعلی داروی،دکتر محمدهادی عباس زاده،احمد سالاری،مهدی ناصر

1,900,000 ریال

اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت؟ دکتر سید عباس موسوی

1,000,000 ریال

امهال دین و آثار حقوقی آن در نظام بانکی ایران دکتر ستار شیرعالی

قیمت اصلی 1,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,650,000 ریال است.

انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی اسماعیل آقابابایی بنی

350,000 ریال

بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 پیمان طوبایی

قیمت اصلی 3,960,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,800,000 ریال است.

بایسته های حقوق و آیین دادرسی گمرکی (3 جلدی) دکتر پدرام شریف + همراه با قاب

5,000,000 ریال

بایسته های دادرسی تجاری دکتر سعید جوهر

500,000 ریال

بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دکتر بهرام بهرامی؛دکتر محمدرضا بهرامی

600,000 ریال

بررسی تحلیلی معاملات فضولی و دعاوی ناشی از آن ها مصطفی اصغرزاده بناب

3,300,000 ریال

بررسی علمی و کاربردی جرم خیانت در امانت محمدرضا ساکی

830,000 ریال

بررسی و تحلیل حقوقی قانون مالیات بر ارزش افزوده در پرتوی رویه قضایی دیوان عدالت اداری امید یاهو

2,650,000 ریال

بیع در قانون و رویه قضایی

4,390,000 ریال

بیع مال آینده و وثیقه دارایی در گردش(معامله نسبت به اموال آتی) دکتر محمدهادی جواهرکلام

2,400,000 ریال