مشاهده همه 27 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آرای هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کارگر و کارفرما حسین عبداللهی ؛ زهرا دانش ناری

1,650,000 ریال

آسیب شناسی دادرسی کار در نظم حقوقی ایران دکتر احسان اکبری

650,000 ریال

آیین دادرسی کار دکتر حسین قبادی

450,000 ریال

اصول مقررات و رشته های بیمه (2 جلدی)

1,400,000 ریال

الزام های خارج از قرارداد مسولیت مدنی (جلد سوم) دکتر ناصر کاتوزیان

650,000 ریال

جامع آموزش بیمه جلد اول

800,000 ریال

جامع آموزش بیمه جلد دوم

900,000 ریال

حقوق بیمه جنایی نعیم سهامی؛مهرداد رایجیان اصلی

280,000 ریال

حقوق بیمه دکتر ایرج بابایی

310,000 ریال

حقوق بیمه مسئولیت مدنی دکتر عبدالله خدابخشی

1,000,000 ریال

حقوق تامین اجتماعی (در قرار دادهای پیمانکاری) دکتر عمران نعیمی؛دکتر حمیدرضا پرتو

200,000 ریال

حقوق کار (جلد اول) دکتر سید عزت الله عراقی

400,000 ریال

حقوق کار (جلد دوم) دکتر سید عزت الله عراقی

470,000 ریال

حقوق کار (علمی و کاربردی) غلامرضا موحدیان

800,000 ریال

حقوق کار (کاربردی _ آموزشی) سید هادی موسوی

900,000 ریال

حقوق کار دکتر حسین قبادی

650,000 ریال

حقوق کار دکتر سید محمد هاشمی

220,000 ریال

حقوق کار علی مدحی

350,000 ریال

شرح جامع قانون بیمه اجباری آرش خدایاری

700,000 ریال

قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در نظم حقوق کنونی

650,000 ریال

قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل محسن لطفی گماسایی(جیبی)

130,000 ریال

قوانین و مقررات استخدامی جهانگیر منصور 1400

620,000 ریال

قوانین و مقررات کار؛رفاه و تامین اجتماعی جهانگیر منصور1399

1,000,000 ریال

کلیات بیمه آیت کریمی

700,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات رفاه ؛کار ؛ تامین اجتماعی سیدرضا موسوی (توازن)

390,000 ریال

مجموعه کامل قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی سید مهدی کمالان

2,000,000 ریال

مدیریت دارایی و بدهی(برای بانک ها و شرکت های بیمه)

400,000 ریال