نمایش 1–30 از 71 نتیجه

آرای هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کارگر و کارفرما حسین عبداللهی؛زهرا دانش ناری

1,650,000 ریال

آسیب شناسی دادرسی کار در نظم حقوقی ایران دکتر احسان اکبری

650,000 ریال

آنچه کارفرمایان باید از قوانین کار و تامین اجتماعی بدانند حسین زنجانی

قیمت اصلی 2,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,630,000 ریال است.

آنچه مشاوران حقوقی باید بداند دکتر فرهاد بیات،علی اکبر جعفری

قیمت اصلی 4,850,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,600,000 ریال است.

آیین دادرسی کار دکتر حسین قبادی

450,000 ریال

ابعاد حقوق کار و حقوق اداری عصر جهانی شدن دکتر محمود براتی نیا

950,000 ریال

اصل قائم مقامی در حقوق بیمه،رویه قضایی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس دکتر مریم احمدی

1,200,000 ریال

اصول حاکم بر قراردادهای بیمه بازرگانی سعید ابراهیم زاده

200,000 ریال

اصول و مبانی حاکم بر قراردادهای بیمه اکرم بهشتی

1,500,000 ریال

اصول؛ مقررات و رشته های بیمه (دوجلدی/ویراست جدید)

3,680,000 ریال

الزام های خارج از قرارداد مسولیت مدنی (جلد سوم) دکتر ناصر کاتوزیان

3,200,000 ریال

بازرسی از دفاتر قانونی در پرتو مقررات کاربردی سازمان تامین اجتماعی دکتر محسن ریاضی

800,000 ریال

بایسته های حقوق کسب و کار دکتر محمود زمانی

قیمت اصلی 3,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,400,000 ریال است.

برابری در حقوق تامین اجتماعی ایران دکتر زینب عصمتی

1,500,000 ریال

تامین اجتماعی در عصر هوش مصنوعی دکتر مهرداد فدایی پله شاهی،امیرمحمد فدایی پله شاهی

1,000,000 ریال

تکنیک های فروش حرفه ای بیمه آیت کریمی

450,000 ریال

جبران خسارت كارگران درنظام مسوولیت مدنی دکتر عبدالله خدابخشی

1,750,000 ریال

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در پرتو قوانین و آرا دیوان عدالت اداری امید یاهو

قیمت اصلی 1,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,400,000 ریال است.

حقوق بیمه (جلد اول) دکتر محمد حسن صادقی مقیم- دکتر رضا شکوهی زاده

1,300,000 ریال

حقوق بیمه جنایی نعیم سهامی؛مهرداد رایجیان اصلی

280,000 ریال

حقوق بیمه در نظم حقوقی کنونی سعید صالح احمدی

3,000,000 ریال

حقوق بیمه دریایی در چین دکتر ماشالله بنا نیاسری؛ندا نوری

320,000 ریال

حقوق بیمه دکتر ایرج بابایی

1,400,000 ریال

حقوق بیمه گذار در محاکم دادگستری محمدرضا گل چای؛محمدرضا حیدری

350,000 ریال

حقوق بیمه و مسئولیت مدنی دکتر عبدالله خدابخشی

1,600,000 ریال

حقوق تامین اجتماعی (در قرار دادهای پیمانکاری) دکتر عمران نعیمی؛دکتر حمیدرضا پرتو

2,400,000 ریال

حقوق تامین اجتماعی دکتر حسن بادینی،دکتر مرتضی رستمی

3,950,000 ریال

حقوق تامین اجتماعی دکتر محمدرضا مجتهدی

250,000 ریال

حقوق تامین اجتماعی محمدرضا دلیر

3,280,000 ریال

حقوق کار (جلد اول) دکتر سید عزت الله عراقی

1,220,000 ریال