نمایش 1–30 از 69 نتیجه

تامین اجتماعی در عصر هوش مصنوعی دکتر مهرداد فدایی پله شاهی،امیرمحمد فدایی پله شاهی

1,000,000 ریال

حقوق بیمه در نظم حقوقی کنونی سعید صالح احمدی

2,300,000 ریال

بازرسی از دفاتر قانونی در پرتو مقررات کاربردی سازمان تامین اجتماعی دکتر محسن ریاضی

800,000 ریال

شرح جامع قانون بیمه امیر برابری،حسین احمدی

1,700,000 ریال

حقوق کار (علمی_کاربردی) محمد سمیعی

1,000,000 ریال

حقوق تامین اجتماعی دکتر حسن بادینی،دکتر مرتضی رستمی

3,950,000 ریال

برابری در حقوق تامین اجتماعی ایران دکتر زینب عصمتی

1,500,000 ریال

شرح جامع حقوق بیمه و تامین اجتماعی (تئوری – کاربردی) علی سلیمی

2,400,000 ریال

حقوق کارگران و بیمه شدگان در قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی صادق قنواتی

2,000,000 ریال

قراردادهای پیمان کاری،در پرتو مقررات کاربردی سازمان تامین اجتماعی دکتر محسن ریاضی

1,400,000 ریال

حقوق کار مصطفی نامدار پوربنگر،عبادالله عباسی

800,000 ریال

نظام مالکیت فکری(خاستگاه،زیرساخت‌ها و ساختارها)دکتر محمود حکمت‌نیا

1,250,000 ریال

کاملترین مجموعه محشی قانون کار محمدحسین کارخیران

2,050,000 ریال

جبران خسارت كارگران درنظام مسوولیت مدنی دکتر عبدالله خدابخشی

1,750,000 ریال

قوانین؛مقررات و آیین نامه های اجرایی حمل و نقل در ایران حمیدرضا شفیعی نیکو؛شیوا سرتیاک

750,000 ریال

اصل قائم مقامی در حقوق بیمه،رویه قضایی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس دکتر مریم احمدی

1,200,000 ریال

حقوق مالکیت فکری (جنبه‌های کاربردی مرتبط با کسب و کار)علی سیدین، مهدی کارچانی

1,350,000 ریال

مسولیت مدنی و بیمه جبران خسارات از حوادث رانندگی دکتر مهدی فلاح خاریکی

2,250,000 ریال

راهنمای کاربردی حقوق کسب و کارهای نوپا جاناتان ریز/علی مهاجری

800,000 ریال

روابط؛حوادث؛قرارداد و دعاوی کارگر؛کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران عباس بشیری؛مریم پوررحیم

1,400,000 ریال

مقدمه ای بر حقوق تامین اجتماعی دکتر احسان آقامحمد آقایی؛دکتر حسین خالق پرست

500,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی (دادگستر)

2,800,000 ریال

حقوق بیمه گذار در محاکم دادگستری محمدرضا گل چای؛محمدرضا حیدری

350,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی (تجارت الکترونیک و کسب و کارهای اینترنتی) سجاد نعیم وفا؛سیده مریم اعتماد

2,300,000 ریال

تکنیک های فروش حرفه ای بیمه آیت کریمی

450,000 ریال

مجموعه محشی از قانون بیمه اجباری (خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه) امید محمدی

750,000 ریال

حقوق بیمه دریایی در چین دکتر ماشالله بنا نیاسری؛ندا نوری

320,000 ریال

ابعاد حقوق کار و حقوق اداری عصر جهانی شدن دکتر محمود براتی نیا

950,000 ریال

محشای بیمه اجباری مربوط به حوادث رانندگی دکتر محمد عابدی؛محمدتقی نادی

500,000 ریال

مبانی و اصول جبران خسارات بدنی دکتر محمدهادی جواهرکلام

3,500,000 ریال