نمایش 1–30 از 41 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آرای هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کارگر و کارفرما حسین عبداللهی ؛ زهرا دانش ناری

1,650,000 ریال

آسیب شناسی دادرسی کار در نظم حقوقی ایران دکتر احسان اکبری

650,000 ریال

آیین دادرسی کار دکتر حسین قبادی

450,000 ریال

ابعاد حقوق کار و حقوق اداری عصر جهانی شدن دکتر محمود براتی نیا

950,000 ریال

اصول حاکم بر قراردادهای بیمه بازرگانی سعید ابراهیم زاده

200,000 ریال

اصول مقررات و رشته های بیمه (2 جلدی)

1,800,000 ریال

اصول و مبانی حاکم بر قراردادهای بیمه اکرم بهشتی

1,500,000 ریال

اصول؛ مقررات و رشته های بیمه (دوجلدی/ویراست جدید)

3,680,000 ریال

الزام های خارج از قرارداد مسولیت مدنی (جلد سوم) دکتر ناصر کاتوزیان

1,100,000 ریال

جامع آموزش بیمه جلد اول

800,000 ریال

جامع آموزش بیمه جلد دوم

900,000 ریال

حقوق بیمه (جلد اول) دکتر محمد حسن صادقی مقیم- دکتر رضا شکوهی زاده

250,000 ریال

حقوق بیمه جنایی نعیم سهامی؛مهرداد رایجیان اصلی

280,000 ریال

حقوق بیمه دریایی در چین دکتر ماشالله بنا نیاسری؛ندا نوری

320,000 ریال

حقوق بیمه دکتر ایرج بابایی

440,000 ریال

حقوق بیمه و مسئولیت مدنی دکتر عبدالله خدابخشی

1,600,000 ریال

حقوق تامین اجتماعی (در قرار دادهای پیمانکاری) دکتر عمران نعیمی؛دکتر حمیدرضا پرتو

200,000 ریال

حقوق کار (جلد اول) دکتر سید عزت الله عراقی

540,000 ریال

حقوق کار (جلد دوم) دکتر سید عزت الله عراقی

470,000 ریال

حقوق کار (علمی و کاربردی) غلامرضا موحدیان

800,000 ریال

حقوق کار (کاربردی _ آموزشی) سید هادی موسوی

900,000 ریال

حقوق کار دکتر حسین قبادی

650,000 ریال

حقوق کار دکتر سید محمد هاشمی

220,000 ریال

حقوق کار علی مدحی

350,000 ریال

راهنمای جامع دریافت خسارت در بیمه های مسولیت محمدعلی بخشی زاده

1,500,000 ریال

شرح جامع قانون بیمه اجباری آرش خدایاری

850,000 ریال

قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در نظم حقوق کنونی

1,000,000 ریال

قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل محسن لطفی گماسایی(جیبی)

130,000 ریال

قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار) دکتر احمد رفیعی

3,000,000 ریال

قانون کار در نظم حقوقی کنونی سعید صالح احمدی

1,200,000 ریال