نمایش 1–30 از 58 نتیجه

آرای هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کارگر و کارفرما حسین عبداللهی؛زهرا دانش ناری

1,650,000 ریال

آسیب شناسی دادرسی کار در نظم حقوقی ایران دکتر احسان اکبری

650,000 ریال

آنچه مشاوران حقوقی باید بداند دکتر فرهاد بیات،علی اکبر جعفری

2,000,000 ریال

آیین دادرسی کار دکتر حسین قبادی

450,000 ریال

ابعاد حقوق کار و حقوق اداری عصر جهانی شدن دکتر محمود براتی نیا

950,000 ریال

اصل قائم مقامی در حقوق بیمه،رویه قضایی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس دکتر مریم احمدی

1,200,000 ریال

اصول حاکم بر قراردادهای بیمه بازرگانی سعید ابراهیم زاده

200,000 ریال

اصول مقررات و رشته های بیمه (2 جلدی)

1,800,000 ریال

اصول و مبانی حاکم بر قراردادهای بیمه اکرم بهشتی

1,500,000 ریال

اصول؛ مقررات و رشته های بیمه (دوجلدی/ویراست جدید)

3,680,000 ریال

الزام های خارج از قرارداد مسولیت مدنی (جلد سوم) دکتر ناصر کاتوزیان

1,100,000 ریال

تکنیک های فروش حرفه ای بیمه آیت کریمی

450,000 ریال

جامع آموزش بیمه جلد اول

800,000 ریال

جامع آموزش بیمه جلد دوم

900,000 ریال

جبران خسارت كارگران درنظام مسوولیت مدنی دکتر عبدالله خدابخشی

1,750,000 ریال

حقوق بیمه (جلد اول) دکتر محمد حسن صادقی مقیم- دکتر رضا شکوهی زاده

1,300,000 ریال

حقوق بیمه جنایی نعیم سهامی؛مهرداد رایجیان اصلی

280,000 ریال

حقوق بیمه دریایی در چین دکتر ماشالله بنا نیاسری؛ندا نوری

320,000 ریال

حقوق بیمه دکتر ایرج بابایی

440,000 ریال

حقوق بیمه گذار در محاکم دادگستری محمدرضا گل چای؛محمدرضا حیدری

350,000 ریال

حقوق بیمه و مسئولیت مدنی دکتر عبدالله خدابخشی

1,600,000 ریال

حقوق تامین اجتماعی (در قرار دادهای پیمانکاری) دکتر عمران نعیمی؛دکتر حمیدرضا پرتو

650,000 ریال

حقوق کار (جلد اول) دکتر سید عزت الله عراقی

700,000 ریال

حقوق کار (جلد دوم) دکتر سید عزت الله عراقی

470,000 ریال

حقوق کار (دوره مقدماتی) علی مدحی

1,000,000 ریال

حقوق کار (علمی و کاربردی) غلامرضا موحدیان

1,100,000 ریال

حقوق کار (کاربردی _ آموزشی) سید هادی موسوی

900,000 ریال

حقوق کار دکتر حسین قبادی

650,000 ریال

حقوق کار دکتر سیدمحمد هاشمی

220,000 ریال

حقوق کار مصطفی نامدار پوربنگر،عبادالله عباسی

800,000 ریال