نمایش 1–30 از 231 نتیجه

مسئولیت مدنی مالک دکتر ایراندخت نظری

1,350,000 ریال

خسارت تاخیر تادیه در تعهدات نقدی سجاد افراسیابی

2,900,000 ریال

نحوه جبران خسارت وارده به خواهان به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع

350,000 ریال

کلیات حقوق دارایی های دیجیتال علیرضا توفیق،علیرضا شهبازی

4,000,000 ریال

محاسبه قدرالسهم به زبان ساده سید عبدالرسول مدرس تنکابنی

1,900,000 ریال

آسیب شناسی قانون تعزیرات فائز مقبل باعرض،جواد نادری عوج بغزی

2,000,000 ریال

مجموعه قوانین،مقررات و کنوانسیون های کاربردی پولی و بانکی سعید نقی پور

9,300,000 ریال

مستثنیات دین دکتر سید عباس موسوی

1,700,000 ریال

فصل سرمایه گذاری توافقنامه جامع تجاری و اقتصادی (CETA)دکتر مونا احمدلو،آذر ویسی شیخ رباط،حسن رمزدان،مهدی ناصر

1,300,000 ریال

حقوق بشر اتحادیه اروپا،حقوق سرمایه گذاری بین المللی و مشارکت دکتر مونا احمدلو،مسعود سالاریان،دکتر آذر گیو کی،مهدی ناصر

2,000,000 ریال

حقوق بازارهای سرمایه در اتحادیه اروپا (افشا و اجرا)دکتر مونا احمدلو،باقر بهرامی،حسن رمزدان،مهدی ناصر

2,000,000 ریال

ارز های رمز پایه در حقوق عمومی و خصوصی دکتر مونا احمدلو،صیاد خاکزاد،احمد سالاری،مهدی ناصر

1,700,000 ریال

قانون ارزش افزوده را قورت بده محمدجواد عظیمی فرد

1,800,000 ریال

مالیات و ورشکستگی علی رمضانی

2,700,000 ریال

تکالیف مالیاتی وکلای دادگستری مرتضی سیمایی صراف

1,050,000 ریال

رسیدگی به اختلاف مالیاتی حسین عبداللهی،غلامرضا مولابیگی

1,500,000 ریال

حقوق پیمان در پروژه های بین المللی حسن عباسی

3,500,000 ریال

حقوق ارز دکتر محمود زمانی

2,900,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران ورشکستگی (سال های1389تا1401)

3,200,000 ریال

نحوه تنظیم و نمونه قراردادهای کاربردی در شرکت های صنعتی و تجاری دکتر غلامحسین عسگری

3,750,000 ریال

منظومه چک دکتر محمدمهدی توکلی

2,400,000 ریال

شرایط عمومی پیمان ها ((تهیه و اجراء )) PC – غیر صنعتی

3,600,000 ریال

تحلیل قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با تأکید بر رویه قضایی مصطفی عبدالهی نیسیانی

1,600,000 ریال

هفتاد سال رویه قضایی محاکم استان تهران امور ثبتی اسناد و املاک (سال های 1331 تا 1401)

6,425,000 ریال

دعاوی بانکی در رویه قضایی احمدرضا اسعدی نژاد

3,845,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران خسارت (سال های 1382 تا 1401)

2,480,000 ریال

بررسی و تحلیل حقوقی قانون مالیات بر ارزش افزوده در پرتوی رویه قضایی دیوان عدالت اداری امید یاهو

2,650,000 ریال

شرح جامع قوانین و مقررات شرکت های تعاونی دکتر محمد مهریار،دکتر سیده فاطمه هاشمی

3,700,000 ریال

اصول مناقصات دولتی(مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران،اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی)دکتر مصطفی رضایی

2,000,000 ریال

رویکردی کاربردی به سرقت تعزیری دکتر شهرام محمدزاده

1,250,000 ریال