نمایش 1–30 از 71 نتیجه

آنچه کارفرمایان باید از قوانین کار و تامین اجتماعی بدانند حسین زنجانی

قیمت اصلی 2,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,630,000 ریال است.

ضوابط برنامه ریزی و کنترل پروژه (در طرح های عمرانی و غیر عمرانی)

3,500,000 ریال

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در پرتو قوانین و آرا دیوان عدالت اداری امید یاهو

قیمت اصلی 1,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,400,000 ریال است.

بایسته های حقوق کسب و کار دکتر محمود زمانی

قیمت اصلی 3,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,400,000 ریال است.

حقوق تامین اجتماعی محمدرضا دلیر

3,280,000 ریال

تامین اجتماعی در عصر هوش مصنوعی دکتر مهرداد فدایی پله شاهی،امیرمحمد فدایی پله شاهی

1,000,000 ریال

حقوق بیمه در نظم حقوقی کنونی سعید صالح احمدی

3,000,000 ریال

بازرسی از دفاتر قانونی در پرتو مقررات کاربردی سازمان تامین اجتماعی دکتر محسن ریاضی

800,000 ریال

شرح جامع قانون بیمه امیر برابری،حسین احمدی

1,700,000 ریال

حقوق کار (علمی_کاربردی) محمد سمیعی

1,000,000 ریال

حقوق تامین اجتماعی دکتر حسن بادینی،دکتر مرتضی رستمی

3,950,000 ریال

برابری در حقوق تامین اجتماعی ایران دکتر زینب عصمتی

1,500,000 ریال

شرح جامع حقوق بیمه و تامین اجتماعی (تئوری – کاربردی) علی سلیمی

31,500,000 ریال

حقوق کارگران و بیمه شدگان در قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی صادق قنواتی

2,000,000 ریال

قراردادهای پیمان کاری،در پرتو مقررات کاربردی سازمان تامین اجتماعی دکتر محسن ریاضی

1,700,000 ریال

حقوق کار مصطفی نامدار پوربنگر،عبادالله عباسی

800,000 ریال

نظام مالکیت فکری(خاستگاه،زیرساخت‌ها و ساختارها)دکتر محمود حکمت‌نیا

1,250,000 ریال

کاملترین مجموعه محشی قانون کار محمدحسین کارخیران

قیمت اصلی 8,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 8,000,000 ریال است.

جبران خسارت كارگران درنظام مسوولیت مدنی دکتر عبدالله خدابخشی

1,750,000 ریال

قوانین؛مقررات و آیین نامه های اجرایی حمل و نقل در ایران حمیدرضا شفیعی نیکو؛شیوا سرتیاک

750,000 ریال

اصل قائم مقامی در حقوق بیمه،رویه قضایی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس دکتر مریم احمدی

1,200,000 ریال

حقوق مالکیت فکری (جنبه‌های کاربردی مرتبط با کسب و کار)علی سیدین، مهدی کارچانی

قیمت اصلی 1,400,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,350,000 ریال است.

مسولیت مدنی و بیمه جبران خسارات از حوادث رانندگی دکتر مهدی فلاح خاریکی

3,700,000 ریال

راهنمای کاربردی حقوق کسب و کارهای نوپا جاناتان ریز/علی مهاجری

800,000 ریال

روابط؛حوادث؛قرارداد و دعاوی کارگر؛کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران عباس بشیری؛مریم پوررحیم

1,400,000 ریال

مقدمه ای بر حقوق تامین اجتماعی دکتر احسان آقامحمد آقایی؛دکتر حسین خالق پرست

500,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی (دادگستر)

2,800,000 ریال

حقوق بیمه گذار در محاکم دادگستری محمدرضا گل چای؛محمدرضا حیدری

350,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی (تجارت الکترونیک و کسب و کارهای اینترنتی) سجاد نعیم وفا؛سیده مریم اعتماد

2,300,000 ریال

تکنیک های فروش حرفه ای بیمه آیت کریمی

450,000 ریال