نمایش 1–30 از 157 نتیجه

حقوق مالی و محاسباتی دکتر ولی رستمی،دکتر حمیده قهوه چیان

2,000,000 ریال

دوره جدید حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول و دوم) دکتر محمد صقری

3,650,000 ریال

دوره جدید حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول و دوم و سوم) دکتر محمد صقری

3,050,000 ریال

نظریه شرکت عملی (بررسی تطبیقی بطلان شرکت های تجارتی و چگونگی ایجاد شرکت عملی) دکتر حشمت الله سماواتی

2,350,000 ریال

مجموعه قوانین مالیات بر ارزش افزوده محمد برزگری،علیرضا رجب پور 1401

1,950,000 ریال

نظام حقوقی علایم تجاری نوین دکتر زهرا شاکری؛سهیلا نورعلی

1,000,000 ریال

خسارات غیر قطعی (در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و تأملی در نظام حقوقی ایران) دکتر مونا عبدی

2,500,000 ریال

اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت؟ دکتر سید عباس موسوی

800,000 ریال

اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری دکتر علیرضا شریفی

200,000 ریال

طلب ممتاز دکتر عباس میرشکاری

1,200,000 ریال

جرایم ثلاث محمود فیروزی

400,000 ریال

حقوق شرکت ها حقوق بستانکاران در شرکتهای تجاری دکتر محمد حیدری

1,100,000 ریال

آموزش جامع مناقصات احمد متولی

1,600,000 ریال

خمس و زکات اموال طفل سیده معصومه رحمانی زاویه

350,000 ریال

نظام مالکیت فکری(خاستگاه،زیرساخت‌ها و ساختارها)دکتر محمود حکمت‌نیا

1,250,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران اسناد تجاری (سال های1380تا1400)

554,000 ریال

دعاوی اسناد تجاری علی اصغر تدین

1,300,000 ریال

ترجمه کتاب تحلیل اقتصادی حقوق دکتر شراره مفیدیان؛دکتر مریم کشاورزیان

450,000 ریال

مبانی کاربردی شرکت های سهامی(عام و خاص) مقررات ناظر بر شرکت های بورسی امیررضا تفرشی

1,500,000 ریال

اجرای موثر رای و آیین اجرای محکومیت مالی دکتر حسن محسنی

800,000 ریال

شرح و بررسی نحوه اجرای محکومیت های مالی (واحد پژوهش دادگستری کل استان گلستان)

1,050,000 ریال

جرایم اقتصادی در ایران دکتر ایمان حطمی

1,200,000 ریال

نکاتی بر جرم ربا دکتر مونا خلیل زاده

540,000 ریال

مسولیت های حقوقی مدیران شرکت های تجاری حسین اقدامی

900,000 ریال

دعاوی تصرف دکتر غلامرضا طیرانیان

950,000 ریال

حقوق مشارکت مدنی دکتر محمد اسحاقی

900,000 ریال

عقود و معاملات (1) در قانون و رویه قضایی(اقسام عقود و معاملات؛شرایط اساسی صحت معامله)

850,000 ریال

مروری جامع بر مجموعه قوانین مالیاتی محمدرضا رجبی؛امید یاهو

1,100,000 ریال

آیین توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم دکتر عطااله رودگر کوهپر

1,150,000 ریال

تقسیم اموال مشترک علی سرخی

500,000 ریال