نمایش 1–30 از 99 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آشنایی با جرم پولشویی دکتر محمدرضا ساکی

300,000 ریال

آیین دادرسی تعزیرات حکومتی دکتر امید رستمی غازانی؛دکتر علیرضا جمشیدی

650,000 ریال

آیین دادرسی ورشکستگی سعید جوهر

350,000 ریال

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملایت اجرائی سلیمان فدوی

400,000 ریال

اداره اموال موقوفه بهزاد رجایی

500,000 ریال

انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی اسماعیل آقابابایی بنی

350,000 ریال

بایسته های دادرسی تجاری دکتر سعید جوهر

500,000 ریال

بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دکتر بهرام بهرامی؛دکتر محمدرضا بهرامی

600,000 ریال

بررسی علمی و کاربردی جرم خیانت در امانت محمدرضا ساکی

340,000 ریال

پولشویی در حقوق ایران محمدرضا عباسی

75,000 ریال

پولشویی در فقه و حقوق کیفری ایران حمید سلیمانی

200,000 ریال

تامین مالی جمعی مشارکتی سهیل کوکبی احسن

500,000 ریال

تصفیه امور ورشکستگی (تحلیلی-کاربردی) نعمت الله حاجعلی؛سید محمد علی نوابی؛آمنه خدادادی

450,000 ریال

تنقیح فانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت احمد ابراهیمی کرهرودی

600,000 ریال

جرایم اقتصادی سید جلیل رضوانی

400,000 ریال

چالش های قرارداد بانكی اجاره به شرط تمليك دکتر محمود اکبری

300,000 ریال

چک در قانون و رویه قضایی (قوه قضاییه)

1,350,000 ریال

چک در نظم نوین محسن قاسمی؛رامین قاسمی

500,000 ریال

حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی دکتر حسین قربانیان

1,150,000 ریال

حقوق اقتصادی دکتر عبدالحسین شیروی

500,000 ریال

حقوق اموال غیرمنقول(ثبت اسناد و املاک،اجاره و پیش فروش ساختمان) جواد پبری،فایزه کاوسی

550,000 ریال

حقوق بازرگانی اسناد (جلد1و2 ) دکتر محمد صقری

1,100,000 ریال

حقوق بانکی (جلد اول) ناصر زنگباری

850,000 ریال

حقوق بانکی (جلد دوم) کارکرد بانکی دکتر امین جعفری

2,000,000 ریال

حقوق بانکی (جلد دوم) ناصر زنگباری

1,100,000 ریال

حقوق بانکی (جلد سوم) مدیریت بانکی دکتر امین جعفری

1,400,000 ریال

حقوق بانکی (جلد نخست) بایسته حقوق بانکی دکتر امین جعفری

1,500,000 ریال

حقوق بانکی دکتر محمد سلطانی

400,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی (جلد پنجم) علیرضا توفیق ؛ سمانه سادات حسینی یزدی

1,400,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی (جلد چهارم) علیرضا توفیق-دکتر عباس مرادی آملی

2,300,000 ریال